Inzerce
Inzerce
Inzerce

Lékařský slovník

Víte, co Vám je, když máte bronchitidu, sinusitidu nebo ulcus duodenalis? Odpověď najdete po zadání hesel.

Slovník obsahuje základní část pojmů, nejčastěji se objevujících v lékařských zprávách. Pokud v něm nenaleznete ten „svůj", napište nám, prosím, zařadíme jej. Pište na: info@babyonline.cz

Zde máte možnost otevřít si celý slovník.

Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Zajímavé články oddílu Lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý článek »


Parametry vyhledávání

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Slova začínající na písmeno "H"

Počet nalezených slov: 257

H

habituální

opakující se, např. habituální potraty = opakující se potraty

hallux

palec u nohy

halucinace

přelud

halucinogen

látka dočasně pozměňující vnímání a vědomí člověka

hapten

jednoduchá malá molekula, součást antigenu

helmintóza

parazitární onemocnění vyvolané červy

hem

součást krevního barviva hemoglobinu

hemaglutinace

shlukování červených krvinek

hemalopie

krvácení do oka

hemangioblast

společná kmenová buňka krevních cév a krevních buněk v embryogenezi

hemangioendoteliom

maligní nádor z endotelu krevních cév

hemangiom

benigní nádor vzniklý z krevních cév

hemangiosarkom

maligní nádor z krevních cév

hemateméza

zvracení krve nebo zvracení s příměsí krve

hemato-

krevní

hematofág

cizopasník sající krev jiných organizmů

hematogenní

nacházející se v krvi nebo vytvořený krevní cestou (např. hematogenní metastázy = druhotná ložiska nádoru, které vznikly zanesením buněk původního nádoru krevní cestou)

hematokrit

poměr plazmy a buněčných elementů

hematolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou krevních onemocnění jako jsou poruchy krvetvorby, poruchy krevní srážlivosti, leukémie aj.

hematologie

nauka o krvi

hematom

krevní podlitina nebo výron

hematomyelie

krevní výron v míše

hematopoéza

krvetvorba

hematurie

vylučování krve močí

hemeralopie

šeroslepost

hemeroidy

chorobné rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku

hemianestezie

ztráta citlivosti jedné poloviny těla

hemianopsie

oboustranný výpadek poloviny zorného pole způsobený poruchou zrakové dráhy

hemiatrofie

atrofie poloviny určité oblasti

hemikranie

1. záchvatovitá bolest poloviny hlavy, jeden z klasických příznaků migrény, 2. vrozené nedokonalé vytvoření lebeční kosti

hemin

složka krevního barviva

hemiparéza

částečné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla

hemiplegie

ochrnutí poloviny těla

hemisféra

polokoule

hemo-

související s krví, krevní

hemoblastom/hemoblastóza

zhoubné onemocnění krve a krvetvorných tkání

hemocefalus

výron krve v mozkových komorách

hemochromatóza

dědičná choroba způsobená nadměrným vstřebáváním železa ve střevě a jeho následným hromaděním v různých orgánech

hemodialýza

očišťování krve od zplodin metabolizmu

hemofil

mikrob potřebující nezvytně k růstu hematin nebo přídatné látky z krve

hemofilie

dědičná krvácivost mužů, přenášená v rodokmenu jen ženami

hemoftalmus

krevní výron v oku

hemoglobin

červené krevní barvivo

hemoglobinopatie

nemoc způsobená tvorbou vadného krevního barviva jako následek dědičné poruchy

hemoglobinurie

přítomnost hemoglobinu v moči

hemogram

výsledek vyšetření krevního obrazu

hemokoagulace

krevní srážení

hemolytický

působící hemolýzu

hemolýza

rozklad červených krvinek za současného uvolňování krevního barviva

hemoperfuze

metoda mimotělního očišťování krve

hemoperitoneum

krvácení do břišní dutiny

hemoptoe

chrlení krve

hemoptýza

vykašlávání krve z dýchacích cest v malém množství

hemoragický

krvácivý

hemoragie

výron krve

hemoroidy

chorobné rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku

hemostatický

zastavující krvácení

hemostatikum

lék zastavující krvácení

hemostáza

zástava krvácení

hemostyptikum

hemostatikum

hemotoxin

krevní jed způsobující hemolýzu

heparin

přirozený polysacharid bránící srážení krve

hepatický

jaterní

hepatikum

lék užívaný k léčbě jater

hepatitida/hepatitis

zánět jater

hepato-

první část slova naznačující souvislost s játry, jaterní

hepatodystrofie

jaterní dystrofie

hepatolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou jaterních onemocnění

