Inzerce
Inzerce
Inzerce

Celý lékařský slovník

<< návrat na vyhledávání

Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Parametry vyhledávání

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Počet nalezených slov: 2398

A

abdomen

břicho

abdominální/abdominalis

břišní

ablace

odnětí, operativní odstranění nemocí postižených částí těla

abnormální

to, co se výrazně odlišuje od normy, tj. od toho, co je obvyklé

abort

potrat

abraze

obroušení, např. zubu

abstinence

zdrženlivost od požitků, např. od pití alkoholu, kouření apod.

abulie

nerozhodnost, chorobné oslabení schopnosti jednat, např. při neurózách

abúzus

nadužívání návykových drog, např. alkoholu, nikotinu apod.

Achillova šlacha

šlacha lýtkového svalu upínající se na kost patní, úpon je hmatný nad patou

achlorhydrie

nedostatek volné kyseliny chlorovodíkové v žaludeční štávě

acholie

nedostatečná tvorba žluči

achondroplazie

vrozená porucha růstu kostí, která vede k trpasličímu růstu

achromázie

nedostatek barviva v kůži nebo vlasech

achylie

nedostatek šťávy, např. žaludeční

acidita

míra kyselosti, např. a. žaludeční šťávy

acidóza

vzestup kyselých látek v krvi

ACTH

adrenokoritkotropní hormon, tvořený v předním laloku hypofýzy, reguluje činnost nadledvin

adaptace

přizpůsobení organizmu podmínkám prostředí

Addisonova choroba

choroba vyvolaná sníženou funkcí kůry nadledvin

adenitida/adenitis

zánět žlázy, např. mízní

adenokarcinom

zhoubný nádor ze žlázového epitelu, může mít zachovalou strukturu i produkci sekretu

adenom

nezhoubný nádor žlázového epitelu, strukturou podobný původní žláze, někdy i se zachovalou sekrecí, může mít sklon k malignizaci - přechod ke zhoubnému nádoru

adenotomie

chirurgické odstranění nosní mandle

adheze

srůst

adipozita

ztučnění

adnexitida/adnexitis

zánět vejcovodů a vaječníků

adolescence

doba od dosažení pohlavní dospělosti k úplné, tj. i duševní zralosti

adopce

osvojení

adrenalin

hormon dřeně nadledvin, jeho uvolnění je součástí poplachové reakce, tj. zrychlení srdeční činnosti, zvýšení krevního tlaku, štěpení zásob energie apod.

adventicia

zevní vrstva cévní stěny

Aeskulap

bůh lékařství, jeho hůl ovinutá hadem dominuje lékařskému znaku

afázie

neschopnost mluvit, příp. rozumět řeči

afekt

prudké hnutí mysli neodpovídající podnětu, doprovázené vegetativní reakcí (bušení srdce, nepravidelné dýchání, třes, pocení)

afonie

ztráta hlasu, např. v důsledku zánětu hlasivek nebo hrtanu

afty

nakažlivé puchýřky na sliznici úst virového původu, nacházíme je zvláště u dětí

agalakcie

ztráta schopnosti vylučovat mléko

ageneze

vrozené nevivinutí orgánu

agens

původce děje, např. infekční agens = původce infekce

aglutinace

shlukování např. červených krvinek

agnózie

ztráta schopnosti chápání

agónie

bezvědomí před smrtí

agrafie

ztráta schopnosti psát

agranulocytóza

nedostatek bílých krvinek (granulocytů)

agravace

předstírání, že nemoc je ve skutečnosti těžší, POZOR neplést se simulací

agrypnie

nespavost

AIDS

syndrom získané imunitní nedostatečnosti (z angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome), též HIV, onemocnění virového původu přenosné krví a pohlavním stykem

akcesorický

vedlejší, nepodstatný

akinezie

ochrnutí, nehybnost

aklimatizace

přizpůsobení organizmu jinému podnebí

akné

vleklý zánět mazových žláz, trudovina, nejčastěji v období dospívání, a to v obličeji, na prsou a na zádech

akomodace

přizpůsobivost oka různým vyklenutím čočky tak, aby bylo zřetelně vidět předměty blízké i vzdálené

akrocyanóza

modravé zbarvení okrajových částí těla (prstů, nosu, uší)

akrofobie

chorobný strach z hloubky

akromegalie

chorobné zvětšení okrajových částí těla (nos, prsty) způsobené poruchou funkce hypofýzy

aktinoterapie

léčba zářivou energií (radiem, rentgenovým zářením)

akupresura

léčba některých bolestí tlakem prstů na určité body lidského těla

akupunktura

léčebné vpichování jehel do určitých částí těla, pochází z Číny, užíváno zejména k léčbě bolesti

akutní

náhle vzniklý, rychle probíhající, prudký, silný

alalie

němota dítěte při normálně vyvinutém sluchu i normálních duševních schopnostech

albinismus

vrozený nedostatek pigmentace v těle spojený se světlou barvou očí a vlasů

albuminurie

vylučování bílkovin močí, např. při chorobách ledvin, vhodnější termín: proteinurie

albuminy

ve vodě rozpustné bílkoviny, významná složka krve, vaječného bílku a mléka

alela

dědičný základ znaku, konkrétní forma genu

alergen

tělu cizí látka vyvolávající nepřiměřenou reakci organizmu, např. pyl některých rostlin, včelí jed, léky, prach, peří, srst, potraviny, roztoči aj.

alergický

trpící alergií

alergie

zvýšená citlivost, tj. nepřiměřeně silná reakce organizmu proti určitým tělu cizím látkám (alergenům)

alergolog a klinický imunolog

lékař zabývající se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí chorob, které jsou vyvolány poruchami imunity (např. alergie, imunodeficitní stavy apod.)

alexie

chorobná neschopnost pochopit smysl přečteného

alimentární

související s příjmem potravy

alkalický

zásaditý

alkohol

etylkalkohol, etanol, výrazně ovlivňuje činnost CNS, vyvolává euforii, zhoršuje koordinaci pohybu atd.

alkoholdehydrogenáza (ADH)

enzym podílející se na metabolizmu alkoholu

alopecie

holohlavost, plešatost

alterace

změna, poškození např. tkáně, organizmu

alveol

1. plický sklípek, 2. zubní lůžko

amalgám

slitina pevného kovu se rtutí

ambiopie

dvojité vidění

amblyopie

špatné vidění, tupozrakost

ambulance

zdravotnické zařízení pro vyšetřování a léčení chodících pacientů

ambulantní

docházející na léčení, např. pacient, a. léčba = léčba v ambulanci, opak nemocniční léčby, kdy je pacient hospitalizován

amence

zmatenost, neschopnost se orientovat

amenorea

vynechávání menstruace

aminokyselina

organické kyseliny s jednou nebo více aminoskupinami v molekule, stavební jednotka bílkovin, tzv. esenciální a. jsou ty, které jsou pro život nezbytné

amnézie

ztráta paměti chorobou nebo úrazem

amnion

vnitřní zárodečná blána, obklopující zárodek suchozemských živočichů

ampule

rozšířená část některého orgánu, např. a. rektální = rozšířená část konečníku nad análním (řitním) otvorem

amputace

chirurgické odnětí končetiny nebo jiné části těla

amyloidóza

ukládání bílkovin, amyloidu, v orgánech člověka

anabolikum

látka podporující anabolizmus, tj. vytváření složitějších látek z jednodušších v organizmu

anabolizmus

vytváření složitějších látek v živém organizmu z látek jednodušších

anacidita

nedostatek kyselosti žaludeční šťávy

anafylaktický šok

prudká porucha oběhu krevního a dýchání způsobená anafylaxí, přecitlivělostí (typ alergické reakce)

anafylaxe

přecitlivělost (typ alergické reakce), např. na injekci léku

analgetikum

lék tlumící bolest, neodstraňuje však její příčinu

analgezie

útlum bolesti

anální

řitní

anamnéza

údaje o zdravotním stavu pacienta a jeho příbuzných, a to od narození až po datum odebírání anamnézy

anastomóza

přirozené nebo chirurgické spojení dvou orgánů, např. cév, střev apod.

anatomie

nauka o stavbě organizmu a jeho částí

anatoxin

toxin zbavený jedovatosti, při zachování schopnosti tvořit ochranné protilátky

androfobie

chorobná bázeň žen před muži

androgeny

mužské pohlavní hormony

androgynie

obojetnost v druhotných pohlavních znacích

andromanie

chorobná touha žen po mužích

anemie

chudokrevnost, úbytek červených krvinek

anestetikum

prostředek způsobující znecitlivění, tj. omezení vnímání bolesti

anestezie

ztráta citlivosti, znecitlivění určité části těla, může být celková nebo lokální, tj. místní

anesteziolog

lékař zabývající se anestézií (znecitlivěním) pacientů při chirurgických výkonech, dále viz lékař zabývající se urgentní/intenzívní medicínou.

aneuryzma

chorobně rozšířená část tepny, výduť, jejíž stěna je oslabena chorobným procesem

angína

zánět mandlí

angina pectoris

záchvatovitá bolest za hrudní kostí spojená s úzkostí a pocením, způsobená oběhovou poruchou ve věnčitých tepnách, a tím nedokrevností určité části srdečního svalu

angiochirurg

cévní chirurg

angiografie

rentgenologické zobrazení cév po jejich nastříknutí kontrastní látkou

angiolog

lékař z oboru vnitřního lékařství, tj. internista, zabývá se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění cév

angiom

cévní nádor

ankylóza

ztuhlost kloubu

anomálie

ochylka od normy

anorexie

nechutenství, ztráta chuti k jídlu

anoxemie

nedostatek kyslíku v krvi

anoxie

nedostatek kyslíku ve tkáních

antibiotikum

organické látky produkované mikroorganizmy, které již v malých koncentracích potlačují růst jiných mikroorganizmů (nejznámější je první antibiotikum - penicilin, objevené A. Flemingem roku 1929)

antiemetikum

lék proti zvracení

antiflogistikum

lék s protizánětlivými účinky

antigen

látka vyvolávající tvorbu protilátek

antikoagulans

prostředek proti srážení krve

antikoncepce

ochrana proti početí

antipyretikum

lék na snížení horečky

antiseptický

ničící choroboplodné zárodky, příp. omezující jejich činnost

antispazmatikum

lék proti křečím

antitoxin

látka rušící účinek toxinu

antrakóza

zaprášení plic uhelným prachem

antrax

sněť slezinná, infekční onemocnění přenosné ze zvířat (např. ze skotu) na člověka

antropogeneze

proces vzniku a vývoje člověka

antropozoonóza

nemoc přenosná ze zvířete na člověka, např. antrax, vzteklina a další

anurie

zástava vylučování moče

anxiozita

chorobná úzkost, tíseň

aorta

srdečnice, hlavní tepna vycházející z levé srdeční komory, odvádí krev ze srdce do velkého krevního oběhu

aortografie

rentgenologické zobrazení aorty po jejím nástřiku kontrastní látkou

apatie

lhostejnost, netečnost

apendektomie

vynětí apendixu, tj. červovitého výběžku slepého střeva

apendicitida/apendicitis

zánět červovitého výběžku slepého střeva

apendix

červovitý výběžek slepého střeva

aplazie

vrozené nevyvinutí některé části těla nebo jeho orgánu

aplikace léku

způsob užití léku

apoplexie

mrtvice, krvácení do tkáně spojené s jejím rozrušením

apraxie

chorobná ztráta schopnosti konat účelné pohyby

arachnofobie

chorobný strach z pavouků

ARO

anesteziologicko-resuscitační oddělení

aromaterapie

využívání účinků vůně k léčbě

arterie

tepna

arteriola

tepénka

arterioskleróza

ztvrdnutí tepenné stěny se zúžením jejího průsvitu

artikulace

vytváření hlásek mluvidly

artritida/artritis

zánět kloubů

artróza

degenerativní nezánětlivé onemocnění kloubů

arytmie

porucha srdečního rytmu

ascites

nahromadění tekutiny v dutině břišní v důsledku nemoci

asepse

souhrn opatření bránících vniknutí infekce do rány

asfyxie

dušení z nedostatku kyslíku doprovázené hromaděním kysličníku uhličitého v plicích a v tkáních

aspergilóza

onemocnění vyvolané houbou Aspergillus

aspirace

vdechnutí cizích látek

astenie

celková tělesná slabost

asthma bronchiale

astma průduškové, záchvatovitá dušnost způsobená náhlým zúžením průdušek, s tvorbou vazkého hlenu, který se špatně vykašlává

asthma cardiale

astma srdeční, záchvatovitá dušnost způsobená srdeční nedostatečností

astigmatizmus

porucha vidění způsobená nesprávným zakřivením rohovky

astma/asthma

obtížné dýchání

astroblastom

druh mozkového nádoru

astrocyt

buňka nervové tkáně hvězdicovitého tvaru

astrocytom

druh mozkového nádoru

astrofobie

chorobný strach z bouřky a jiných "nebeských úkazů"

asymetrie

nesouměrnost

asystolie

zástava srdeční

ataxie

porucha souladnosti pohybu při nervových poruchách

atelektáza

ztráta vzdušnosti plic, nerozvinutí plicních sklípků u novorozence

aterom

1. cysta mazové žlázy, 2. patologické ložisko ve stěně cévní při ateroskleróze

ateroskleróza

kornatění tepen, zánětlivé onemocnění tepenné stěny s ukládáním tukových látek ve formě kaše, která pak tuhne, neboli kalcifikuje, a zužuje tak průsvit tepny, což má za následek nedokrevnost (ischemii) příslušné části organizmu, k rizikovým faktorům aterosklerózy patří vysoký krevní tlak (hypertenze), zvýšený cholesterol (hypercholesterolemie), kouření, obezita, cukrovka (diabete mellitus), stres a další.

