Inzerce
Inzerce
Inzerce

Lékařský slovník

Víte, co Vám je, když máte bronchitidu, sinusitidu nebo ulcus duodenalis? Odpověď najdete po zadání hesel.

Slovník obsahuje základní část pojmů, nejčastěji se objevujících v lékařských zprávách. Pokud v něm nenaleznete ten „svůj", napište nám, prosím, zařadíme jej. Pište na: info@babyonline.cz

Zde máte možnost otevřít si celý slovník.

Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Zajímavé články oddílu Lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý článek »


Parametry vyhledávání

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Slova začínající na písmeno "P"

Počet nalezených slov: 198

P

pacemaker

přístroj na stimulaci srdeční činnosti elektrickými impulzy

pachydermie

zbytnění a ztvrdnutí kůže zmnožením vazivové tkáně

palpace

pohmat, vyšetření nemocného pohmatem

palpitace

bušení srdce

panaritium

hnisavý zánět prstu

pandemie

rozšíření nakažlivé nemoci na velkém území

pankreas

slinivka břišní

pankreatitida/pankreatitis

zánět slinivky břišní

papila

hrbolek na sliznici nebo na kůži, bradavka, vyvýšenina

papilární

p. čára = kožní čáry specifické pro každého člověka

papilom

nezhoubný epitelový nádor s laločnatým povrchem

papilomatóza

nakupení četných papilomů, mohou vytvářet až květákovité útvary

papula

pupen, pupínek

paradentóza

zánětlivé onemocnění tkáně spojující zub s kostí čelistní

paramedik

záchranář

paranoia

chronická psychická porucha vyznačující se velikáštvím, žárlivostí, bludy

paranoik

člověk stižený paranoiou

paraplegie

oboustranné ochrnutí končetin

paraplegik

osoba stižená paraplegií

parasympatikus

část autonomního nervstva s opačným účinkem než sympatikus

paratyfus

střevní infekční onemocnění podobné tyfu

parazit

cizopasník

parenchym

vlastní funkční tkáň specifická pro daný orgán

parenterální

vpravovaný do těla jinou cestou než zažívacím traktem

parestezie

pocit jiné než očekávané kvality

paréza

neúplná obrna

parkinsonizmus

porucha hybnosti na nervovém podkladě

parotitida/parotitis

zánět příušní žlázy, příušnice

paroxyzmus

záchvat

pasta

léčivý přípravek určený k zevní aplikaci

pasterizace

konzervace živných roztoků krátkodobým povařením za účelem zničení většiny mikroorganizmů

pastózní

odulost, nezdravé, těstovité vzezření

patela

čéška

patelární

čéškový

paternita

otcovství

pato-

značící vztah k nemoci

patogen

choroboplodný zárodek

patogenita

schopnost parazitů a choroboplodných zárodků vyvolat nemoc

patogenní

choroboplodný

patolog

lékař zabývající se naukou o nemocech (o chorobných pochodech a změnách v lidském těle), zkoumá tvarové projevy nemoci na lidském těle jako celku i na jednotlivých orgánech, a to na úrovni makroskopické (např. pitva) i mikroskopické (odběr vzorků tkání - biopsie a jejich zkoumání)

patologický

chorobný, nezdravý

patologie

nauka o nemocech

paušál

pevně stanovená peněžitá částka k úhradě výloh

pavor nocturnus

noční děs

pediatr

dětský lékař, věnuje se péči o dítě, a to od jeho narození po dosažení dospělosti, lékařská péče o děti zahrnuje prevenci, diagnostiku i léčbu jejich onemocnění

pediatrie

lékařský obor zabývající se péčí o dítě od jeho narození až po jeho dosažení dospělosti

pedikúra

odborné ošetřování nohou

pedofilie

sexuální náklonnost k dětem

pektorální

hrudní, prsní

pelvimetr

přístroj na měření vnějších rozměrů pánve

penetrace

pronikavost

penicilin

první antibiotikum objevené A. Flemingem roku 1929

penis

mužský pohlavní úd

peptický vřed

vřed vzniklý účinkem trávicí šťávy (v oblasti žaludku nebo dvanáctníku)

peptid

látka složená z amonikyselin

per os

ústy, např. v instrukci pro užívání léku

per rectum

konečníkem, užívá se ve spojení: vyšetření per rectum

percepce

vjem, vnímání

perforace

proděravění (orgánu)