hepatologie

nauka o jaterních nemocech

hepatomegalie

zvětšení jater

herba

bylina, rostlina

herbář

soupis rostlin popsaných z hlediska jejich léčivosti

heredita

dědičnost

hereditární

dědičný

hermafrodit

tvor obojpohlavní

hermafroditický

obojpohlavní

hermafroditizmus

stav, kdy jedinec má znaky obou pohlaví

herniální

kýlní

hernie

kýla

herniotomie

operace kýly

heroin

bílá omamná látka odvozená od morfinu

herpes

infekční onemocnění způsobené herpesviry, projevuje se tvorbou bolestivých puchýřků na kůži a sliznicích, opar

heteroplastika

přenesení tkáně na jedince jiného živočišného druhu

heterosexualita

pohlavní náchylnost k druhému pohlaví

heterosexuální

pohlavně náchylný k druhému pohlaví

heterozygot

organizmus vzniklý po splynutí dvou pohlavních buněk (tzv. gamet) s nestejnými genetickými základy

heterozygotní

h. dvojčata = vzniklá opodněním dvou vajíček

hexadaktylie

vrozená anomálie, kdy jedinec má šest prstů

hibernace

h. umělá = uvedení organizmu do stavu podobnému zimnímu spánku

hidradenom

nádor vycházející z potních žláz

hidro-

pot, potní

hidrocystom

rozšíření vývodu potních žláz

hidrodermie

nadměrné pocení

hidrosadenitida/hidrosadenitis

hnisavý zánět pachových potních žláz

hidróza

pocení

hilový

příd. jméno k hilus

hilus

místo vstupu/výstupu cév do orgánu

histamin

produkt vzniklý z aminokyseliny (histidinu), v organizmu se uvolňuje při alergické reakci

histiocyt

makrofág, tkáňová buňka se schopností pohlcovat zlomky odumřelých buněk

histiocytární

příd. jméno k histiocyt

histiocytom

nezhoubný kožní nádorek z vaziva a histiocytů

histo-

tkáňový

histolog

odborník v histologii

histologie

nauka o tkáních

histolýza

rozklad tkáně

holokrinní

h. sekrece = sekrece za současného rozpadu celé buňky, jejíž obsah se uvolňuje

homeoblastický

charakterizovaný stejnou velikostí všech částí

homeopat

stoupenec homeopatie

homeopatický

příd. jméno od homeopatie

homeopatie

léčba nepatrnými dávkami léku, který ve větší dávce vyvolává stejné příznaky jako léčená choroba

homicidální

vražedný

homicidium

vražda

homo

stejný, rovný

homogamie

jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodným genotypem

homosexuál

jedinec s náklonností k osobám téhož pohlaví

homosexualita

sexuální náklonnost k osobám téhož pohlaví

homosexuální

příd. jméno od homosexuality

homozygot

organizmus vzniklý po splynutí dvou pohlavních buněk (tzv. gamet) se stejnými genetickými základy

hormon

látka vyměšovaná žlázami s vnitřní sekrecí ovlivňující důležité pochody v organizmu