atestace

zkouška, na jejímž základě se vydává osvědčení o specializaci

atonie

porucha svalového napětí, ochablost

atopie

druh alergie, patří k němu atopický ekzém, alergická rýma, kopřivka, alergie na potraviny

atrézie

vrozené nevyvinutí některých tělních otvorů nebo vrozené uzavření trubicovitých orgánů

atrofie

změnšení normálně vyvinutého orgánu nebo jeho části

auskultace

vyšetření poslechem

autizmus

chorobná zaměřenost k vlastní osobě, porucha kontaktu s okolním světem

autogenní trénink

psychoterapeutická uvolňovací metoda, slouží k dosažení pocitu uvolnění, při němž se člověk učí ovládat svou psychiku a vegetativní funkce

autoimunita

porucha, kdy se činnost imunitního systému zaměřuje proti vlastním tkáním a orgánům

autointoxikace

otrava organizmu látkami vznikajícími při vlastním metabolizmu, zadržovanými v těle

autopsie

pitevní ohledání mrtvoly

avitaminóza

nemoc způsobená nedostatkem vitaminů v těle, např. kurděje při nedostatku vitaminu C

azotemie

zmnožení dusíkatých látek v krvi

azoturie

zvýšené vyměšování dusíkatých látek močí

B

bacil

mikroorganizmus způsobující nakažlivá onemocnění

bacilonosič

osoba, zdánlivě zdravá, v jejímž těle se nacházejí choroboplodné mikroorganizmy, jejichž vylučováním se stává šiřitelem onemocnění, např. salmonelózy

baktericidní

hubící baktérie, např. baktericidní antibiotika, mezi něž patří peniciliny a další

bakteriostatický

zastavující růst a rozmnožování bakterií, např. bakteriostatická antibiotika, mezi něž patří tetracykliny a další

balneoterapie

léčba lázněmi

bazaliom

druh kožního nádoru

bazální

základní

báze

zásada

bazický

zásaditý, alkalický

bifokální

dvojohniskový, např. brýle, které jsou půlené, horní polovina čočky je určena k vidění na dálku, dolní na blízko

bifurkace

rozdvojení, např. bifurkace aorty = rozdvojení srdečnice

bilirubin

žlučové barvivo, vzniká odbouráváním hemoglobinu - krevního barviva

biliverdin

žlučové barvivo

biopsie

mikrobiologické vyšetření z těla odebrané tkáně za účelem stanovení diagnózy

biotin

vitamin H

bisexualita

oboupohlavnost

blefaritida/blefaritis

zánět okrajů očních víček

borrelióza

infekční nemoc vyvolaná bakteriemi kmene Borrelia, která je většinou přenášena klíšťaty, méně komáry aj., neexistuje proti ní očkování, říká se ji také lymská borelióza, lymská nemoc

botulizmus

otrava botulotoxinem

botulotoxin

velmi jedovatý, tzv. klobásový jed, je tak nazýván pro svou přítomnost v kazících se potravinách, zejm. v mase, je vytvářen mikrobem kmene Clostridium botulinum, způsobuje botulizmus

bovinní

připravené z hovězího dobytka

brachycefalie

krátkohlavost

brachykranie

krátkolebost

bradykardie

zpomalená činnost srdeční, kdy srdeční frekvence je nižší než 50 tepů za minutu

bradypnoe

zpomalené dýchání

bronchiální

průduškový

bronchiektazie

trvalé rozšíření průdušek

bronchitida/bronchitis

zánět průdušek

bronchitik

člověk postižený bronchitidou

bronchografie

rentgenologické vyšetření průdušek po naplnění kontrastní látkou za účelem stanovení diagnózy

bronchopneumonie

lalůčkový zánět plic

bronchoskop

přístroj k provádění bronchoskopie

bronchoskopie

vyšetření průdušek zrakem pomocí bronchoskopu

bronchospasmus

zúžení průdušek

bronchus

průduška

bulbus

kulovitě rozšířená část některých ústrojí

bulimie

nadměrná chuť k jídlu, chorobná "žravost"

bulva

oční koule

buňka

základní stavební jednotka organizmu

burzitida/burzitis

zánět mazového váčku šlachy

bypass

spojka, přemostění neprůchodného místa tepny pomocí cévní náhrady, nejčastěji kouskem žíly z lýtka nebo stehna

C

caecum

slepé střevo

cafalický

týkající se hlavy, příp. lebky

carcinoma

zhoubný nádor vznikající z epitelu

cauda

výběžek a zakončení některých orgánů, např. slinivky břišní

cerebrální

mozkový

cerebrospinální

mozkomíšní

cervikální

krční, šíjový

cervix uteri

krček, hrdlo děložní, upíná se na něj pochva

cikatrizace

zajizvení rány

cingulum

široký pruh náplasti přikládaný při zlomeninách žeber kolem hrudníku, slouží k zajištění nehybnosti žeber

cirhóza

zatvrdnutí orgánu v důsledku novotvorby vaziva

cirhóza jater

závažné jaterní onemocnění charakterizované zmnožením vaziva a přestavbou lalůčkové struktury jater, čímž je narušen krevní a žlučový oběh, výsledkem je "ztvrdnutí jater", jedná se o nevratný proces

cirkulace

oběh, např. krve

cirkulus vitiosus

bludný kruh, bezvýchodná situace

coitus interruptus

přerušovaná soulož

colitis ulcerosa

ulcerózní kolitida, nespecifický zánět tlustého střeva, doprovázený krvavými průjmy

CT

počítačová tomografie (computer tomography), jedna z vyšetřovacích metod

cyanotický

modrofialově zbarvěný, postižený cyanózou

cyanóza

modrofialové zbarvení sliznice a kůže

cysta

chorobná dutina v orgánu s různým obsahem (tekutina, hlen, maz aj.)

cystitida/cystitis

zánět močového měchýře

cystom

nádorový útvar tvořený převážně cystami

cystopyelitida/cystopyelitis

zánět močového měchýře a pánvičky ledvinné

cystoskop

optický přístroj sloužící k vyšetření močového měchýře

cytostatikum

látka tlumící růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání a zhoubně bujících krevních elementů

D

daltonizmus

barvoslepost, porucha barevného vidění

debilita

nejlehčí forma slabomyslnosti

defekace

normální vyprazdňování střevního obsahu (výkalů)

deflorace

zbavení panenství protržením panenské blány při první souloži

deformita

znetvoření části těla (vrozené nebo získané)

degenerace

ztráta nebo zeslabení funkce(-í) nutných k životu

dehydratace

odvodnění, úbytek vody v organizmu (tělo vylučuje více vody, než získává)

dekapitace

oddělení hlavy od těla

dekapsulace

chirurgické odnětí pouzdra, např. ledviny

dekompenzace

selhání, porušení kompenzace, neschopnost organizmu vyrovnat se s poruchou jeho činnosti

dekubitus

proleženina

delece

ztráta některé z vnitřních oblastí chromozomu

delirium

blouznění, zmatenost s halucinacemi a neklidem

deltový sval

trojúhelníkový sval na rameni

demence

získané oslabení inteligence, např. stářím

demineralizace

úbytek minerálních solí v tkáních

dentice

prořezávání zubů

dentista

odborný pracovník zubního lékařství bez vysokoškolského vzdělání oprávněný ošetřovat zubní chrup, dříve zubní technik

denzitometr

hustoměr, přístroj měřící např. hustotu kostí a odhalující tak osteoporózu (řídnutí kostí)

depigmentace

ztráta/úbytek barviva z tkáně

depilace

místní odstranění nežádoucích chloupků

depotní

forma léku, charakteristická obzvláště pomalým vstřebáváním

deprese

sklíčenost, skleslost, stísněnost

depresivní

skličující, tísnivý

deprivace

strádání z nedostatku podnětů

dermální

kožní

dermatitida/dermatitis

zánět kůže

dermatofibrom

koží nádor z vaziva a histiocytů, obsahuje tukové látky

dermatolog

kožní lékař, zabývá se výzkumem, diagnózou a léčbou kožních chorob

dermatomykóza

kožní plísňové onemocnění

dermatoplastika

plastická operace kůže

dermatovenerolog

odborný lékař zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou kožních a pohlavních chorob

dermatóza

kožní choroba, která není blíže specifikována

desenzibilizace

snížení/ztráta citlivosti

detoxikace

odstranění jedovatých látek

detrit/detritus

drť odumřelých buněk a jejich zbytků

deviace

úchylka

dexter, dextra, dextrum

pravý

dextrální

pravostranný

dezorientace

ztráta orientace

diabetes incipidus

úplavice močová, žíznivka, choroba z neschopnosti tvorby koncentrované moči v důsledku nedostatku antidiuretického hormonu

diabetes mellitus

cukrovka, úplavice cukrová, choroba způsobená nedostatkem inzulínu

diabetik

nemocný cukrovkou

diabetolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou, léčbou cukrovky (odborně: diabetes mellitus) a jejích komplikací

diafragma

bránice, plochý sval oddělující dutinu hrudní od dutiny břišní, svými stahy umožňuje dýchání

diagnóza

rozpoznání nemoci, na základě příznaků stanovení o jakou nemoc se jedná

dialýza

pročištění krve a odstranění škodlivých látek z organizmu při onemocnění ledvin pomocí dialyzačního zařízení

diarrhoea

průjem

diastáza

rozestup přímých břišních svalů, dochází k němu např. v období těhotenství

diastola

povolení stahu srdečního svalu, komory se plní krví

diatermie

léčebné prohřívání orgánu vysokofrekvenčním elektrickým proudem

diatéza

náchylnost organizmu k určitým chorobám

dieta

lékařem nařízený vhodný způsob výživy nemocného

difterie

záškrt

digitális

soubor dnes již synteticky vyráběných kardiotonik, původně vyráběných z náprstníků

digitální

prstem prováděný (např. vyšetření)

dilatace

zvětšení délky nebo objemu vnitřního orgánu, např. dilatace srdce u srdeční nedostatečnosti

dioptrie

jednotka pro optickou mohutnost čočky, udává se v nich oční vada

diplegie

oboustranná obrna určité části těla

diplopie

dvojité vidění

diseminace

rozšíření chorobných ložisek, jejich rozsev v rámci orgánu nebo po celém těle

distální

vzdálenější

distorze

podvrtnutí kloubu

distrahovat

roztahovat úlomky kostí při zlomeninách

diuretikum

močopudný lék

diuréza

vylučování moči

divertikl

vychlípenina dutého orgánu

dolichocefalie

dlouhohlavost, nápadně protáhlá hlava v předozadním směru

dolichokranie

dlouholebost, nápadně protáhlá lebka v předozadním směru

dominantní

převládající

doping/dopink

používání drog ke zvýšení výkonu, především sportovního

dorzální

hřbetní, ležící u zad, u hřbětu

dražé

lék oblého, ploššího tvaru s tuhým leštěným povrchem

drén

pomůcka sloužící k provádění drenáže, např. ran

drenáž

odstraňování tekutin a sekretů z ran, vředů či dutin

droga

omamující prostředek, ale i surovina používaná po úpravách jako léčivo

ductus

kanálek, vývod, průchod

duodenální/duodenalis

dvanácterníkový

duodenitida/duodenitis

zánět dvanácterníku

duodenum

dvanácterník, první část tenkého střeva, navazující na žaludek

duplexní sonografie

ultrasonografické zobrazení srdce nebo cév kombinované s dopplerovským zobrazením rychlosti proudění krve

dx.

zkratka pro pravý

dysfunkce

porucha funkce

dysfunkční

s poruchou funkce

dyslalie

patlavost dítěte, jeho neschopnost správně vyslovovat hlásky

dyslexie

porucha schopnosti číst

dysmenorea

bolestivá menstruace

dyspareunie

bolestivá soulož

dyspepsie

porucha trávení

dysplazie

porucha vývoje nebo růstu tkáně, orgánu nebo části těla

dyspnoe

dušnost

dysragie

obtížné polykání

dystonie

porucha napětí, zejm. svalového

dystrofie

chorobné projevy poruch látkové výměny a výživy, způsobující změny vzhledu, složení i činnosti buněk

dysurie

obtížné močení

dyzenterie

střevní úplavice

E

echinokokóza

parazitární onemocnění, vyznačuje se tvorbou cyst (především v játrech)

echoencefalografie

vyšetřovací metoda založená na využití ultrazvuku, používá se při nitrolebním krvácení

echografie

metoda, která využívá ultrazvuku pro diagnostické účely

echokardiografie

metoda užívající ultrazvuk pro diagnostiku srdečních chorob

echolalie

druh afázie, nemocní opakují jen předříkané zvuky a slova

edém

otok, nahromadění tekutiny ve tkáni

edematózní

oteklý

EEG

elektroencefalograf

efedrin

alkaloid obsažený v rostlinách, dnes vyráběný synteticky

eflorescence

základní chorobná změna kůže nebo sliznice

ejakulace

vystříknutí spermatu na vrcholu pohlavního vzrušení

ejekce

vyhození, vypuzení, vylití

ejekční frakce

množství krve vytlačené při systole z levé komory, a to z celkového množství krve v levé komoře, udáváno v %

EKG

elektrokardiografie, vyšetření elektrické aktivity srdce, tato aktivita bývá při některých chorobách srdce změněna a její záznam na EKG tak slouží k diagnostice (rozpoznání) těchto onemocnění

eklampsie

komplikace konečné fáže těhotenství provázená otoky, vysokým krevním tlakem, bílkovinou v moči a křečemi s bezvědomím

ektázie

roztažení stěny dutého orgánu

ektogenní

zevní

ekzém

svědivý druh kožního zánětu se sklonem k mokvání

elasticita

pružnost

elefantiáza

nadměrné zduření části těla vzniklé městnáním mízy

elektrodiagnostika

vyšetřovací metody využívající elektrický proud

elektroencefalografie

(EEG) neurologická vyšetřovací metoda zaznamenávající elektrickou aktivitu mozku

elektrokardiograf

přístroj sloužící k zaznamenávání EKG

elektrokardiografie

vyšetření elektrické aktivity srdce, tato aktivita bývá při některých chorobách srdce změněna a její záznam na EKG tak slouží k diagnostice (rozpoznání) těchto onemocnění

elektrokardiogram

EKG křivka - EKG záznam

elektrokauter

nástroj likvidující patologické tkáně pomocí tepla vznikající působením vysokofrekvenčního elektrického proudu

elektrokoagulace

zastavení krvácení teplem vysokofrekvenčního elektrického proudu

embolektomie

operativní odstranění embolu z tepny

embolie

patologické ucpání tepny krevní sraženinou, tukem nebo vzduchem

embolus

utržený kus krevní sraženiny, tuk nebo vzduchová bublina způsobující embolii

embryo

zárodek v prvním období vývoje

embryolog

odborník zabývající se naukou o zárodečném vývoji mnohobuněčných organizmů

emetikum

lék vyvolávající zvracení

emfyzém

plicní = rozedma plic, nafouknutí, dochází ke zmenšení dýchací plochy plic, a tím k dušnosti

empirický

vycházející ze zkušeností

empyém

nahromadění hnisu v dutině nebo orgánu

encefalitida

zánět mozku

endemický

e. struma = zvětšení štítné žlázy způsobené nedostatkem jódu

endemie

trvalý výskyt infekční choroby jen v určité oblasti nebo skupině obyvatel

endogenní

vnitřní

endokard

nitroblána srdeční

endokarditida/endokarditis

zánět endokardu/nitroblány srdeční

endokrinní

e. žlázy = žlázy s vnitřní sekrecí

endokrinolog

lékař zabývající se studiem žláz s vnitřní sekrecí a jejich produktů (hormonů), diagnostikuje a léčí jejich poruchy

