Inzerce
Inzerce
Inzerce

Lékařský slovník

Víte, co Vám je, když máte bronchitidu, sinusitidu nebo ulcus duodenalis? Odpověď najdete po zadání hesel.

Slovník obsahuje základní část pojmů, nejčastěji se objevujících v lékařských zprávách. Pokud v něm nenaleznete ten „svůj", napište nám, prosím, zařadíme jej. Pište na: info@babyonline.cz

Zde máte možnost otevřít si celý slovník.

Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Zajímavé články oddílu Lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý článek »


Parametry vyhledávání

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Slova začínající na písmeno "S"

Počet nalezených slov: 278

S

sacharid

cukr, zdroj energie

sadizmus

pohlavní úchylka projevující se krutým zacházením se sexuálním partnerem

sakrální

týkající se křížové části páteře

salivace

slinění

salmonelóza

střevní choroba vyvolaná salmonelami

salpingitida/salpingitis

zánět vejcovodu

salpingografie

rentgenová vyšetřovací metoda vejcovodu

salpinx

vejcovod

samaritán

osoba prokazující milost bližním

sanace

zahojení, vyléčení

sanatorium

zdravotnické zařízení pro dlouhodobě nemocné

sanovat

zachraňovat

sarkom

zhoubný nádor z pojivové tkáně

sarkomatóza

mnohotná ložiska sarkomu u téhož jedince

schizofrenie

těžké duševní onemocnění charakteristické postupnou ztrátou vztahu ke skutečnosti

schizofrenik

osoba trpící schizofrenií

schizoidní

nevyrovnaný v prožívání

schizotymní

uzavřený vůči okolí

scintigrafie

diagnostická metoda nukleární medicíny, využívá radioizotopy

screening

vyhledávání odchylek od normy

sebeanalýza

analýza sebe samého

sebolit

mazový kamínek, kamínek v mazové žláze

seborea

mazotok

sedativum

zklidňující lék

sediment

usazenina

sedimentace

usazování

segment

část, úsek něčeho

sekce

pitva, řez

sekrece

vylučování

sekreční

vylučovací

sekret

látka vylučovaná žlázami, buňkami

sekretolytikum

lék rozpouštějící sekrety

sekundář

lékař podřízený vedoucímu lékaři

sekundární

druhotný

semestr

polovina školního roku na vysoké škole

semi-

polo-

semikastrace

chirurgické odstranění jedné pohlavní žlázy

semipermeabilita

polopropustnost

semipermeabilní

polopropustný

senilita

stařeckost

senilní

sešlý věkem, stařecký

senior

starší člen společenství

senzibil

osoba s mimořádnou vnímavostí na smyslové podněty

senzibilita

schopnost přijímat podněty

senzibilizace

zvýšení citlivosti, po kterém dochází k rychlejší reakci na daný podnět

senzibilní

schopný přijímat podněty

senzitivní

velmi citlivý

senzomotorika

součinnost vnímání a pohybu

senzorický

smyslový

separace

oddělení

sepse

otrava krve, celkový chorobný stav způsobený proniknutím mikroorganizmů do krve

septální

týkající se přepážky

septikemie

celkové onemocnění s přítomností bakterií v krvi

septum

přepážka

sérodiagnostika

rozpoznání choroby podle změn v krevním séru

sérologie

obor zabývající se rozborem krevního séra, zejm. pro diagnostické účely

séroterapie

léčení sérem obsahujícím protilátky

seróza

blána vystýlající dutiny těla a pokrývající v nich uložené orgány

serózní

s. blána = seróza

sérum

součást krve, nažloutlá tekutina, která se po srážení krve odděluje od krevní sraženiny

sex

pohlaví

sex-appeal

pohlavní přitažlivost

sexualita

pohlavní život, pud

sexuální

pohlavní

sexuolog

lékař zabývající se lidskou sexualitou, studiem, diagnostikou a léčbou sexuálních poruch