hormonální

příd. jméno od hormonu

hospitalizace

umístění a pobyt nemocného v nemocnici

hospitalizmus

duševní příznaky objevující se jako následek dlouhodobého pobytu v nemocnici

hospitalizovaný

umístěný v nemocnici

hospitalizovat

provést hospitalizaci

hostilita

nepřátelství

hostilní

nepřátelský, agresivní

humánní

vztahující se k člověku

humerus

pažní kost

hydrocefalus

zvětšení objemu tekutiny v mozkových komorách za současného útlaku mozkové tkáně

hydrofilní

vodu přitahující

hydrofobní

vodu odpuzující

hydrokéla

nahromadění tekutiny zánětlivého původu mezi obaly varlete

hydronefróza

rozšíření ledvinové pánvičky zadrženou močí při uzávěru močových cest

hydrops

vodnatelnost, nadměrné hromadění tkáňového moku ve tkáních a tělních dutinách

hydroureter

chorobné nahromadění moči v močovodu jako následek ztíženého odtoku

hygienik

lékař zabývající se naukou o zdravém způsobu života jedince i společnosti, opatřeními, které zabezpečují ochranu zdraví, dále dodržováním hygienických zásad, norem a předpisů

hygrom

cystické zduření obsahující tekutinu

hymen

panenská blána

hypacidita

snížená kyselost

hypakuze

nedoslýchavost

hypalgezie

snížené vnímání bolesti

hyper-

užíváme, když je něčeho nadmíru

hyperacidita

zvýšená kyselost

hyperaktivita

zvýšená aktivita

hyperakuze

nadměrné vnímání zvuku

hyperaldosteronizmus

zvýšená produkce aldosteronu

hyperalgezie

zvýšená citlivost na bolest

hyperbarický

vysokotlaký

hyperdaktylie

vrozená vada končetin charakteristická vyšším počtem prstů

hyperdentice

vyvinutí nadměrného počtu zubů

hyperemeze

nadměrné zvracení

hyperemie

překrvení

hyperergie

nadměrná reaktivita, přecitlivělost

hyperestezie

zvýšená citlivost na vnější smyslové podněty

hyperexcitabilita

nadměrná vzrušivost

hyperflexibilita

zvýšená ohebnost

hyperfunkce

nadměrná funkce

hypergalakcie

nadměrná tvorba mléka u kojící ženy

hypergenitalizmus

nadměrná činnost / nadměrné vyvinutí pohlavních orgánů

hyperglobulie

zvýšený počet červených krvinek

hyperglykemie

zvýšená hladina glukózy v krvi

hyperhidróza

nadměrné pocení

hyperinzulinizmus

zvýšená koncentrace inzulínu v krvi

hyperkeratóza

nadměrné rohovatění kůže

hyperkinéza

nadměrný a mimovolní pohyb

hyperkortizolizmus

zvýšená koncentrace kortizolu v krvi

hyperkyfóza

nadměrné vyklenutí páteře směrem dozadu

hyperlipidemie

zvýšené množství tuků v krvi

hypermangan

manganistan draselný, dezinfekční prostředek

hypermenorea

silné menstruační krvácení

hypermetropie

dalekozrakost

hypermnezie

vynikající, mimořádná schopnost paměti

hypermobilita

nadměrná pohyblivost

hyperodoncie

nadměrný počet zubů

hyperosmie

zvýšené vnímání čichových podnětů

hyperparatyreóza

choroba v důsledku vysoké hladiny parathormonu v krvi

hyperpigmentace

zvýšená pigmentace kůže

hyperplazie

zvětšení orgánu nebo jeho části jako následek zvýšeného počtu jeho buněk

hyperploidie

abnormálně vysoký počet chromozomů v buňce

hyperpnoe

prohloubené dýchání

hyperprodukce

nadměrná produkce

hyperpyrexie

vysoká horečka s teplotami nad 40°C

hyperreaktivita

nadměrná reaktivita, přecitlivělost

hyperreflexie

zvýšené reflexy při výpadku jejich přirozeného tlumení

hypersalivace

zvýšené slinění

hypersekrece

nadměrná sekrece

hypersenzitivní

nadměrně citlivý

hypersexualita

zvýšená sexuální aktivita na základě zvýšeného sexuálního pudu

hypersomnie