endokrinopatie

různá onemocnění endokrinních žláz

endometritida/endometritis

zánět děložní sliznice

enoftalmus

oko vkleslé do očnice

enteritida/enteritis

zánět tenkého střeva

enteroragie

krvácení ze střeva

enuréza

bezděčné pomočování, enuresis nocturna = noční pomočování

enzym

bílkovina výrazně napomáhající metabolickým procesům

epidemiolog

lékař, který studuje v populaci výskyt a rozložení určitých onemocnění, či znaků a jevů se vztahem ke zdraví, mezi ně patří choroby infekční nebo chronické, tj. dlouhodobě se léčící nemoci (např. srdečně cévní), epidemiolog rovněž pomáhá výsledky svého studia předcházet zdravotním problémům

epifýza

1. hlavicovitý konec dlouhých kostí, 2. část mezimozku, tzv. šišinka

epigastrium

nadbřišek, anatomicky oblast břicha nad pupkem, resp. mezi hrudní kostí a pupkem

epikard

osrdečník, blána kryjící srdce

epilace

odstranění chloupků, vlasů a vousů i s kořínky

epilátor

přístroj na epilaci

epilepsie

choroba projevující se různým typem opakujících se záchvatů spojených s poruchami vědomí, případně s křečemi

epileptik

člověk stižený epilepsií

epistaxe

krvácení z nosu

epitel

krycí tkáň, výstelka, pokrývá zevní povrch těla a vystýlá povrch dutých orgánů s výjimkou cév a mozkových komor

epitelizace

tvoření epitelu

erekce

ztopoření

ergoterapie

léčba prací

erotoman

osoba s nadměrným sexuálním pudem

erysipel

růže, infekční onemocnění kůže, způsobené bakterií streptokokus, projevující se zarudnutím kůže, nutno léčit antibiotiky

erytém

chorobné zarudnutí kůže v důsledku zánětu, alergie či tepla

erytroblastóza

zaplavení krve nezralými krvinkami

erytrocyt

červená krvinka

estrogen

ženský pohlavní folikulární hormon steroidního charakteru ovlivňující pohlavní funkce

eupepsie

správné trávení

eupnoe

normální, klidné dýchání

eutanazie

usmrcení nevyléčitelně nemocného ze soucitu, u nás zakázána

ex-

z, ze

exacerbace

vzplanutí nebo zhoršení chorobného procesu

exaktní

naprosto přesný, opřený o přesná fakta a zjištění

exantém

vyrážka, výsev kožních projevů provázející řadu chorob

excitace

zvýšená dráždivost, neklid, podráždění

excize

operativní vyříznutí, např. excize pigmentového névu (vyříznutí mateřského znaménka)

exitus

skon, smrt

exkrece

vylučování nadbytečných a odpadních látek z těla, vyměšování

exkrement

výměšek

exoftalmus

chorobné částečné vystoupení oka z očnice

exogenní

e. choroby = z vnějších příčin

exostóza

nádorovitý výrůstek na kosti

expandovat

zvětšovat svůj objem, roztahovat se

expektorace

vykašlávání hlenů

expektorans

prostředek na usnadnění vykašlávání

experiment

pokus

experimentální

pokusný

expertiza

znalecký posudek

explantace

čerstvé vynětí tkáně z těla

exspirace

výdech, doba účinnosti léku

exspirační

výdechový

exstirpace

úplné chirurgické vynětí orgánu nebo tkáně

exsudát

zánětlivá tekutina, výpotek

extenze

natažení, např. končetiny v kloubu, opakem je flexe, tj. její ohnutí, dále extenze u zlomenin je metoda tahu používaná k léčbě zlomeniny

extorze

vykmknutí, vypáčení kloubu

extrakce

vytažení, např. extrakce zubu je "vytržení" zubu

extrakorporální

mimotělní

extrakt

výtažek

extrapyramidový

ležící nebo vznikající mimo pyramidové dráhy

extrasystola

předčasný srdeční stah

exulcerace

zvředovatění, tvoření vředů

ezofagoskopie

endoskopické vyšetření jícnu

ezofagus

jícen, část trávicí trubice spojující hltan se žaludkem

F

faciální

obličejový

facies

tvář, obličej, plocha

fagocyt

buňka pohlcující cizorodé částice

falanga/falanx

článek prstu

fantomová bolest

pocit bolesti v části končetiny, která byla amputována

farmaceutický laborant

osoba podílející se na přípravě, výrobě a výdeji léčiv pacientům

farmakoterapie

léčení prostřednictvím léků

faryngeální

hltanový

faryngitida/faryngitis

zánět hltanu

farynx

hltan

fascie

povázka, vazivový obal svalu či skupiny svalů

febrilní

horečnatý, např. febrilní stav = horečnatý stav, febrilní křeče = křeče, ke kterým může dojít u dětí při horečce

femorální/femoralis

stehenní

femur

stehenní kost

fenylketonurie

vrozená porucha metabolismu fenylalaninu (aminokyselina)

fertilita

plodnost

fétor

chorobný zápach

fétor ex ore

chorobný zápach z úst

fetus

plod

fibrilace

míhání, velmi rychlé a nepravidelné stahy srdečních síní nebo komor

fibrin

bílkovina vznikající při srážení krve

fibrom

nádor z vaziva

fibroskop

přístroj umožňující opticky přenášet obraz kabelem, svou ohebností usnadňuje vyšetření některých vnitřních orgánů, např. žaludku

fibróza

chorobné zhuštění tkáně vazivem

fibula

lýtková kost

fimóza

zúžení předkožky

fistule

píštěl

fixace

zpevnění, zajištění nehybnosti (např. končetiny při zlomeninách)

fixovat

provádět fixaci

flebitida/flebitis

zánět žil

flebografie

vyšetřování žilního oběhu rentgenem pomocí kontrastní látky

flebotrombóza

žilní trombóza

flegmona

neohraničený hnisavý zánět šířící se do okolí

flexe

ohýbání, např. ohnutí končetiny v kloubu

flexibilní

pružný

fluorizace

užívání látek obsahujících fluor k prevenci kazivosti zubů

flutter

kmitání srdečních komor nebo síní, je pomalejší než u fibrilace

fobie (koncovka)

chorobný strach

folikul

váček

fonace

tvoření hlasu

fonendoskop

lékařský nástroj k poslechovému vyšetření pacienta, poslechové vyšetření srdce, plic, činnosti střev

foniatr

lékař zabývající se studiem, diagnózou a léčbou vad a chorob hlasu

fontanela

lupínek, vazivová blána spojující novorozenecké lebeční kosti, které postupně srostou a fontanela zanikne, je přes kůži hmatná jako otvor mezi lebečními kostmi

fotodermatóza

kožní onemocnění vyvolané slunečním zářením

fotofobie

světloplachost

fototerapie

léčba světlem

fragilita

křehkost, lomivost

fragment

úlomek, díl

fraktura

zlomenina

frigidita

pohlavní chladnost

frontální

čelní

ftiza

tuberkulóza

ftizeolog

lékař zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou tuberkulózy

fundus

dno, konec rozšířených dutých orgánů, např. dělohy, močového měchýře, žaludku

furunkl/furunkul

ohraničený hnisavý zánět chlupového/vlasového váčku

furunkulóza

opakováný rozsev furunklů

fyzioterapeut

fyzioterapeut vykonává činnosti léčebné rehabilitace pacientů, zejména s onemocněním pohybového a nervového aparátu, využívá léčbu fyzikálními metodami (teplem, elektrickým proudem, masážemi, manipulací apod.)

fyzioterapie

léčba fyzikálními metodami

G

galenikum

léčivý přípravek rostlinného nebo živočišného původu zhotovený jednoduchými postupy, bez použití chemických metod

gamaglobulin

jedna z frakcí krevních bílkovin, použitelný k léčebným účelům

ganglion

1. nervová uzlina, tj. shluk nervových buněk, ze kterých vycházejí nervová vlákna, 2. cystický nádorek v okolí šlach

gangréna

sněť, nekróza, neboli místní odúmrť tkáně, druhotně změněná působením zevních faktorů

gastrektomie

odstranění celého žaludku

gastrický

souvisící se žaludkem

gastritida/gastritis

zánět žaludku

gastro-

první část slov indikující souvislost se žaludkem

gastroenteritida/gastroenteritis

zánět žaludku a tenkého střeva

gastroenterolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nemocí trávicího systému (jícnu, žaludku, střev, slinivky břišní, jater)

gastrofibroskop

přístroj umožňující opticky přenášet obraz žaludku kabelem

gastrofibroskopie

metoda optického přenosu obrazu žaludku

gastroptóza

posles žaludku v důsledku zeslabení jeho závěsného aparátu

gastroskop

optický přístroj umožňující přímé pozorování vnitřní části žaludku

gáza

dělený odtučeněný mul užívaný jako obvazový materiál

gen

základní jednotka dědičnosti uložená v chromozomech buněčného jádra

generický lék/generikum

kopie originálního, tj. původního léčiva vytvářená po vypršení jeho licence

genetik

lékař zabývající se naukou o dědičnosti, tj. výzkumem, diagnostikou, léčbou a prevencí dědičných poruch a onemocnění

genialita

zcela mimořádné tvůrčí nadání

geniální

vynikající mimořádným tvůrčím nadáním

genitál

pohlavní ústrojí

genitálie

pohlavní ústrojí, rodidla

genotyp

souhrn všech dědičných vloh bez ohledu na jejich umístění a vnější projev

geriatr

lékař zabývající se diagnózou a léčbou chorob seniorů a péčí o ně

gestace

těhotenství

gestóza

chorobné projevy provázející někdy těhotenství, jako zvracení, křeče, vysoký krevní tlak, poruchy činnosti některých orgánů apod.

gigantizmus

obrovitý vzrůst způsobený poruchou žláz s vnitřní sekrecí

gingivitida/gingivitis

zánět sliznice dásní

glandula

žláza

glaukom

zelený zákal

gliom

nádor ústředních nervů vycházejících z podpůrné nervové tkáně v mozku a míše

globulin

bílkovina v krevní plazmě

glomerulonefritida/glomerulonefritis

zánět ledvin s převažujícím postižením klubíček ledvin

glositida/glositis

zánět jazyka

glottis

průchod mezi hlasivkami

glukagon

hormon slinivky břišní

glukokortikoidy

steroidní hormony kůry nadledvin

glukometr

přítroj na měření glykemie, tj. hladiny cukru v krvi

glukóza

hroznový cukr

glykemie

koncentrace (hladina) glukózy v krvi

glykogen

polysacharid složený z molekul glukózy, zásobní látka uložená zvl. v játrech a svalech, důležitý zdroj energie

glykosurie

vylučování cukru močí

gonáda

pohlavní žláza

gonokokus

mikrob způsobující kapavku

gramnegativní bakterie

bakterie, které se po použití barvicí metody dle Gramma odbarví, a poté kontrastním barvivem dobarví na červeno, barvicí metoda slouží k rozlišení bakterií, přispívá k diagnostice, tj. zjištění původce onemocnění

grampozitivní bakterie

bakterie, které si po použití barvicí metody dle Gramma neodbarví a ponechává si tak základní modrou barvu, barvicí metoda slouží k rozlišení bakterií, přispívá k diagnostice, tj. zjištění původce onemocnění

grand mal

druh epileptického záchvatu, velký epileptický záchvat s bezvědomím a křečemi

granulace

tkáň vznikající při hojení rány

granulom

uzlíkovitý zánět s drobnohledným obrazem

gravidita

těhotenství

gravidní

těhotná

gynandrie

výskyt mužských pohlavních znaků u žen a naopak

gynekolog a porodník

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou, léčbou a prevencí chorob ženských pohlavních orgánů, jeho náplní je rovněž péče o ženu v období těhotenství, v průběhu porodu i po něm

gynekomastie

zvětšení prsních žláz u mužů

H

habituální

opakující se, např. habituální potraty = opakující se potraty

hallux

palec u nohy

halucinace

přelud

halucinogen

látka dočasně pozměňující vnímání a vědomí člověka

hapten

jednoduchá malá molekula, součást antigenu

helmintóza

parazitární onemocnění vyvolané červy

hem

součást krevního barviva hemoglobinu

hemaglutinace

shlukování červených krvinek

hemalopie

krvácení do oka

hemangioblast

společná kmenová buňka krevních cév a krevních buněk v embryogenezi

hemangioendoteliom

maligní nádor z endotelu krevních cév

hemangiom

benigní nádor vzniklý z krevních cév

hemangiosarkom

maligní nádor z krevních cév

hemateméza

zvracení krve nebo zvracení s příměsí krve

hemato-

krevní

hematofág

cizopasník sající krev jiných organizmů

hematogenní

nacházející se v krvi nebo vytvořený krevní cestou (např. hematogenní metastázy = druhotná ložiska nádoru, které vznikly zanesením buněk původního nádoru krevní cestou)

hematokrit

poměr plazmy a buněčných elementů

hematolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou krevních onemocnění jako jsou poruchy krvetvorby, poruchy krevní srážlivosti, leukémie aj.