sexuologie

nauka o pohlaví, pohlavním životě, vztazích a abnormalitách

sfingomyelin

fosfolipid obsažený v mozkomíšní tkáni

sfinkter

svěrač

sfygmo-

tep, pulz

sfygmograf

přístroj graficky zobrazující tepovou vlnu

sfygmografie

grafická vyšetřovací metoda znázorňující pulzovou vlnu tepu

sialo-

slina, slinný

sialoadenitida/sialoadenitis

zánět slinné žlázy

sialolit

kamének slinné žlázy

sialom

nespecifický nádor slinné žlázy

sialorea

zvýšené vylučování slin

siamský

s. dvojčata = dvojčata srostlá částí těla

sideropenie

nedostatek železa v krvi

sideróza

onemocnění vyvolané zaprášením plic sloučeninami železa

signifikantní

význačný

silikóza

onemocnění vzniklé zaprášením plic sloučeninami křemíku

simulant

osoba předstírající chorobu

simulovat

předstírat chorobu

sin.

zkratka pro levostranný

sinister, sinistra, sinistrum

levý, na levé straně

sinus

dutina

sinusitida/sinusitis

zánět vedlejších nosních dutin

sirup

hustý roztok sacharózy s přídavkem léčiva

skabies

svrab, prašivina

skalp

kůže s vlasy zabitého nepřítele

skalpel

anatomický, preparační nebo chirurgický nožík s pevnou čepelí

skalpovat

stahovat někomu kůži s vlasy z hlavy

skarifikace

povrchové naříznutí či seškrabání pokožky

skarlatina

spála, infekční streptokokové onemocnění charakterizované angínou s exantémem (vyrážkou)

skelet

kostra

skiagrafie

pořizování rentgenových snímků vyšetřovaných tělesných orgánů

skiaskopie

vyšetřování pod přímým prosvětlovacím rentgenovým zářením

skléra

bělima

skleredém

otokové ztvrdnutí podkožní tkáně

sklerektáza

výduť bělimy

sklerektomie

chirurgické vynětí bělimy

skleritida/skleritis

zánět bělimy

sklero-

tvrdý, suchý

sklerodermie

chorobné ztuhnutí kožního vaziva

sklerom

vleklé bakteriální onemocnění nosu a cest dýchacích charakteristické ztluštěním a zvředovatěním sliznice

sklerotický

příd. jméno ke skleróza

sklerotik

postižený sklerózou

sklerotizace

pochod vedoucí ke zmnožení vaziva, ale také léčebný úkon sloužící k uzavření patologicky rozšířených žil

skleróza

chorobné tvrdnutí tkáně zmnožením tuhého vaziva, která nahrazuje tkáň původní

skolióza

chorobné vychýlení páteře do strany

skotom

tmavá skrvna na zorném poli

skrotální

příd. jméno od skrota

skrotokéla

šourková kýla

skrotum

šourek

sodomie

sexuální úchylka charakteristická pohlavním stykem se zvířaty

solární

s. pleteň = vegetativní nervstvo v horní části břišní dutiny

solidní

důkladný, pevný

solux

infračervený zářič

somatický

vztahující se k tělu

somatotropin

růstový hormon bílkovinné povahy

somatotropní

týkající se růstu těla

somatotyp

souhrn tělesných a povahových znaků jedince

somnambulizmus

náměsíčnictví

somnolence

lehká porucha vědomí

soor

kvasinkové onemocnění postihující sliznici ústní dutiny a trávicí soustavy

sopor

středně těžká forma bezvědomí

soudní lékař

patolog s nadstavbovou atestací ze soudního lékařství, zabývá se hlavně problematikou příčin úmrtí, rozbory příčin a mechanizmů traumat jak pro potřeby zdravotnictví, tak pro orgány činné v trestním řízení