peri-

okolo

periferie

okraj, okolí

periferní

okrajový, obvodový, vzdálený od středu

perikard

osrdečník

perimetr

přístroj ke stanovení rozsahu nepřímého vidění

periost

okostice

peristaltika

pohyby zažívacího traktu posouvající a promíchávající potravu

peritonitida/peritonitis

zánět pobřišnice

perkuse

poklep

perkutánní

pronikající kůží, vstřebávající se kůží

permeabilita

propustnost

perorální

ústy, např. v instrukci pro užívání léku

perspirace

kožní dýchání

pertuse

černý kašel

perzistence

trvání, přetrvávání

petechie

tečkovité krevní výrony

petit mal

malý epileptický záchvat

pigment

barvivo živočišného těla

pigmentový

zabarvený pigmentem

pilulka

lék v podobě kuličky z tvárlivé hmoty

pinzeta

jemné kleštičky s pružnými raménky k uchopení předmětů

placebo

zdánlivý lék obsahující farmakologicky nepůsobivé látky, užívá se např. jako srovnávací léčivo ve studii zkoumající účinnost léku

placenta

plodové lůžko

plastický chirurg

chirurg zabývající se chirurgickou nápravou vrozených či získaných tvarových, velikostních a funkčních odchylek jednotlivých částí lidského těla od normálu

plastika

slangově plastická operace ("jdu na plastiku"), příp. místo, kde probíhají plastické operace

plazma

tekutá složka krve

pletysmografie

metoda měření změn objemu různých částí těla, slouží k měření změn periferní cirkulace krve

pleura

pohrudnice

pleuritida/pleuritis

zánět pohrudnice

plomba

umělá výplň dutiny zubu

pneumochirurg

chirurg zabývající se operační léčbou chorob dýchacích orgánů, především plic

pneumoencefalografie

rentgenová vyšetřovací metoda komor a prostor mezi mozkovými plenami pomocí náplně vzduchem

pneumolog

lékař, který se zabývá výzkumem, diagnózou a léčbou plicních onemocnění včetně tuberkulózy

pneumonie

zánět plic

pneumotorax

přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině

poliklinika

zdravotní zařízení k poskytování ambulantní péče, má několik odborných oddělení

poliomyelitida/poliomyelitis

dětská obrna

poly-

mnohý, hojný

polyartritida/polyartritis

zánět několika kloubů současně

polygamie

pohlavní soužití jedince s více jedinci pohlaví opačného

polyglobulie

zvýšené množství červených krvinek

polyp

stopkatý útvar na sliznici nádorové nebo nenádorové povahy

polyurie

chorobné nadměrné vylučování moče

populace

souhrn osob žijících v určité době na určitém území

porta

brána, průchod, porta hepatis = místo vstupu cév do jater a výstupu žlučovodů

portální

týkající se brány, vrátnice, p. žíla = vrátnicová žíla

postgraduální

následující po absolvování vysoké školy k dosažení vyšší kvalifikace

postnatální

následující po narození

posudkový lékař

lékař zabývající se kontrolou posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely nemocenského pojištění, posuzováním ve věcech důchodového pojištění, bezmocnosti, sociální péče a státní sociální podpory

potence

schopnost, moc, síla, např. schopnost muže k pohlavnímu styku a oplodnění

pracovní lékař

studuje vliv práce a pracovního prostředí na zdraví pracovníků, zabývá se rovněž prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí způsobených vlivem práce a pracovního prostředí, dohlíží nad dodržováním pracovních podmínek

praktický lékař

lékař se všeobecnou praxí (na rozdíl od odborného, specializovaného), který zajišťuje primární léčebnou a preventivní péči o dospělou populaci, v oblastech s horší dostupností zdravotní péče může zajišťovat i péči o děti a dorost

praktik

lékař se všeobecnou praxí (na rozdíl od odborného, specializovaného), který zajišťuje primární léčebnou a preventivní péči o dospělou populaci, v oblastech s horší dostupností zdravotní péče může zajišťovat i péči o děti a dorost

praxe

zkušenost, výkon zaměstnání

predispozice

sklon, náchylnost (k onemocněním)