hematologie

nauka o krvi

hematom

krevní podlitina nebo výron

hematomyelie

krevní výron v míše

hematopoéza

krvetvorba

hematurie

vylučování krve močí

hemeralopie

šeroslepost

hemeroidy

chorobné rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku

hemianestezie

ztráta citlivosti jedné poloviny těla

hemianopsie

oboustranný výpadek poloviny zorného pole způsobený poruchou zrakové dráhy

hemiatrofie

atrofie poloviny určité oblasti

hemikranie

1. záchvatovitá bolest poloviny hlavy, jeden z klasických příznaků migrény, 2. vrozené nedokonalé vytvoření lebeční kosti

hemin

složka krevního barviva

hemiparéza

částečné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla

hemiplegie

ochrnutí poloviny těla

hemisféra

polokoule

hemo-

související s krví, krevní

hemoblastom/hemoblastóza

zhoubné onemocnění krve a krvetvorných tkání

hemocefalus

výron krve v mozkových komorách

hemochromatóza

dědičná choroba způsobená nadměrným vstřebáváním železa ve střevě a jeho následným hromaděním v různých orgánech

hemodialýza

očišťování krve od zplodin metabolizmu

hemofil

mikrob potřebující nezvytně k růstu hematin nebo přídatné látky z krve

hemofilie

dědičná krvácivost mužů, přenášená v rodokmenu jen ženami

hemoftalmus

krevní výron v oku

hemoglobin

červené krevní barvivo

hemoglobinopatie

nemoc způsobená tvorbou vadného krevního barviva jako následek dědičné poruchy

hemoglobinurie

přítomnost hemoglobinu v moči

hemogram

výsledek vyšetření krevního obrazu

hemokoagulace

krevní srážení

hemolytický

působící hemolýzu

hemolýza

rozklad červených krvinek za současného uvolňování krevního barviva

hemoperfuze

metoda mimotělního očišťování krve

hemoperitoneum

krvácení do břišní dutiny

hemoptoe

chrlení krve

hemoptýza

vykašlávání krve z dýchacích cest v malém množství

hemoragický

krvácivý

hemoragie

výron krve

hemoroidy

chorobné rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku

hemostatický

zastavující krvácení

hemostatikum

lék zastavující krvácení

hemostáza

zástava krvácení

hemostyptikum

hemostatikum

hemotoxin

krevní jed způsobující hemolýzu

heparin

přirozený polysacharid bránící srážení krve

hepatický

jaterní

hepatikum

lék užívaný k léčbě jater

hepatitida/hepatitis

zánět jater

hepato-

první část slova naznačující souvislost s játry, jaterní

hepatodystrofie

jaterní dystrofie

hepatolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou jaterních onemocnění

hepatologie

nauka o jaterních nemocech

hepatomegalie

zvětšení jater

herba

bylina, rostlina

herbář

soupis rostlin popsaných z hlediska jejich léčivosti

heredita

dědičnost

hereditární

dědičný

hermafrodit

tvor obojpohlavní

hermafroditický

obojpohlavní

hermafroditizmus

stav, kdy jedinec má znaky obou pohlaví

herniální

kýlní

hernie

kýla

herniotomie

operace kýly

heroin

bílá omamná látka odvozená od morfinu

herpes

infekční onemocnění způsobené herpesviry, projevuje se tvorbou bolestivých puchýřků na kůži a sliznicích, opar

heteroplastika

přenesení tkáně na jedince jiného živočišného druhu

heterosexualita

pohlavní náchylnost k druhému pohlaví

heterosexuální

pohlavně náchylný k druhému pohlaví

heterozygot

organizmus vzniklý po splynutí dvou pohlavních buněk (tzv. gamet) s nestejnými genetickými základy

heterozygotní

h. dvojčata = vzniklá opodněním dvou vajíček

hexadaktylie

vrozená anomálie, kdy jedinec má šest prstů

hibernace

h. umělá = uvedení organizmu do stavu podobnému zimnímu spánku

hidradenom

nádor vycházející z potních žláz

hidro-

pot, potní

hidrocystom

rozšíření vývodu potních žláz

hidrodermie

nadměrné pocení

hidrosadenitida/hidrosadenitis

hnisavý zánět pachových potních žláz

hidróza

pocení

hilový

příd. jméno k hilus

hilus

místo vstupu/výstupu cév do orgánu

histamin

produkt vzniklý z aminokyseliny (histidinu), v organizmu se uvolňuje při alergické reakci

histiocyt

makrofág, tkáňová buňka se schopností pohlcovat zlomky odumřelých buněk

histiocytární

příd. jméno k histiocyt

histiocytom

nezhoubný kožní nádorek z vaziva a histiocytů

histo-

tkáňový

histolog

odborník v histologii

histologie

nauka o tkáních

histolýza

rozklad tkáně

holokrinní

h. sekrece = sekrece za současného rozpadu celé buňky, jejíž obsah se uvolňuje

homeoblastický

charakterizovaný stejnou velikostí všech částí

homeopat

stoupenec homeopatie

homeopatický

příd. jméno od homeopatie

homeopatie

léčba nepatrnými dávkami léku, který ve větší dávce vyvolává stejné příznaky jako léčená choroba

homicidální

vražedný

homicidium

vražda

homo

stejný, rovný

homogamie

jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodným genotypem

homosexuál

jedinec s náklonností k osobám téhož pohlaví

homosexualita

sexuální náklonnost k osobám téhož pohlaví

homosexuální

příd. jméno od homosexuality

homozygot

organizmus vzniklý po splynutí dvou pohlavních buněk (tzv. gamet) se stejnými genetickými základy

hormon

látka vyměšovaná žlázami s vnitřní sekrecí ovlivňující důležité pochody v organizmu

hormonální

příd. jméno od hormonu

hospitalizace

umístění a pobyt nemocného v nemocnici

hospitalizmus

duševní příznaky objevující se jako následek dlouhodobého pobytu v nemocnici

hospitalizovaný

umístěný v nemocnici

hospitalizovat

provést hospitalizaci

hostilita

nepřátelství

hostilní

nepřátelský, agresivní

humánní

vztahující se k člověku

humerus

pažní kost

hydrocefalus

zvětšení objemu tekutiny v mozkových komorách za současného útlaku mozkové tkáně

hydrofilní

vodu přitahující

hydrofobní

vodu odpuzující

hydrokéla

nahromadění tekutiny zánětlivého původu mezi obaly varlete

hydronefróza

rozšíření ledvinové pánvičky zadrženou močí při uzávěru močových cest

hydrops

vodnatelnost, nadměrné hromadění tkáňového moku ve tkáních a tělních dutinách

hydroureter

chorobné nahromadění moči v močovodu jako následek ztíženého odtoku

hygienik

lékař zabývající se naukou o zdravém způsobu života jedince i společnosti, opatřeními, které zabezpečují ochranu zdraví, dále dodržováním hygienických zásad, norem a předpisů

hygrom

cystické zduření obsahující tekutinu

hymen

panenská blána

hypacidita

snížená kyselost

hypakuze

nedoslýchavost

hypalgezie

snížené vnímání bolesti

hyper-

užíváme, když je něčeho nadmíru

hyperacidita

zvýšená kyselost

hyperaktivita

zvýšená aktivita

hyperakuze

nadměrné vnímání zvuku

hyperaldosteronizmus

zvýšená produkce aldosteronu

hyperalgezie

zvýšená citlivost na bolest

hyperbarický

vysokotlaký

hyperdaktylie

vrozená vada končetin charakteristická vyšším počtem prstů

hyperdentice

vyvinutí nadměrného počtu zubů

hyperemeze

nadměrné zvracení

hyperemie

překrvení

hyperergie

nadměrná reaktivita, přecitlivělost

hyperestezie

zvýšená citlivost na vnější smyslové podněty

hyperexcitabilita

nadměrná vzrušivost

hyperflexibilita

zvýšená ohebnost

hyperfunkce

nadměrná funkce

hypergalakcie

nadměrná tvorba mléka u kojící ženy

hypergenitalizmus

nadměrná činnost / nadměrné vyvinutí pohlavních orgánů

hyperglobulie

zvýšený počet červených krvinek

hyperglykemie

zvýšená hladina glukózy v krvi

hyperhidróza

nadměrné pocení

hyperinzulinizmus

zvýšená koncentrace inzulínu v krvi

hyperkeratóza

nadměrné rohovatění kůže

hyperkinéza

nadměrný a mimovolní pohyb

hyperkortizolizmus

zvýšená koncentrace kortizolu v krvi

hyperkyfóza

nadměrné vyklenutí páteře směrem dozadu

hyperlipidemie

zvýšené množství tuků v krvi

hypermangan

manganistan draselný, dezinfekční prostředek

hypermenorea

silné menstruační krvácení

hypermetropie

dalekozrakost

hypermnezie

vynikající, mimořádná schopnost paměti

hypermobilita

nadměrná pohyblivost

hyperodoncie

nadměrný počet zubů

hyperosmie

zvýšené vnímání čichových podnětů

hyperparatyreóza

choroba v důsledku vysoké hladiny parathormonu v krvi

hyperpigmentace

zvýšená pigmentace kůže

hyperplazie

zvětšení orgánu nebo jeho části jako následek zvýšeného počtu jeho buněk

hyperploidie

abnormálně vysoký počet chromozomů v buňce

hyperpnoe

prohloubené dýchání

hyperprodukce

nadměrná produkce

hyperpyrexie

vysoká horečka s teplotami nad 40°C

hyperreaktivita

nadměrná reaktivita, přecitlivělost

hyperreflexie

zvýšené reflexy při výpadku jejich přirozeného tlumení

hypersalivace

zvýšené slinění

hypersekrece

nadměrná sekrece

hypersenzitivní

nadměrně citlivý

hypersexualita

zvýšená sexuální aktivita na základě zvýšeného sexuálního pudu

hypersomnie

nadměrná spavost

hypertenze

vysoký krevní tlak

hypertenzní

příd. jméno k hypertenzi

hypertermický

charakterizovaný zvýšenou teplotou

hypertermie

zvýšení tělesné teploty nad normální mez

hypertonie

zvýšení tlaku

hypertonik

člověk trpící vysokým krevním tlakem

hypertrichóza

nadměrné ochlupení

hypertrofie

zvětšení orgánu v důsledku zvětšení jeho buněk

hypertrofovat

nadměrně růst

hypertyreóza

onemocnění v důsledku nadměrné hladiny hormonů štítné žlázy

hyperventilace

zrychlené a prohloubené dýchání

hypervitaminóza

nadměrný přívod vitaminů

hypestezie

snížená citlivost na vnější smyslové podněty

hypnolepsie

chorobná ospalost

hypnopatologie

nauka o poruchách spánku

hypnoterapie

terapie pomocí hypnózy

hypnotický

příd. jméno od hypnózy

hypnotikum

lék vyvolávající stav podobný spánku

hypnóza

stav podobný spánku uměle navozený druhou osobou

hypo-

užíváme, když je něčeho méně než je obvyklé

hypobulie

nedostatek pevné vůle

hypochondr

člověk se sklony zveličovat nebo vsugerovat si nemoc

hypochondrie

sklon ke zveličování nebo vsugerování si nemoci

hypodentice

nižší počet zubů než je normální stav

hypofunkce

snížená funkce

hypofýza

podvěsek mozkový - žláza s vnitřní sekrecí ovlivňující svými hormony jiné žlázy s vnitřní sekrecí

hypofyzární

příd. jméno od hypofýzy

hypogalacie

nedostatečná tvorba mléka po porodu

hypogastrium

část břicha pod pupkem

hypogenitalizmus

neúplné vyvinutí pohlavních orgánů a jejich snížená činnost

hypoglykemický

příd. jméno od hypoglykemie

hypoglykemie

nízká hladina glukózy v krvi

hypogonadizmus

snížená činnost pohlavních žláz

hypohidróza

snížené pocení

hypokinéza

snížená hybnost

hypolipidemie

snížené množství tuků v krvi

hypomenorea

snížená intenzita menstruačního krvácení

hypometropie

krátkozrakost

hypomimie

snížená mimika

hypomnezie

oslabení paměti

hypomobilita

snížená pohyblivost

hypomotilita

snížená pohyblivost

hypoparatyreóza

choroba způsobená nedostatkem parathormonu v krvi

hypopigmentace

snížená pigmentace

hypoplazie

nedostatečný vývin tkáně nebo orgánu

hyposekrece

snížená sekrece

hyposmie

snížení čichového vjemu

hyposomnie

nespavost

hypospadie

vrozený rozštěp močové trubice

hypostáza

pasivní překrvení níže položených tkání nebo částí orgánů

hypotalamus

část mozku řídící řadu hormonálních a útrobních funkcí organizmu

hypotenze

snížený krevní tlak

hypotenzivum

lék snižující krevní tlak

hypotermie

pokles tělesné teploty

hypotonie

snížení svalového napětí

hypotonikum

lék na snížení svalového napětí

hypotrofie

omezení růstu orgánu nebo tkáně

hypotyreóza

onemocnění jako následek snížené funkce štítné žlázy, nedostatečnou tvorbou či účinkem jejích hormonů

hypoventilace

snížená ventilace

hypovitaminóza

snížené množství některých vitaminů v těle

hypoxie

nedostatečné množství kyslíku v tkáních

hysterektomie

chirurgické odstranění dělohy

hysterický

předrážděný, popudlivý, nepříčetný

hysterie

neuróza s kolísavostí nálad, sklonem k dramatizaci, přehánění

hysterosalpingografie

rentgenové kontrastní vyšetření dělohy a vejcovodů

hysteroskop

endoskop se speciální optikou na vyšetření dělohy při jejím naplnění oxidem uhličitým

hysteroskopie

endoskopické vyšetření dělohy hysteroskopem

hysterostomie

chirurgické otevření dělohy

CH

chámovod

součást mužského pohlavního ústrojí; orgán trubicovitého charakteru vedoucí od nadvarlete k prostatě a ústící do močové trubice

cheilitida/cheilitis

hnisavý zánět horního rtu

chemoterapie

léčba některých nádorů, infekčních a parazitálních chorob chemickými prostředky

chinin

alkaloid z kůry chininovníku používaný k léčbě malárie a horečnatým stavům, dnes součástí některých nápojů

chiropraxe

léčba nemocí manipulacemi

chirurg

lékař zabývající se operační léčbou onemocnění různých orgánů včetně poranění, někteří z nich se následně dále specializují pouze na určitou oblast, podle které je jejich specializace pojmenována (např. kardiochirurg, plastický chirurg apod.)