spastický

křečový

spazmo-

související s křečí, křečový

spazmolytikum

lék na uvolnění křečí

spazmus

křeč

specialista

odborník

specializace

soustředění se na určitou část oboru

specifický

příznačný, charakteristický

sperma

výměšek samčích pohlavních žláz vylučovaný při ejakulaci

spermato-

týkající se spermatu

spermatocystitida/spermatocystitis

zánět semenných váčků

spermatogeneze

vývoj samčích pohlavních buněk

spermatorea

nechtěný výtok semene (poluce)

spermaturie

přítomnost spermií v moči

spermie

samčí pohlavní buňka

spina

trn, hřeben, páteř

spinalgie

bolestivost páteře

spinální

příd. jméno od spiny

spiritus

etanol

spiro-

týkající se dýchání, dechový

spirograf

přístroj zaznamenávající dýchací pohyby

spirografie

záznam dýchacích pohybů

spirogram

záznam spirografu

spirometr

přístroj na měření vitální kapacity plic

spirometrie

metoda na zjišťování vitální kapacity plic

splanchno-

útrobní

splanchnopleura

blána pokrývající v tělní dutině povrch útrob

splanchoptóza

pokles břišních útrob

splen-

související se slezinou, slezinný

splenektomie

chirurgické vynětí sleziny

splenický

týkající se sleziny

spleno-

slezina, slezinný

splenomegalie

chorobné zvětšení sleziny

spondylartróza

degenerativní onemocnění meziobratlových kloubů páteře

spondylitida/spondylitis

zánět obratlů páteře

spondylopatie

onemocnění obratlů či páteře

spondylóza

degenerativní onemocnění meziobratlových destiček

spontánní

samovolný

sporadický

ojediněle se vyskytující

sputum

slina, chrchel

stabilita

stálost

stadium

období

stafyledém

otok patrového čípku

stafylitida/stafylitis

zánět patrového čípku

stafylodermie

hnisavý kožní zánět vyvolaný stafylokoky

stafylogenní

vyvolaný stafylokoky

stafylokok

kulovitý mikrob schopný hemolýzy, vyvolává hnisavé procesy

stafyloptóza

pokles čípku mezi patrovými oblouky

stafyloschiza

vrozený rozštěp měkkého patra a patrového čípku

stafylotomie

chirurgické vynětí patrového čípku

standard

ustálená norma

stapedektomie

chirurgické vynětí ušního třmínku

stáza

městnání krve

steatorea

tuková stolice

steatóza

chorobné hromadění tuku v plazmě buněk, s. jaterní = ztukovění jater

steno-

úzký, těsný

stenocefalie

předčasný srůst lebečních švů, následkem je tvarová úchylka hlavy

stenokardie

svíravá bolest srdce jako důsledek onemocnění věnčitých tepen

stenóza

chorobné zúžení průsvitu dutého orgánu

stereoagnozie

neschopnost zjistit hmatem tvar předmětu

sterilita

1. stav bez choroboplodných zárodků, 2. neplodnost

sterilizace

umělé vyvolání neplodnosti

sterilizátor

sterilizační zařízení

sterilizovaný

podrobený sterilizaci

sterilizovat

provádět sterilizaci

sterilní

neplodný

sterkobilin

žlučové barvivo ve střevě metabolicky změněné přítomnými mikroorganizmy

sterkorální

výkalový

sterkoremie

městnání střevního obsahu

sternální

týkající se hrudní kosti

sternotomie

chirurgické protnutí hrudní kosti

sternum

hrudní kost

steroidní

s. hormony = významné biologické regulátory

stetoskop

přístroj k poslechu ozev a šelestů

stimulace

povzbuzování k vyšší činnosti

stomachikum

lék podporující chuť k jídlu a trávení

stomatitida/stomatitis

zánět sliznice dutiny ústní

stomato-

týkající se úst, ústní

stomatochirurg

lékař, který se zabývá chirurgickou léčbou chorob a úrazů obličeje, čelistí a zubů

stomatochirurgie

nauka o chirurgickém léčení nemocí dutiny ústní

stomatolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou chorob dutiny ústní, čelistí a zubů

stomatologie

obor zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou nemocí dutiny ústní, čelistí a zubů

stomatóza

nespecifikované onemocnění dutiny ústní

strabometrie

měření úhlu šilhání

strabotomie

operační zákrok k odstranění šilhání

strangulace

zaškrcení průsvitu dutého orgánu

strangurie

řezavá bolest při močení

střední zdravotnický personál (všeobecká zdravotní sestra, porodní asistentka apod.)