nadměrná spavost

hypertenze

vysoký krevní tlak

hypertenzní

příd. jméno k hypertenzi

hypertermický

charakterizovaný zvýšenou teplotou

hypertermie

zvýšení tělesné teploty nad normální mez

hypertonie

zvýšení tlaku

hypertonik

člověk trpící vysokým krevním tlakem

hypertrichóza

nadměrné ochlupení

hypertrofie

zvětšení orgánu v důsledku zvětšení jeho buněk

hypertrofovat

nadměrně růst

hypertyreóza

onemocnění v důsledku nadměrné hladiny hormonů štítné žlázy

hyperventilace

zrychlené a prohloubené dýchání

hypervitaminóza

nadměrný přívod vitaminů

hypestezie

snížená citlivost na vnější smyslové podněty

hypnolepsie

chorobná ospalost

hypnopatologie

nauka o poruchách spánku

hypnoterapie

terapie pomocí hypnózy

hypnotický

příd. jméno od hypnózy

hypnotikum

lék vyvolávající stav podobný spánku

hypnóza

stav podobný spánku uměle navozený druhou osobou

hypo-

užíváme, když je něčeho méně než je obvyklé

hypobulie

nedostatek pevné vůle

hypochondr

člověk se sklony zveličovat nebo vsugerovat si nemoc

hypochondrie

sklon ke zveličování nebo vsugerování si nemoci

hypodentice

nižší počet zubů než je normální stav

hypofunkce

snížená funkce

hypofýza

podvěsek mozkový - žláza s vnitřní sekrecí ovlivňující svými hormony jiné žlázy s vnitřní sekrecí

hypofyzární

příd. jméno od hypofýzy

hypogalacie

nedostatečná tvorba mléka po porodu

hypogastrium

část břicha pod pupkem

hypogenitalizmus

neúplné vyvinutí pohlavních orgánů a jejich snížená činnost

hypoglykemický

příd. jméno od hypoglykemie

hypoglykemie

nízká hladina glukózy v krvi

hypogonadizmus

snížená činnost pohlavních žláz

hypohidróza

snížené pocení

hypokinéza

snížená hybnost

hypolipidemie

snížené množství tuků v krvi

hypomenorea

snížená intenzita menstruačního krvácení

hypometropie

krátkozrakost

hypomimie

snížená mimika

hypomnezie

oslabení paměti

hypomobilita

snížená pohyblivost

hypomotilita

snížená pohyblivost

hypoparatyreóza

choroba způsobená nedostatkem parathormonu v krvi

hypopigmentace

snížená pigmentace

hypoplazie

nedostatečný vývin tkáně nebo orgánu

hyposekrece

snížená sekrece

hyposmie

snížení čichového vjemu

hyposomnie

nespavost

hypospadie

vrozený rozštěp močové trubice

hypostáza

pasivní překrvení níže položených tkání nebo částí orgánů

hypotalamus

část mozku řídící řadu hormonálních a útrobních funkcí organizmu

hypotenze

snížený krevní tlak

hypotenzivum

lék snižující krevní tlak

hypotermie

pokles tělesné teploty

hypotonie

snížení svalového napětí

hypotonikum

lék na snížení svalového napětí

hypotrofie

omezení růstu orgánu nebo tkáně

hypotyreóza

onemocnění jako následek snížené funkce štítné žlázy, nedostatečnou tvorbou či účinkem jejích hormonů

hypoventilace

snížená ventilace

hypovitaminóza

snížené množství některých vitaminů v těle

hypoxie

nedostatečné množství kyslíku v tkáních

hysterektomie

chirurgické odstranění dělohy

hysterický

předrážděný, popudlivý, nepříčetný

hysterie

neuróza s kolísavostí nálad, sklonem k dramatizaci, přehánění

hysterosalpingografie

rentgenové kontrastní vyšetření dělohy a vejcovodů

hysteroskop

endoskop se speciální optikou na vyšetření dělohy při jejím naplnění oxidem uhličitým

hysteroskopie

endoskopické vyšetření dělohy hysteroskopem

hysterostomie

chirurgické otevření dělohy

Související články

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
×