chloazma

žlutohnědá kožní skrvna vznikající nahromaděním pigmentu

chol-

týkající se žluči, žlučový

cholagogum

látka zvyšující sekreci žluči

cholangiografie

rentgenové kontrastní vyšetření žlučových cest

cholangitida/cholangitis

zánět žlučových cest

chole-

týkající se žluči, žlučový

cholecystektomie

chirurgické odstranění žlučníku

cholecystitida/cholecystitis

zánět žlučníku

cholecystografie

rentgenové kontrastní vyšetření žlučníku

choledochus

hlavní žlučový vývod s ústím vedoucím do dvanáctníku

cholekinetikum

látka podporující vyprázdnění žlučníku

cholelitiáza

tvorba a přítomnost žlučových kaménků ve žlučníku a žlučových cestách

cholera

akutní infekční průjmové onemocnění

choleretikum

látka podporující tvorbu a vylučování žluči

cholerik

prudký, vznětlivý člověk

cholesterol

steroidní látka obsažená v živočišných tkáních a krvi

cholesterolemie

koncentrace cholesterolu v krvi

chondro-

týkající se chrupavky

chondroblast

nezralá buňka chrupavky

chondroblastom

zhoubný nádor z chrupavčité tkáně

chondrodysplazie

geneticky podmíněná porucha vývoje chrupavky a kosti

chondrodystrofie

dědičná choroba s porušeným vývojem chrupavky a kostí

chondrofibrom

nezhoubný nádor chrupavčité tkáně

chondrosarkom

zhoubný nádor chrupavčité tkáně

chorda

struna, šlašinka, provazec

chordektomie

operativní vynětí hlasivek

chorditida/chorditis

zánět hlasivek

chorea

nervová porucha charakteristická mimovolními rychlými pohyby, postihuje různé části těla

chorion

vnější plodový obal

choroiditida/choroiditis

zánět cévnatky oka (vrstva mezi bělimou a sítnicí)

chromozom

vláknité útvary v buněčném jádře obsahující genetickou informaci

chronicita

dlouhodobost

chronický

dlouhodobý, vleklý, např. ch. nemoc

chronik

osoba trpící chronickou nemocí

chylózní

připomínající chylus

chylus

střevní míza

chymus

polotekutá natrávená potrava vypouštěná z žaludku do dvanáctníku

I

iatro-

související s lékařem

iatrogenie

zhoršení stavu pacienta jako následek negativního vlivu lékaře

idiocie

těžká duševní zaostalost

idiogram

schematický obraz chromozomů určitého organizmu

idiopatický

bez známé příčiny

idiopatie

choroba vzniklá z neznámé příčiny

idiot

slabomyslný člověk

idiotyp

sourhn všech determinantů organizmu

ikterický

vztahující se ke žloutence

ikterus

žloutenka, žluté zabarvení tkání žlučovým barvivem

ileitida/ileitis

zánět ilea (konečný úsek tenkého střeva)

ileo-

týkající se ilea - kyčelníku, poslední části tenkého střeva, ústícího do střeva tlustého

ileocekální

týkající se přechodu kyčelníku do slepého střeva

ileokolitida/ileokolitis

zánět ilea (konečného úseku tenkého střeva) a tlustého střeva

ileokolostomie

chirurgické spojení kyčelníku s tlustým střevem

ileostomie

operativní vyústění tenkého střeva na povrch

ileózní

týkající se neprůchodnosti střev

ileum

kyčelník, konečný úsek tenkého střeva

ileus

neprůchodnost střev

imbecil

slabomyslný člověk, ale schopný se naučit jednoduchým pracem, vychovatelný

imbecilita

středně těžká forma slabomyslnosti

imobilita

nepohyblivost

imobilizace

znehybnění některé části těla

imobilizovat

činit nehybným

imobilní

nepohyblivý, nehybný

imortalita

nesmrtelnost

imortální

nesmrtelný

impetigo

infekční onemocnění kůže charakteristické puchýřky a strupy, je způsobeno streptokoky nebo stafylokoky

implantace

vpravení tkáně či orgánu, umělého orgánu nebo přístoje do organizmu

implantát

přenesený orgán nebo jeho část do organizmu

implantovat

provést implantaci

impotent

osoba trpící impotencí, tj. neschopností k pohlavnímu styku a oplodnění

impulzivní

vznětlivý, prudký

imunita

odolnost organizmu proti cizorodým látkám

imunizace

získávání odolnosti vůči cizorodým látkám

imunizovat

činit imunním

imunní

odolný

imuno

obranný, odolný

imunodeficience

porucha imunitních mechanizmů

imunodeficit

imunologická nedostatečnost

imunoelektroforéza

laboratorní technika používaná k diagnostice některých chorob krvetvorby apod.

imunoglobulin

bílkovina s vlastnostmi protilátky obsažená v krevním séru

imunokompatibilita

stav při transfúzi nebo transplantaci, jsou-li antigeny příjemce a dárce různé

imunokomplex

protilátky vázané se specifickými antigeny

imunolog

lékař, zabývající se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí chorob, které jsou vyvolány poruchami imunity (např. alergie, imunodeficitní stavy apod.)

imunologie

nauka o obraných reakcích organizmu

imunoprofylaxe

zvyšování odolnosti proti infekčním chorobám podáváním vakcín nebo hotových protilátek

imunostimulace

nespecifické zvyšování obranných schopností organizmu postupy aktivujícími imunitní systém

imunosuprese

potlačení obranné reakce organizmu

imunoterapie

léčení chorob využitím imunitních reakcí

in vitro

ve zkumavce

in vivo

za života organizmu, v živém organizmu

inaktivita

nečinnost, neschopnost reakce

inaktivní

nečinný

inaktivovat

činit nečinným

inaparentní

neprojevující se, bez příznaků

incest

pohlavní styk mezi blízkými příbuznými

incidence

počet nových případů onemocnění za časovou periodu

incize

operační řez

indispozice

přechodná nezpůsobilost

inervace

zásobování nervovými vlákny

inervovat

zásobovat nervovými vlákny

infantilní

nevyspělý, dětinský

infarkt

místní odumření tkáně v důsledku náhlého zamezení přívodu krve z uzavřené tepny

infaustní

nepříznivý, se špatnou prognózou (o průběhu onemocnění)

infekce

nákaza organizmu choroboplodnými zárodky

infekcionista

lékař zabývající se diagnostikou, léčením a výzkumem infekčních nemocí

infekciozita

nakažlivost

infekční

nakažlivý

infekt

zánětlivé ložisko v orgánu, odkud se nákaza šíří do celého těla

infektolog

lékař zabývající se diagnostikou, léčením a výzkumem infekčních nemocí

infektologie

nauka o infekčních nemocech

inferior

spodní

infertilita

neplodnost

infertilní

neplodný

infikovat

přenést nákazu

infiltrace

pronikání, např. prostoupení tkáně nebo orgánu zánětlivými nebo nádorovými buňkami či jinou látkou, také druh místního znecitlivění prováděné pomalým vstřikováním znecitlivující látky (tzv. lokální / místní znecitlivění / anestézie)

infiltrát

nahromadění tekutiny nebo buněk v tkáni

inflamace

zánět

inflamatorní

zánětlivý

influenza

chřipka

infraskapulární

podlopatkový

infrasternální

pod hrudní kostí

infuze

přívod léčebných tekutin do krevního oběhu

ingesce

pohlcení, polknutí, příjem, např. potravy organizmem, látek buňkou

ingredience

přísada

inhalace

vdechování

inhalátor

přístroj sloužící k inhalaci

inhibice

zábrana, tlumení

injekce

vstřikování látky do organizmu

injikovat

vpravovat roztok do organizmu injekcí

inkapsulace

opouzdření, vytvoření obalu ze tkáně kolem cizorodého organizmu vniklého do těla

inkontinence

neschopnost udržet moč a stolici

inkubace

doba mezi nákazou organizmu a propuknutím choroby

inokulovat

naočkovávat

inoperabilita

nevhodnost k operaci

inoperabilní

nevhodný k operaci

insenzibilita

necitlivost

insomnie

porucha spánku

instinkt

vrozený pud

instrumentářka

zdravotní sestra asistující lékaři na operačním sále nebo v zubní ambulanci, podává lékaři nástroje / instrumenty

insuficience

nedostatečnost, neschopnost orgánu plnit funkci

insuficientní

nedostatečný

insuflace

vhánění vzduchu nebo prášku do tělních dutin za diagnostickým nebo léčebným účelem

integrita

celistvost, neporušenost

intelekt

rozum, schopnost myslet

inteligence

schopnost chápat, samostatně myslet, řešit nové situace

interakce

vzájemné působení

interdentální

mezizubní

interdisciplinární

mezioborový

interferon

bílkovina tvořící se v buňkách po styku s virem, brání ostatní buňky před virovou infekcí, rovněž synteticky vyráběné látky sloužící k léčbě některých virových onemocnění (hepatitidy apod.)

interkostální

mezižeberní

interkurentní

přidružený

intermuskulární

mezisvalový

interna

interní oddělení nemocnice nebo interní lékařství

internista

lékař zabývající se diagnózou a nechirurgickou léčbou chorob vnitřních orgánů (srdce, plic, zažívacího ústrojí, žláz s vnitřní sekrecí atd.), někteří z nich se následně dále specializují pouze na určitou oblast, podle které je jejich specializace pojmenována (např. kardiolog, hepatolog, infektolog, endokrinolog apod.)

interoseální

mezikostní

interrupce

umělé ukončení těhotenství

intersticiální

vmezeřený, související s vmezeřenou tkání, což je řídké pojivo, v němž probíhají cévy a nervy

intestinální

střevní

intestinum

střevo

intima

vnitřní vrstva cévní stěny

intoxikace

otrava

intra-

uvnitř, dovnitř

intraalveolární

uvnitř plicních sklípků

intraarteriální

nitrotepenný, uvnitř tepny

intraartikulární

uvnitř kloubu

intracelulární

nitrobuněčný

intracerebrální

uvnitř mozku

intradermální

nitrokožní, uvnitř, mezi vrstvami kůže

intrakraniální

nitrolební

intrakutánní

nitrokožní

intramedulární

uvnitř míchy

intramurální

uvnitř stěny orgánu

intramuskulární

nitrosvalový

intraokulární

nitrooční

intraperitoneální

v břišní dutině

intratracheální

uvnitř průdušnice

intrauterinní

nitroděložní

intravaginální

uvnitř pochvy

intravaskulární

v cévě

intravenózní

nitrožilní

invalida

osoba nezpůsobilá k práci zpravidla pro tělesnou vadu v důsledku úrazu, nemoci apod.

invalidita

nezpůsobilost k vojenské službě nebo práci vůbec

invalidní

nezpůsobilý k práci zpravidla pro tělesnou vadu v důsledku úrazu, nemoci apod.

invazivní

pronikající, šířící se do okolí, narušující okolí, např. invazivní léčba = chirurgická léčba

inzulin

hormon vylučovaný slinivkou břišní, jehož nedostatek vede ke vzniku cukrovky (diabetus mellitus)

ireparabilní

trvale nenahraditelný

ireverzibilní

nevratný

iridektomie

odstranění duhovky z oka

irido-

iris - duhovka, tj. týkající se duhovky

iridocyklitida/iridocyklitis

zánět duhovky a řasnatého tělíska oka

irigografie

rentgenové vyšetření tlustého střeva naplněného kontrastní látkou, která je podána v podobě nálevu konečníkem

irigoskopie

vyšetření tlustého střeva naplněného kontrastní látkou (podána v nálevu konečníkem) přímým prosvícením rentgenovým zářením

iris

oční duhovka

iritabilita

dráždivost

ischemie

místní nedokrevnost tkáně a orgánu vedoucí k jejich poškození až odumření / nekróze

ischiadický

patřící ke kosti sedací

ischiadikus / nervus ischiadicus

sedací nerv, inervuje dolní končetinu

ischialgie

bolest podél sedacího nervu

ischias

bolest v kříži vystřelující do jedné nebo do obou končetin

izotonický

stejného osmotického tlaku

J

jejunální

lačníkový

jejunektomie

chirurgické odstranění části lačníku

jejunitida/jejunitis

zánět lačníku

jejunum

lačník - střední úsek tenkého střeva

jugulární

hrdelní

jugulum

hrdlo, přední krajina krční

junktura

spojení

juvenilní

j. choroba = choroba postihující mladý věk

K

kachexie

chorobná sešlost celého těla, abnormální hubnutí

kakofonie

nelibozvučnost

kalcemie

koncentrace / hladina kalcia v krvi

kalcifikace

ukládání vápníku do kostí

kalemie

koncentrace draslíku v krvi

kalmetizace

ochranné očkování proti tuberkulóze

kalorie

jednotka tepla

kapacita

schopnost něco pojmout, obsáhnout

kapilára

vlásečnice, drobná cévka, tvoří přechod mezi žilním a tepenným systémem

kapilární

vlásečnicový

kapitační platba

platba za stálou zdravotní péči o jednoho pacienta, a to nezávisle na jeho nemocnosti

kapsle

tobolka, obal na léčivo, je vyroben ze želatiny

kapsula

pouzdro, např. kloubní

kapsulární

patřící k pouzdru

karanténa

soubor opatření k zamezení šíření infekčního onemocnění, dočasná izolace osoby nebo skupiny osob s nákazou od okolí

karbunkl

hnisavý zánět několika vlasových mazových váčků spojených do jednoho ložiska

karcinofobie

přehnaný strach z rakoviny

karcinogen

látka, která může vyvolat rakovinotvorné bujení

karcinom

rakovina, zhoubný nádor vznikající bujením epitelových buněk

kardiak

osoba trpící chronickou srdeční chorobou

kardiální

srdeční

kardio-

srdce, srdeční, týkající se srdce

kardiochirurg

chirurg, který se věnuje operační léčbě onemocnění srdce, mezi něž patří vrozené nebo získané chlopenní vady, aortokoronární bypass, transplantace srdce aj.

kardiolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou, léčbou a prevencí onemocnění srdce

kardiomyopatie

onemocnění srdce vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečního rytmu

kardiopatie

blíže nespecifikované onemocnění srdce

kardiostimulátor

srdeční stimulátor, stimuluje elektrickými impulzy srdeční činnost při zástavě nebo poruše srdečního rytmu

kardiotonikum

léky povzbuzující srdeční činnost selhávajícího srdce

kardiovaskulární

srdečně-cévní, týkající se srdce a cév

karditida/karditis

zánětlivé onemocnění srdce

karence

nedostatek některé živiny, vitaminů, který vyvolává chorobný stav

karies

zubní kaz

kariózní

příd. jméno od karies

karminativum

lék proti plynatosti, usnadňuje odchod nahromaděných střevních plynů

karoten

provitamin A, obsažen hlavně v rostlinných tkáních, např. v karotce

karotida

největší krční tepna, nachází se oboustraně na krku, tj. napravo i nalevo od dýchacích cest, její tep je hmatný již při jemném dotyku prstů na kůži nad ní

karpální

zápěstní

kastrace

odstranění pohlavních žláz nebo vyřazení jejich funkce

katabolismus

štěpení látek v organizmu za současného uvolnění energie

katalepsie

chorobná ztuhlost svalů

kataplexie

náhlá ztráta svalového napětí (po šoku apod.)