premedikace

příprava pacienta k anestezii podáním medikamentů

premortální

objevující se před smrtí

prenatální

před narozením dítěte

preparát

přípravek, nebo-li lék

presbyopie

ubývání schopnosti akomodace čočky

preskripce

předpis, preskripce léku = předepisování léku

prevalence

p. nemoci = počet případů v dané populaci na 1000 osob

prevence

ochrana, předcházení

preventivní

sloužící prevenci

primář

přednosta odborného oddělení zdravotnického zařízení

primipara

prvorodička

privátní

soukromý (nestátní), např. privátní lékařská praxe

probatorní

zkušební

procedura

postup při konání, léčebná p. = léčebný úkon

profesionální

vzniklý z výkonu profese, p. dermatóza = kožní choroba z povolání

profúzní

silný, mohutný

profylaxe

prevence

prognóza

předpověď vývoje choroby a výsledku léčby

progrese

postup, šíření, zvětšení, růst, např. progrese onemocnění = zhoršení onemocnění

projekce bolesti

zobrazování, promítnutí bolesti, tj. kudy se šíří, kde končí

prolaps

výhřez

proliferace

bujení

promoce

slavnostní udělení akademické či vědecké hodnosti

promptní

okamžitý, rázný

propagace

šíření

propedeutika

úvod do studia lékařství, lékařská p. = základ lékařského vyšetřování

propulze

bezděčný překotný pohyb dopředu při některých nervových chorobách

prosektura

pitevní oddělení nemocnice

prostata

žláza předstojná

prostatektomie

chirurgické odstranění prostaty

prostatik

pacient trpící onemocněním prostaty

protein

bílkovina

proteinurie

vylučování bílkovin močí

protetika

nauka o technice protéz

protéza

umělá náhrada

protilátka

bílkovina tvořená imunitním systémem a zaměřená specificky proti určitému antigenu / cizorodé látce

protrombin

krevní bílkovina uplatňující se při srážení krve

protruze

vystoupení, vytlačení dopředu

proximální

nejbližší, uložený blíže trupu

pseudo-

nepravý, klamný

psitakóza

papouščí nemoc

psoriáza

lupenka

psychiatr

lékař, který se zabývá studiem, diagnózou, prevencí a léčbou duševních poruch, jako jsou neurózy, psychózy, psychopatie (poruchy osobnosti), alkoholismus a toxikomanie apod.

psychiatrie

nauka o duševních chorobách a jejich léčbě

psychický

duševní

psychika

duševno

psycho-

související s duší, duševní

psychoanalýza

diagnostická a terapeutická metoda, způsob léčení duševních chorob, zvl. neuróz, rozborem psychického dění (propagovaná S. Freudem)

psychofarmakum

lék ovlivňující duševní činnost člověka

psychogenní

psychicky podmíněný, vyvolaný

psycholog

vysokoškolsky vzdělaný odborník, absolvent oboru psychologie na filozofické fakultě, zkoumá zákonitosti, vývoj a projevy duševní činnosti člověka

psychologie

nauka o duševní činnosti člověka

psychopat

trpící psychopatií

psychopatie

vrozená duševní vada, nenormálnost, nevyrovnanost osobnosti

psychosomatika

nauka o významu duševních pochodů na vznik a průběh tělesných onemocnění

psychoterapie

léčba působením na psychiku člověka

psychotik

pacient trpící psychózou

psychotropní

ovlivňující duševní činnost

psychóza

duševní porucha projevující se těžkými poruchami vnímání, emocí, myšlení i jednání s následným rozpadem osobnosti

ptóza

pokles

puberta

pohlavní dospívání

pubescent

jedinec v pubertě

puerpera

žena v šestinedělí

pulmonální

plicní

pulpa

dřeň zubů nebo sleziny

pulpitida/pulpitis

zánět zubní dřeně

pulzace

tepání, šíření tepové vlny

punkce

nabodnutí dutiny za účelem léčebným nebo diagnostickým, tj. odstranění tekutiny, aplikace léku, odběr tekutiny za účelem jejího vyšetření

punktovat

provést punkci

pupila

zornice

pupilární

zornicový

purpura

mnohočetné tečkovité krvácení

purulentní

hnisavý

pustula

neštovička, útvar v kůži s hnisem

pyelitida/pyelitis

hnisavý zánět ledvinné pánvičky

pyelocystitida/peylocystitis

hnisavý zánět ledvinné pánvičky a močového měchýře

pyelonefritida/pyelonefritis

hnisavý zánět ledvinné pánvičky a ledvin

pyemie

přítomnost bakterií v krvi

pyknik

typ člověka se zavalitou postavou se sklony k tloustnutí

pylorus

vrátník, koncová část žaludku

pyodermie

hnisavý kožní zánět

pyogenní

vzniklý hnisáním

pyopneumotorax

přítomnost vzduchu a hnisu v pohrudniční dutině

pyromanie

chorobná touha zakládat požáry

Související články

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×