absolventka střední zdravotní školy, která se následně specializuje dle příslušných oborů, podobně jako lékař; dle pokynů lékaře vykonává některá vyšetření a léčebné úkony a ošetřovatelskou péči

streptodermie

hnisavý kožní zánět vyvolaný streptokoky

streptokok

mikroorganizmus působící různá onemocnění, např. angínu, spálu apod.

streptokoková infekce

infekce vyvolaná streptokoky, např. spála, angína

stres

nadměrná tělesná i psychická zátěž organizmu

stridor

pískavé dýchání

strie

trhlinka v pojivové části kůže, vzniká např. během těhotenství na kůži břicha nebo prsou při zvětšování jejich objemu

striktura

chorobné sevření dutého orgánu

struma

nezánětlivé zvětšení štítné žlázy, většinou způsobené nedostatkem jódu

strumitida/strumitis

zánět strumózně změněné štítné žlázy

stupor

strnulost

sub-

pod, dole

subakutní

méně prudký

subdurální

týkající se prostoru mezi tvrdou blanou mozkovou a pavoučnicí

subepidermální

nacházející se pod pokožkou

subepiteliální

nacházející se pod epitelem

subfebrilní

týkající se mírně zvýšené teploty

subkortikální

podkorový

subkutánní

podkožní

subluxace

vykloubení

substituce

náhrada

subtilní

drobný, útlý

suficience

dostatek

sugesce

psychoterapeutická metoda navozující kladný přístup pacienta k léčebným postupům

suicidium

sebevražda

sulkus

rýha, brázda

super-

nadřazený, nejvyšší, vyšší

superficiální

povrchový

superinfekce

opakovaná infekce zvenčí

superiorní

nadřazený

superpozice

neuvědomělé zveličování příznaků chorob

supositorium

čípek, forma léku uzpůsobená k vpravení do tělních dutin

supra-

nadřazený, nejvyšší

suprarenální

nadledvinový

suprasternální

ležící nad hrudní kostí

suprese

potlačení

suspektní

podezřelý

sutura

šev (spojení mezilebečních kostí), steh, sešití rány

syfilis

pohlavní onemocnění

symbióza

vzájemné soužití

symetrie

souměrnost

symfýza

stydká spona

sympatektomie

vynětí sympatického nervu nebo uzliny

sympatikus

sympatické nervstvo

sympatolytikum

látka blokující sympatické nervstvo

sympatomimetikum

látka stimulující sympatické nervstvo

symptom

příznak, např. příznak, projev, známka choroby

symptomatický

příznačný, charakteristický, s. léčba = léčba pouze příznaků onemocnění, nikoli příčiny

symptomatologie

nauka o příznacích chorob

synalgie

vnímání bolesti na místě vzdáleném od jeho zdroje

synapse

místo fyziologického spojení dvou nervových buněk

synartróza

bezkloubní nepohyblivé spojení

synchondróza

chrupavčité spojení kostí

syndaktylie

vrozená vada, kdy prsty nejsou od sebe odděleny

syndesmóza

spojení kostí vazivem

syndrom

soubor příznaků, které jsou charakteristické pro určité onemocnění

synechie

srůst

synergizmus

působení stejným směrem

synkinéza

mimovolný pohyb

synkopa

krátkodobé bezvědomí způsobené nedokrvením mozku při zpomalení či zástavě činnosti srdce

synostóza

srůst sousedních kostí

synovie

kloubní maz

synovitida/synovitis

zánět kloubní výstelky

syntetický

umělý

systola

stah, smrštění srdce vedoucí k vypuzení krve ze srdce do krevního oběhu

Související články

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce
×