katarakta

šedý oční zákal

katetrizace

zavádění katetru do dutiny orgánu za diagnostickým nebo léčebným účelem

kaudální

směřující od hlavy k dolní části trupu

kauter

přístroj k vypalování

kauzální léčba

léčba namířená proti příčině onemocnění

kaverna

dutina vzniklá rozpadem tkáně

kavita

dutina, volný prostor

kazuistika

popis průběhu lékařsky zajímavých chorob

kefalický

týkající se hlavy nebo mozku

keratitida/keratitis

zánět rohovky

keratolytický

mající schopnost odstraňovat zrohovatělou kůži

keratóza

chorobné zrohovatění kůže

kesonový

k. nemoc = nemoc vyvolaná rychlým přechodem z přetlaku

klaustrofobie

chorobný strach z uzavřeného prostoru, např. ve výtahu

kleptomanie

chorobné nutkání krást bez zištného důvodu

klimakterium

přechod (u ženy)

klinický biochemik

zabývá se vyšetřováním biologického materiálu a interpretací laboratorních výsledků

klinický farmakolog

studuje a objektivními metodami hodnotí účinek léku u nemocného i zdravého člověka

klystýr

očistné klyzma

klyzma

nálev tekutiny konečníkem do tlustého střeva

koagulace

srážení krve

koagulační

srážecí

koagulans

látka způsobující srážení

koagulopatie

porucha srážlivosti krve

koagulum

krevní sraženina

kognitivní funkce

poznávací, sloužící k poznávání sebe sama i okolního světa

koitus

soulož

kokus

baktérie kulovitého tvaru

kolagen

bílkovina nacházející se v kostech, chrupavkách a vazivu

kolaps

ochabnutí či selhání oběhové soustavy

kolika

záchvat prudké křečovité bolesti (např. žlučníková, ledvinová, střevní)

kolitida/kolitis

zánět tlustého střeva

kolonoskopie

endoskopické vyšetření tlustého střeva

kolostomie

umělé vyústění tlustého střeva ven břišní stěnou

kolostrum

mlezivo - výměšek mléčné žlázy za těhotenství a krátce po porodu

kolposkopie

vyšetření pochvy a děložního čípku optickým přístrojem

kóma

hluboké bezvědomí

komisura

nervová spojka pravé a levé části mozku nebo míchy

komoce

otřes (mozku)

kompaktní

celistvý

kompatibilita

slučitelnost, shodnost

kompatibilní

slučitelný, shodný

komprese

stlačování

kompresivní obvaz

stlačením rány zastavuje krvácení

koncha

nosní skořepa, součást kostěné části nosu

kondice

fyzický či psychický aktuální stav

kondom

gumový antikoncepční prostředek

kondylom

kožní výrůstek podobný bradavici

konfabulace

smyšlenka vyplňující mezeru po ztrátě paměti

kongenitální

vrozený

konkrement

neboli kámen, pevný útvar tvořený v dutinách orgánů při patologických stavech (ve žlučníku, v ledvině, v močovém měchýři)

kontaktní

"dotykový", např. kontaktní ekzém = alergická reakce na kůži vznikající při dotyku kůže s alergii způsobující látkou

kontracepce

antikoncepce, ochrana před početím

kontraindikace

okolnost, která nedovoluje užít určitý způsob léčby

kontrakce

smrštění, zmenšení objemu, stah, např. kontrakce děložní = stahy dělohy při porodu

kontraktilita

stažitelnost, smrštitelnost

kontraktura

reflexní stažení svalů na podkladě bolesti

kontralaterální

jsoucí na opačné straně

kontrastní

k. látka = používaná při rentgenovém vyšetření

kontuze

zhmoždění, navenek nekrvácející zranění postihující nervy, svaly apod.

konvulze

křečovité pohyby těla

konzervativní léčba

neoperační léčba

konziliář

lékař přizvaný ošetřujícím lékařem na poradu k pacientovi

konziliární

poradní

konzilium

poradní sbor lékařů

koprolalie

chorobná nutnost užívat vulgární výrazy

kopulace

splynutí dvou pohlavních buněk

korneální

rohovkový, např. korneální reflex = mrknutí oka po podráždění rohovky

koronární

věnčitý (k. tepny = vyživují srdce)

kortikální

korový

kortikoid

steroidní hormony vylučované kůrou nadledvinek

kortikosteroid

steroidní hormony vylučované kůrou nadledvinek

kortizon

hormon kůry nadledvinek, jeden z kortikoidů

kostální

žeberní

kraniální

směřující k lebce

kranio-

lebka, lebeční, týkající se lebky

kraniometrie

měření jednotlivých částí lebky

kraniotomie

chirurgické otevření lebky

kreatinin

odpadní produkt metabolizmu vylučovaný močí

krepitace

třáskání, zvuk při poslechu plic auskultací

kretén

osoba duševně zaostalá vlivem snížené činnosti štítné žlázy či nedostatkem jódu

kryo-

mrazivý, chladící

kryochirurgie

chirurgická technika využívající nízkých teplot k destrukci chorobných tkání

kryoterapie

chirurgická technika využívající nízkých teplot k destrukci chorobných tkání

kumulace

hromadění

kumulativní

hromadící se

kurativní

léčebný

kvalitativní

týkající se jakosti

kvantitativní

týkající se množství

kyfoskolióza

chorobné vybočení páteře nazad a do boku

kyfóza

obloukovití prohnutí páteře nazad

kyreta

ostrá malá lžička používaná v chirurgii

kyretáž

výškrab

L

labilní

nestálý, nepevný

laborant

ve zdravotnictví absolvent příslušného směru studia střední zdravotní školy; samostatně pracuje v laboratoři pod vedením lékaře nebo farmaceuta, podle oboru, v němž působí, se rozlišují l. biochemický, rentgenový, zubní aj.

lacerace

potrhání tkání

lakmusový papír

filtrační papírek napuštěný lakmusem (acidobazický indikátor)

lakrimální

slzní

laktace

tvorba a vylučování mléka z mléčné žlázy savců

lalofobie

bázeň mluvit

lamela

destička kostní hmoty

lanceta

dvojsečný špičatý nožík

laparoskopie

endoskopické vyšetření dutiny břišní

laparotomie

chirurgické otevření dutiny břišní

laryngitida/laryngitis

zánět hrtanu

laryngoskop

přístroj sloužící k vyšetření hrtanu

laryngospazmus

křečovitý stah hlasivek

larynx

hrtan

laser

světelný zdroj monochromatického záření využívaný v léčbě některých chorob

latentní

skrytý, neprojevující se navenek, např. latentní infekce = skrytý průběh infekce bez zjevných známek

laterální

boční, postranní

laváž

výplach

laxativum

projímadlo

lege artis

podle pravidel, např. léčba lege artis = léčba podle lékařských zásad

lékař zabývající se léčbou bolesti

lékař, jehož pracovní náplní je péče o akutní a chronické bolestivé stavy

lékař zabývající se urgentní/intenzívní medicínou

lékař zabývající se výzkumem, poskytováním, příp. organizováním neodkladné péče u stavů, které bezprostředně ohrožují život postiženého a mohou vést k jeho náhlému úmrtí

lékárník

pracovník zdravotnické služby zabezpečující léčiva pro obyvatelstvo a zdravotnická zařízení, jeho úkolem je příprava a výdej léků

letální

smrtelný

letargie

chorobná spavost, spánek blížící se stavu bezvědomí

leukemie

nádorové bujení bílých krvinek

leukocyt

bílá krvinka

leukocytóza

chorobné zmnožení bílých krvinek

leukodermie

porucha pigmentu charakteristická bílými skrvnami na kůži

leukopenie

chorobné snížení počtu bílých krvinek

leukoplakie

chorobné bělavé skvrny na sliznici, jsou považovány za prekancerózu

leukoplast

lepivá náplast

léze

poškození

ligamentum

vaz

linea

čára, linie, např. linea alba = vazivová linie oddělující přímé svaly břišní, táhne se od dolního okraje hrudní kosti k symfýze

lipáza

enzym štěpící tuky

lipemie

koncentrace tuků v kvi

lipidy

organické látky nerozpustné ve vodě, přítomné ve všech organizmech, mají především zásobní a ochrannou funkci

lipolýza

štěpení tuků

lipom

nádor z tukové tkáně

lipoprotein

látka obsahující část proteinovou i lipidovou

liposukce

odsávání tuku z podkožní vrstvy

litiáza

přítomnost kaménků v těle

litotomie

operativní odstranění kaménků z příslušného orgánu

litotrypse

rozdrcení močových kamenů přístrojem

lobární

lalokový

lobektomie

chirurgické odstranění laloku určitého orgánu

locus

místo

logie (koncovka)

nauka

logopatie

porucha řeči

logoped

odborník zabývající se prevencí a nápravou vad řeči a výslovnosti.

logopedie

nauka o vadách řeči, jejich nápravě a prevenci

lokace

umístění

lokální

místní

longitudinální

podélný, rovnoběžný s osou

lordóza

prohnutí páteře dopředu

lues

syfilis

lumbago

houser, prudká, silná bolest v kříži

lumbální

bederní

lumen

průsvit

lunární

měsíční

lunula

bílá část u kořene nehtu, tzv. měsíček

lupus

chronické onemocnění kůže s tvorbou vředů

lymeský

lymeská nemoc = borelióza

lymfa

míza

lymfangitida/lymfangitis

zánět lymfatických cév

lymfangoitida

zánět lymfatických cév

lymfoblastom

nádorové bujení mízní tkáně

lymfocyt

druh bílých krvinek

lymfocytopenie

snížený počet lymfocytů

lymfocytóza

zmnožení lymfocytů

lymfogranulom

nádorové bujení mízní tkáně

lymfopenie

snížený počet lymfocytů

lymfosarkom

nádorové bujení mízní tkáně

lymský

lymská nemoc = borelióza

lýza

prasknutí, uvolnění

M

macerace

vyluhování, rozkládání

makro-

veliký

makrocefalie

chorobné zvětšení hlavy

makrofág

buňka schopná pohltit a usmrtit mikroby či cizorodé částice, podílí se na obranyschopnosti organizmu proti infekci

makroskopický

viditelný pouhým okem

makula

chorobná skrvna

makulární

poskrvrněný, skvrnitý

malabsorbce

porucha vstřebávání živin v trávicím traktu

malacie

měknutí tkáně

malárie

horečnaté onemocnění přenášené komárem rodu Anopheles, výskyt v tropech

maleolární

kotníkový

malformace

vrozené tvarové úchylky vznikající za vývoje plodu

maligní

zhoubný

malignita

zhoubnost

malignizace

zvrhnutí ve zhoubný proces

malnutrice

porucha výživy

mama

prs

mamo-

prsní

mamografie

rentgenové vyšetření prsních žláz

mandibula

dolní čelist

maniak

osoba postižená mánií

mánie

duševní choroba charakteristická nadměrnou vzrušivostí až zuřivostí, zvýšenou aktivitou, vášní

maniodepresivní

onemocnění charakteristické střídáním mánické a depresivní fáze

markantní

výrazný

masivní

mohutný, důkladný

maskulinizace

přeměna samičích pohlavních znaků na samčí

masochizmus

pohlavní zvrácenost, kdy nemocného vzrušuje utrpení druhých

mastitida/mastitis

zánět mléčných žláz

masturbace

onanie, pohlavní sebeukájení

maternita

mateřství

maturace

zrání

maxila

horní čelist

mediální

střední

mediánní

ve střední rovině těla

mediastinum

mezihrudí

medikamentózní

prováděný s pomocí léků

medula

dřeň

megalocefalie

nadměrná velikost hlavy

melancholik

osoba se sklony k trudnomyslnosti, zádumčivosti

melanémie

onemocnění krve charakteristiké jejím tmavým zbarvením

melanin

tmavé kožní barvivo

melanoblastom

nejzhoubnější kožní nádor, vychází z "mateřských znamének"

melanodermie

nadměrná pigmentace pokožky

melanom

nádor buněk vytvářejících pigment

melanurie

vylučování melaninu močí

meléna

stolice černě zbarvená natrávenou krví, objevuje se při krvácení ve vyšších etážích trávicího traktu

menarché

první menstruace

meninga

plena, blána obalující mozek a míchu

meningitida/meningitis

zánět mozkových blan

meniskus

chrupavčitá ploténka kolenního kloubu

menopauza

trvalý zánik menstruace po přechodu

menoragie

velmi silné krvácení při menstruaci

menses

menstruace

menstruace

pravidelné, měsíční krvácení z dělohy u pohlavně dospělé ženy

mentalita

smýšlení

mentální

myšlenkový, rozumový

metabolit

látka vytvořená v těle při metabolickém procesu

metabolizmus

přeměna látek či energií v živém organizmu

metastáza

vznik druhotného / dceřiného nádorového ložiska, které je různě vzdáleno od původního nádoru

meteorizmus

střevní plynatost

metroragie

krvácení z dělohy mimo pravidelný menstruační cyklus

mezenchym

embryonální pojivová tkáň

migrace

přemísťování

migréna

záchvatovitá bolest hlavy obvykle lokalizovaná v jedné polovině

migrovat

přemísťovat se

mikro-

malý

mikroangiopatie

poškození drobných krevních cév vedoucích k poruše krevního průtoku v dané oblasti

mikrobiolog

vědec zabývající se mikroorganizmy, lékařský mikrobiolog studuje mikroorganizmy, které způsobují lidská onemocnění, zkoumá jejich vlastnosti a zabývá se jejich prokázáním v těle člověka v průběhu nemoci

mikrocefalie

příliš malá hlava

mikrocyt

malá červená krvinka

mikrocytémie

zmnožení mikrocytů

mikroorganizmus

jednobuněčné organizmy rostlinného či živočišného původu viditelné pouze pod mikroskopem

mikrotom

přístroj ke zhotovení velmi tenkých řezů tkáně pro pozorování pod mikroskopem

mióza

zúžení zornice

mitochondrie

buněčná organela zajišťující buněčné dýchání a tvorbu energie

mitóza

nepřímé dělení buňky

mitrální

dvojcípý, mitrální chlopeň = dvojcípá chlopeň

mixtura

směs léčiv

ml

mililitr (tisícina litru)

mobilita

pohyblivost

mobilní

pohyblivý

molekula

nejmenší částice s vlastnostmi látky, složená z atomů

molekulární

na úrovni drobných částic

mongolizmus

Downův syndrom, duševní i tělesná vývojová porucha na geneticém podkladě

monilióza

druh infekce vyvolané plísní

mono-

jeden

monoandrie

manželství s jedním mužem

monogamie

manželství jednoho muže s jednou ženou

monokultura

čistá kultura mikroorganizmů

mononukleóza

virové infekční onemocnění, projevuje se horečkou, zduřením lymfatických uzlin a zmnožením bílých krvinek (monocytů)

monoparéza

částečné ochrnutí jedné z končetin

monoplegie

úplné ochrnutí jedné končetiny

morbidita

nemocnost

morbidní

chorobný, nemocný

morfin

hlavní alkaloid opia, morfium, tlumící silné bolesti

morfinizmus

návyk na používání morfia, chronická otrava organizmu morfiem

morfium

hlavní alkaloid opia, morfin, tlumící silné bolesti

morfologie

nauka o tvaru a formě těla a jeho orgánů

motilita

pohyblivost

motorický

týkající se pohybu

MUDr.

"medicinae universae doctor" = doktor všeobecné medicíny

mul

jemná bavlněná tkanina užívaná jako gáza

musculus

sval

mutace

dědičná změna vlastnosti či znaku organizmu podmíněná změnou v genu

mutagenní

působící mutaci

mutant

forma vzniklá mutací

myalgie

svalová bolest

myastenie

chorobná unavenost svalů

mydriáza

rozšíření zornice

myelitida/myelitis

zánět míchy

mykolog

odborník v nauce o houbách

mykotoxin

toxin produkovaný plísněmi

mykóza

choroba způsobená plísněmi

myokard

srdeční sval

myokarditida/myokartitis

zánět srdečního svalu

myom

nezhoubný nádor ze svalové tkáně

myopie

krátkozrakost

myóza

zúžení duhovkové zornice

myxedém

tuhý otok při snížené činnosti štítné žlázy, může se objevit na předloktí, bércích, v obličeji

N

naevus

vrozené nahromadění pigmentu v kůži

nanizmus

trpasličí vzrůst

narkolepsie

chorobné záchvaty krátce trvajícího spánku

narkoman

toxikoman, osoba závislá na droze

narkomanie

chorobná touha po omamných prostředcích

narkotikum

omamný prostředek

narkóza

útlum vyšších mozkových funkcí narkotiky

nativní

n. rentgenový snímek = prostý, přirozený

nauzea

nevolnost, nucení ke zvracení

nazální

nosový

nebulizátor

rozprašovač tekutiny

nefrektomie

chirurgické odstranění ledviny

nefritida/nefritis

zánět ledvin

nefrolitiáza

výskyt kaménků v ledvině

nefrolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nemocí ledvin, včetně hemodialýzy

nefroskleróza

onemocnění ledvin charakteristické poškozením ledvinných cév

nefróza

nezánětlivé onemocnění ledvin

nekro-

mrtvý

nekrotický

odumřelý

nekróza

odumření tkání nebo orgánů

neonatální

novorozenecký

neonatolog

lékař věnující se problematice novorozeneckého období

neonatologický

novorozenecký

neoplazma

novotvar, nádor, tumor

nervozita

duševní neklid

neuralgie

prudká záchvatovitá bolest obvodového nervstva

neurastenie

nervová slabost

neuritida/neuritis

zánět nervu

neuro-

související s nervem, nervový

neurochirurg

chirurg, který se zabývá operační léčbou nemocí nervového systému, mezi něž patří nádory či úrazy mozku a míchy, periferních nervů, nitrolební krvácení apod.

neurochirurgie

chirurgický obor zabývající se diagnostikou a operační léčbou chorob nervového systému

neurogenní

nervového původu

neuroleptikum

látka vyvolávající dřímotný stav

neurolog

lékař zabývající se studiem, diagnostikou a neoperační léčbou chorob nervového systému (mozku, míchy, nervů a jimi inervovaných svalů)

neuron

nervová buňka

neuropatie

blíže neurčené onemocnění nervstva

neuroplegikum

látka tlumící vegetativní nervový systém

neurotik

trpící neurózou

neurovegetativní

vztahující se k nervovému a vegetativnímu systému

neuróza

psychická porucha bez prokazatelné chorobné změny nervového systému, nedochází ke změnám osobnosti, reakce na nepříznivé psychosociální vlivy

neutrální

nestranný, nemající určité vlasnosti, znaky

névus

vrozené nahromadění pigmentu v kůži

nidace

zachycení vajíčka v děložní sliznici

nitroglycerin

bezbarvá až nažloutlá olejovitá kapalina používaná k výrobě výbušnin, např. dynamitu, a léků

nodus

uzlina

norma

závazné pravidlo

nostrifikace

uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí

nozokomiální

nemocniční

nozologie

nauka o třídění nemocí

nukleární

jaderný

nukleový

n. kyseliny = vysokomolekulární sloučeniny, nositelé genetické informace

nutritivní

vztahující se k výživě

nykturie

hojné močení v noci

nymfomanie

chorobně zvýšená pohlavní vzrušivost

nystagmus

bezděčné, rychle se opakující, rytmické pohyby /záškuby očí

O

obézní

chorobně otylý

obliterace

uzávěr průsvitu, např. cévy

obsedantní

vyznačující se vtíravými myšlenkami

obsese

nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa ovládající mysl nemocného

obstipace

zácpa

obstrukce

překážka, neprůchodnost

obturace

ucpání, uzavření

odontalgie

bolest zubů

odontologie

zubní lékařství

oftalmolog

oční lékař, zabývá se výzkumem, diagnózou a léčbou očních chorob

oftalmoskop

přístroj na vyšetření očního pozadí

okluze

skus

okultní

o. krvácení = nelze zjistit zrakem, pouze laboratorním vyšetřením

olfaktorický

o. nerv = čichový nerv

oligofrenie

slabomyslnost

oligurie

snížené vylučování moči

onanie

masturbace, pohlavní sebeukájení

onkolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nádorových onemocnění, vč. radioterapie (léčba zářením)

ontogeneze

vývoj jedince od zárodku do zániku

onychie

zánět nehtového lůžka

oosféra

vaječná buňka

operabilní

vhodný k operování

operace

chirurgický výkon

operatér

lékař provádějící operaci

opiát

látka užívaná k tišené bolesti, získává se z opiových alkaloidů z nezralých makovic

optický

týkající se zraku

orální

ústní

orbita

očnice

orchitida/orchitis

zánět varlete

ordinace

1. vyšetření lékařem, určení léčebného postupu, 2. místnost sloužící k vyšetřování nemocných

organela

struktura jendobuněčného organizmu se specializovanou funkcí

organický

způsobený anatomickými změnami v postižené tkáni, opak je funkční, tj. bez anatomických změn

organizmus

živý jedinec

orgazmus

vyvrcholení pohlavního styku

originální

původní, např. originální lék = původní lék (na rozdíl od generik)

ortodoncie

nauka o nepravidelnostech chrupu a jejich léčení

ortoped

lékař zabývající se prevencí, zjišťováním a léčením vrozených nebo získaných vad, chorob a úrazů pohybového ústrojí

osifikace

kostnatění

osteoartróza

nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubu a jeho okolí

osteolog

lékař zabývající se studiem vlastností a vývoje kostí a diagnostikou a léčbou jejich onemocnění

osteomalacie

měknutí kostí

osteomyelitida/osteomyelitis

zánět kostní dřeně

osteoporóza

řídnutí kostí

ostitida/ostitis

zánět kostní tkáně

ošetřovatelský personál

osoba uspokojující biologické, psychické a sociální potřeby nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví

otitida/otitis

zánět ucha

otorinolaryngolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nemocí ušních, nosních a krčních

otoskleróza

onemocnění středního ucha vedoucí k převodní poruše sluchu

otoskop

přístroj na vyšetřování ucha pouhým okem

ovariální

vaječníkový

ovarium

vaječník

ovulace

periodické uvolňování zralého vajíčka z vaječníku

P

pacemaker

přístroj na stimulaci srdeční činnosti elektrickými impulzy

pachydermie

zbytnění a ztvrdnutí kůže zmnožením vazivové tkáně

palpace

pohmat, vyšetření nemocného pohmatem

palpitace

bušení srdce

panaritium

hnisavý zánět prstu

pandemie

rozšíření nakažlivé nemoci na velkém území

pankreas

slinivka břišní

pankreatitida/pankreatitis

zánět slinivky břišní

papila

hrbolek na sliznici nebo na kůži, bradavka, vyvýšenina

papilární

p. čára = kožní čáry specifické pro každého člověka

papilom

nezhoubný epitelový nádor s laločnatým povrchem

papilomatóza

nakupení četných papilomů, mohou vytvářet až květákovité útvary

papula

pupen, pupínek

paradentóza

zánětlivé onemocnění tkáně spojující zub s kostí čelistní

paramedik

záchranář

paranoia

chronická psychická porucha vyznačující se velikáštvím, žárlivostí, bludy

paranoik

člověk stižený paranoiou

paraplegie

oboustranné ochrnutí končetin

paraplegik

osoba stižená paraplegií

parasympatikus

část autonomního nervstva s opačným účinkem než sympatikus

paratyfus

střevní infekční onemocnění podobné tyfu

parazit

cizopasník

parenchym

vlastní funkční tkáň specifická pro daný orgán

parenterální

vpravovaný do těla jinou cestou než zažívacím traktem

parestezie

pocit jiné než očekávané kvality

paréza

neúplná obrna

parkinsonizmus

porucha hybnosti na nervovém podkladě

parotitida/parotitis

zánět příušní žlázy, příušnice

paroxyzmus

záchvat

pasta

léčivý přípravek určený k zevní aplikaci

pasterizace

konzervace živných roztoků krátkodobým povařením za účelem zničení většiny mikroorganizmů

pastózní

odulost, nezdravé, těstovité vzezření

patela

čéška

patelární

čéškový

paternita

otcovství

pato-

značící vztah k nemoci

patogen

choroboplodný zárodek

patogenita

schopnost parazitů a choroboplodných zárodků vyvolat nemoc

patogenní

choroboplodný

patolog

lékař zabývající se naukou o nemocech (o chorobných pochodech a změnách v lidském těle), zkoumá tvarové projevy nemoci na lidském těle jako celku i na jednotlivých orgánech, a to na úrovni makroskopické (např. pitva) i mikroskopické (odběr vzorků tkání - biopsie a jejich zkoumání)

patologický

chorobný, nezdravý

patologie

nauka o nemocech

paušál

pevně stanovená peněžitá částka k úhradě výloh

pavor nocturnus

noční děs

pediatr

dětský lékař, věnuje se péči o dítě, a to od jeho narození po dosažení dospělosti, lékařská péče o děti zahrnuje prevenci, diagnostiku i léčbu jejich onemocnění

pediatrie

lékařský obor zabývající se péčí o dítě od jeho narození až po jeho dosažení dospělosti

pedikúra

odborné ošetřování nohou

pedofilie

sexuální náklonnost k dětem

pektorální

hrudní, prsní

pelvimetr

přístroj na měření vnějších rozměrů pánve

penetrace

pronikavost

penicilin

první antibiotikum objevené A. Flemingem roku 1929

penis

mužský pohlavní úd

peptický vřed

vřed vzniklý účinkem trávicí šťávy (v oblasti žaludku nebo dvanáctníku)

peptid

látka složená z amonikyselin

per os

ústy, např. v instrukci pro užívání léku

per rectum

konečníkem, užívá se ve spojení: vyšetření per rectum

percepce

vjem, vnímání

perforace

proděravění (orgánu)

peri-

okolo

periferie

okraj, okolí

periferní

okrajový, obvodový, vzdálený od středu

perikard

osrdečník

perimetr

přístroj ke stanovení rozsahu nepřímého vidění

periost

okostice

peristaltika

pohyby zažívacího traktu posouvající a promíchávající potravu

peritonitida/peritonitis

zánět pobřišnice

perkuse

poklep

perkutánní

pronikající kůží, vstřebávající se kůží

permeabilita

propustnost

perorální

ústy, např. v instrukci pro užívání léku

perspirace

kožní dýchání

pertuse

černý kašel

perzistence

trvání, přetrvávání

petechie

tečkovité krevní výrony

petit mal

malý epileptický záchvat

pigment

barvivo živočišného těla

pigmentový

zabarvený pigmentem

pilulka

lék v podobě kuličky z tvárlivé hmoty

pinzeta

jemné kleštičky s pružnými raménky k uchopení předmětů

placebo

zdánlivý lék obsahující farmakologicky nepůsobivé látky, užívá se např. jako srovnávací léčivo ve studii zkoumající účinnost léku

placenta

plodové lůžko

plastický chirurg

chirurg zabývající se chirurgickou nápravou vrozených či získaných tvarových, velikostních a funkčních odchylek jednotlivých částí lidského těla od normálu

plastika

slangově plastická operace ("jdu na plastiku"), příp. místo, kde probíhají plastické operace

plazma

tekutá složka krve

pletysmografie

metoda měření změn objemu různých částí těla, slouží k měření změn periferní cirkulace krve

pleura

pohrudnice

pleuritida/pleuritis

zánět pohrudnice

plomba

umělá výplň dutiny zubu

pneumochirurg

chirurg zabývající se operační léčbou chorob dýchacích orgánů, především plic

pneumoencefalografie

rentgenová vyšetřovací metoda komor a prostor mezi mozkovými plenami pomocí náplně vzduchem

pneumolog

lékař, který se zabývá výzkumem, diagnózou a léčbou plicních onemocnění včetně tuberkulózy

pneumonie

zánět plic

pneumotorax

přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině

poliklinika

zdravotní zařízení k poskytování ambulantní péče, má několik odborných oddělení

poliomyelitida/poliomyelitis

dětská obrna

poly-

mnohý, hojný

polyartritida/polyartritis

zánět několika kloubů současně

polygamie

pohlavní soužití jedince s více jedinci pohlaví opačného

polyglobulie

zvýšené množství červených krvinek

polyp

stopkatý útvar na sliznici nádorové nebo nenádorové povahy

polyurie

chorobné nadměrné vylučování moče

populace

souhrn osob žijících v určité době na určitém území

porta

brána, průchod, porta hepatis = místo vstupu cév do jater a výstupu žlučovodů

portální

týkající se brány, vrátnice, p. žíla = vrátnicová žíla

postgraduální

následující po absolvování vysoké školy k dosažení vyšší kvalifikace

postnatální

následující po narození

posudkový lékař

lékař zabývající se kontrolou posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely nemocenského pojištění, posuzováním ve věcech důchodového pojištění, bezmocnosti, sociální péče a státní sociální podpory

potence

schopnost, moc, síla, např. schopnost muže k pohlavnímu styku a oplodnění

pracovní lékař

studuje vliv práce a pracovního prostředí na zdraví pracovníků, zabývá se rovněž prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí způsobených vlivem práce a pracovního prostředí, dohlíží nad dodržováním pracovních podmínek

praktický lékař

lékař se všeobecnou praxí (na rozdíl od odborného, specializovaného), který zajišťuje primární léčebnou a preventivní péči o dospělou populaci, v oblastech s horší dostupností zdravotní péče může zajišťovat i péči o děti a dorost

praktik

lékař se všeobecnou praxí (na rozdíl od odborného, specializovaného), který zajišťuje primární léčebnou a preventivní péči o dospělou populaci, v oblastech s horší dostupností zdravotní péče může zajišťovat i péči o děti a dorost

praxe

zkušenost, výkon zaměstnání

predispozice

sklon, náchylnost (k onemocněním)

premedikace

příprava pacienta k anestezii podáním medikamentů

premortální

objevující se před smrtí

prenatální

před narozením dítěte

preparát

přípravek, nebo-li lék

presbyopie

ubývání schopnosti akomodace čočky

preskripce

předpis, preskripce léku = předepisování léku

prevalence

p. nemoci = počet případů v dané populaci na 1000 osob

prevence

ochrana, předcházení

preventivní

sloužící prevenci

primář

přednosta odborného oddělení zdravotnického zařízení

primipara

prvorodička

privátní

soukromý (nestátní), např. privátní lékařská praxe

probatorní

zkušební

procedura

postup při konání, léčebná p. = léčebný úkon

profesionální

vzniklý z výkonu profese, p. dermatóza = kožní choroba z povolání

profúzní

silný, mohutný

profylaxe

prevence

prognóza

předpověď vývoje choroby a výsledku léčby

progrese

postup, šíření, zvětšení, růst, např. progrese onemocnění = zhoršení onemocnění

projekce bolesti

zobrazování, promítnutí bolesti, tj. kudy se šíří, kde končí

prolaps

výhřez

proliferace

bujení

promoce

slavnostní udělení akademické či vědecké hodnosti

promptní

okamžitý, rázný

propagace

šíření

propedeutika

úvod do studia lékařství, lékařská p. = základ lékařského vyšetřování

propulze

bezděčný překotný pohyb dopředu při některých nervových chorobách

prosektura

pitevní oddělení nemocnice

prostata

žláza předstojná

prostatektomie

chirurgické odstranění prostaty

prostatik

pacient trpící onemocněním prostaty

protein

bílkovina

proteinurie

vylučování bílkovin močí

protetika

nauka o technice protéz

protéza

umělá náhrada

protilátka

bílkovina tvořená imunitním systémem a zaměřená specificky proti určitému antigenu / cizorodé látce

protrombin

krevní bílkovina uplatňující se při srážení krve

protruze

vystoupení, vytlačení dopředu

proximální

nejbližší, uložený blíže trupu

pseudo-

nepravý, klamný

psitakóza

papouščí nemoc

psoriáza

lupenka

psychiatr

lékař, který se zabývá studiem, diagnózou, prevencí a léčbou duševních poruch, jako jsou neurózy, psychózy, psychopatie (poruchy osobnosti), alkoholismus a toxikomanie apod.

psychiatrie

nauka o duševních chorobách a jejich léčbě

psychický

duševní

psychika

duševno

psycho-

související s duší, duševní

psychoanalýza

diagnostická a terapeutická metoda, způsob léčení duševních chorob, zvl. neuróz, rozborem psychického dění (propagovaná S. Freudem)

psychofarmakum

lék ovlivňující duševní činnost člověka

psychogenní

psychicky podmíněný, vyvolaný

psycholog

vysokoškolsky vzdělaný odborník, absolvent oboru psychologie na filozofické fakultě, zkoumá zákonitosti, vývoj a projevy duševní činnosti člověka

psychologie

nauka o duševní činnosti člověka

psychopat

trpící psychopatií

psychopatie

vrozená duševní vada, nenormálnost, nevyrovnanost osobnosti

psychosomatika

nauka o významu duševních pochodů na vznik a průběh tělesných onemocnění

psychoterapie

léčba působením na psychiku člověka

psychotik

pacient trpící psychózou

psychotropní

ovlivňující duševní činnost

psychóza

duševní porucha projevující se těžkými poruchami vnímání, emocí, myšlení i jednání s následným rozpadem osobnosti

ptóza

pokles

puberta

pohlavní dospívání

pubescent

jedinec v pubertě

puerpera

žena v šestinedělí

pulmonální

plicní

pulpa

dřeň zubů nebo sleziny

pulpitida/pulpitis

zánět zubní dřeně

pulzace

tepání, šíření tepové vlny

punkce

nabodnutí dutiny za účelem léčebným nebo diagnostickým, tj. odstranění tekutiny, aplikace léku, odběr tekutiny za účelem jejího vyšetření

punktovat

provést punkci

pupila

zornice

pupilární

zornicový

purpura

mnohočetné tečkovité krvácení

purulentní

hnisavý

pustula

neštovička, útvar v kůži s hnisem

pyelitida/pyelitis

hnisavý zánět ledvinné pánvičky

pyelocystitida/peylocystitis

hnisavý zánět ledvinné pánvičky a močového měchýře

pyelonefritida/pyelonefritis

hnisavý zánět ledvinné pánvičky a ledvin

pyemie

přítomnost bakterií v krvi

pyknik

typ člověka se zavalitou postavou se sklony k tloustnutí

pylorus

vrátník, koncová část žaludku

pyodermie

hnisavý kožní zánět

pyogenní

vzniklý hnisáním

pyopneumotorax

přítomnost vzduchu a hnisu v pohrudniční dutině

pyromanie

chorobná touha zakládat požáry

R

rabies

vzteklina

rachitida/rachitis

křivice

rachitik

osoba stižená rachitidou

radiace

záření, vyzařování

radiální

ležící při palci, na straně vřetenní kosti

radioaktivita

schopnost některých atomových jader se rozpadat za vysílání záření

radioaktivní

jevící radioaktivitu

radiofor

pouzdérko s raioaktivními solemi pro léčebné účely

radioizotop

radioaktivní nestabilní izotop

radiolog

lékař zabývající se radiodiagnostikou (diagnostikou pomocí rentgenových metod), zabývá se i dalšími zobrazovacími metodami, jako jsou vyšetření ultrazvukem nebo pomocí magnetické rezonance, příp. denzitometrií

radiologie

nauka o diagnostice a léčbě ionizujícím zářením

radioskopie

vyšetřování pomocí záření

radioterapie

léčba zářením

ragáda

bolestivé trhlinky kůže

raptus

záchvat šílenství po velmi úzkostném zážitku

rauš

lehká inhalační narkóza

razantní

prudký, silný

reagencie

činidlo

reaktibilita

schopnost reagovat

realimentace

obnovení výživy, která byla předtím z různého důvodu přerušena

recept

lékařský předpis

receptivní

vnímavý

receptor

čidlo

receptura

návod k přípravě a výdeji léků

recidiva

návrat nebo opakování onemocnění

rectum

konečník

reflex

automatická reakce organizmu na vnější nebo vnitřní podněty

reflexní

r. pohyb = automatická reakce organizmu na vnější nebo vnitřní podněty

refrakční

r. vady = způsobené odchylkou lomu světelných paprsků v oku

refrakterní

r. fáze = orgán odpočinkem obnovuje svou funkci, v této fázi neodpovídá na podněty

regenerace

znovuvytvoření, obnova poškozené tkáně vytvořením tkáně nové s rovnocenou strukturou a funkcí

regionální

týkající se určité oblasti těla

regrese

přechod k některému ze zpětných vývojových forem

regresivní

zpětný

regurgitace

zpětný tok tekutého obsahu dutých orgánů

rehabilitace

léčebná metoda směřující k opětnému nabytí ztracených schopností

rehabilitační lékař

zabývá se obnovením původního stavu a schopností pacienta (jeho pohyblivosti, výkonnosti, pracovní schopnosti), je součástí téměř každé léčby, která má za cíl úplné uzdravení pacienta, nejčastěji se s rehabilitací setkáváme u onemocnění pohybového ústrojí a úrazů, po operacích jsou součástí rehabilitace dechová cvičení, coby prevence vzniku zánětu plic

reinfekce

opětná infekce stejnou chorobou

rektální

konečníkový

rektoskopie

vyšetřování konečníku optickým přístrojem

rektoskopovat

vyšetřovat konečník optickým přístrojem

rektostomie

umělé vyústění konečníku

rektum

konečník

rekurentní

opakující se, periodický

relaps

návrat choroby dříve potlačené

relaxace

uvolnění fyzického nebo duševního napětí

relaxans

prostředek vedoucí k relaxaci

remise

vymizení projevů nemoci, zpravidla přechodné

renální

ledvinový

rentgen

přístroj na prosvětlování neprůhledných předmětů

reparace

nahrazení poškozené tkáně jinou, ale méně hodnotnou

replantace

znovuzasazení, přišití

reponovat

vrátit do původní polohy

repozice

navrácení do původní polohy

reprodukční

rozmnožovací

resekce

operativní odstranění tkáně či orgánu

resekovat

operativně odstranit tkáň či orgán

resorbovat

vstřebat

resorpce

vstřebávání

respirace

dýchání

respirátor

dýchací přístroj používaný při oživování

resuscitace

oživování

retardace

zpomalování, zpoždění

retence

zadržování, např. retence tekutin u onemocnění ledvin

retikulární

síťovitý

retina

sítnice

retinitida/retinitis

zánět sítnice

retinoskop

přístroj k vyšetření očního pozadí

reverz

písemný souhlas nemocného s léčebným výkonem nebo odchod nemocného z nemocnice na jeho žádost

revizní lékař

lékař zdravotní pojišťovny, který kontroluje výkony a jejich účtování prováděné smluvními lékaři (tj. těmi, kteří jsou s touto pojišťovnou ve smluvním vztahu)

revmatik

osoba trpící revmatizmem

revmatizmus

souhrnné označení pro bolesti kloubů a svalů

revmatoidní

r. bolesti = bolesti v kloubech a svalech podobající se revmatizmu

revmatolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou zánětlivých i nezánětlivých revmatických nemocí kloubů, šlach, svalů a příbuzných struktur

reziduální

zbytkový

reziduum

zbytek

rezistence

odolnost

Rh-faktor

antigen obsažený v červených krvinkách

rhinitida/rhinitis

rýma

ribonukleový

r. kyselina = RNA, obsažená v jádře buněk, podílí se na přenosu genetické informace

rigidní

nehybný

rigorózum

ústní zkouška k dosažení titulu doktor

rinitida

rýma

rinoskop

zrcadlový přístroj k všetření nosní dutiny

riziko

nebezpečí

rizikový

nebezpečný, např. rizikový faktor choroby, tj. ten, který ji může způsobit

rotátor

sval působící otáčivé pohyby

rotoped

stabilní kolo umožňující udržovat kondici

rozeola

růžovka, drobné neohraničené červené skvrny v obličeji

rubeola

zarděnky

rudimentární

zakrnělý

ruptura

trhlina v tkáni

S

sacharid

cukr, zdroj energie

sadizmus

pohlavní úchylka projevující se krutým zacházením se sexuálním partnerem

sakrální

týkající se křížové části páteře

salivace

slinění

salmonelóza

střevní choroba vyvolaná salmonelami

salpingitida/salpingitis

zánět vejcovodu

salpingografie

rentgenová vyšetřovací metoda vejcovodu

salpinx

vejcovod

samaritán

osoba prokazující milost bližním

sanace

zahojení, vyléčení

sanatorium

zdravotnické zařízení pro dlouhodobě nemocné

sanovat

zachraňovat

sarkom

zhoubný nádor z pojivové tkáně

sarkomatóza

mnohotná ložiska sarkomu u téhož jedince

schizofrenie

těžké duševní onemocnění charakteristické postupnou ztrátou vztahu ke skutečnosti

schizofrenik

osoba trpící schizofrenií

schizoidní

nevyrovnaný v prožívání

schizotymní

uzavřený vůči okolí

scintigrafie

diagnostická metoda nukleární medicíny, využívá radioizotopy

screening

vyhledávání odchylek od normy

sebeanalýza

analýza sebe samého

sebolit

mazový kamínek, kamínek v mazové žláze

seborea

mazotok

sedativum

zklidňující lék

sediment

usazenina

sedimentace

usazování

segment

část, úsek něčeho

sekce

pitva, řez

sekrece

vylučování

sekreční

vylučovací

sekret

látka vylučovaná žlázami, buňkami

sekretolytikum

lék rozpouštějící sekrety

sekundář

lékař podřízený vedoucímu lékaři

sekundární

druhotný

semestr

polovina školního roku na vysoké škole

semi-

polo-

semikastrace

chirurgické odstranění jedné pohlavní žlázy

semipermeabilita

polopropustnost

semipermeabilní

polopropustný

senilita

stařeckost

senilní

sešlý věkem, stařecký

senior

starší člen společenství

senzibil

osoba s mimořádnou vnímavostí na smyslové podněty

senzibilita

schopnost přijímat podněty

senzibilizace

zvýšení citlivosti, po kterém dochází k rychlejší reakci na daný podnět

senzibilní

schopný přijímat podněty

senzitivní

velmi citlivý

senzomotorika

součinnost vnímání a pohybu

senzorický

smyslový

separace

oddělení

sepse

otrava krve, celkový chorobný stav způsobený proniknutím mikroorganizmů do krve

septální

týkající se přepážky

septikemie

celkové onemocnění s přítomností bakterií v krvi

septum

přepážka

sérodiagnostika

rozpoznání choroby podle změn v krevním séru

sérologie

obor zabývající se rozborem krevního séra, zejm. pro diagnostické účely

séroterapie

léčení sérem obsahujícím protilátky

seróza

blána vystýlající dutiny těla a pokrývající v nich uložené orgány

serózní

s. blána = seróza

sérum

součást krve, nažloutlá tekutina, která se po srážení krve odděluje od krevní sraženiny

sex

pohlaví

sex-appeal

pohlavní přitažlivost

sexualita

pohlavní život, pud

sexuální

pohlavní

sexuolog

lékař zabývající se lidskou sexualitou, studiem, diagnostikou a léčbou sexuálních poruch

sexuologie

nauka o pohlaví, pohlavním životě, vztazích a abnormalitách

sfingomyelin

fosfolipid obsažený v mozkomíšní tkáni

sfinkter

svěrač

sfygmo-

tep, pulz

sfygmograf

přístroj graficky zobrazující tepovou vlnu

sfygmografie

grafická vyšetřovací metoda znázorňující pulzovou vlnu tepu

sialo-

slina, slinný

sialoadenitida/sialoadenitis

zánět slinné žlázy

sialolit

kamének slinné žlázy

sialom

nespecifický nádor slinné žlázy

sialorea

zvýšené vylučování slin

siamský

s. dvojčata = dvojčata srostlá částí těla

sideropenie

nedostatek železa v krvi

sideróza

onemocnění vyvolané zaprášením plic sloučeninami železa

signifikantní

význačný

silikóza

onemocnění vzniklé zaprášením plic sloučeninami křemíku

simulant

osoba předstírající chorobu

simulovat

předstírat chorobu

sin.

zkratka pro levostranný

sinister, sinistra, sinistrum

levý, na levé straně

sinus

dutina

sinusitida/sinusitis

zánět vedlejších nosních dutin

sirup

hustý roztok sacharózy s přídavkem léčiva

skabies

svrab, prašivina

skalp

kůže s vlasy zabitého nepřítele

skalpel

anatomický, preparační nebo chirurgický nožík s pevnou čepelí

skalpovat

stahovat někomu kůži s vlasy z hlavy

skarifikace

povrchové naříznutí či seškrabání pokožky

skarlatina

spála, infekční streptokokové onemocnění charakterizované angínou s exantémem (vyrážkou)

skelet

kostra

skiagrafie

pořizování rentgenových snímků vyšetřovaných tělesných orgánů

skiaskopie

vyšetřování pod přímým prosvětlovacím rentgenovým zářením

skléra

bělima

skleredém

otokové ztvrdnutí podkožní tkáně

sklerektáza

výduť bělimy

sklerektomie

chirurgické vynětí bělimy

skleritida/skleritis

zánět bělimy

sklero-

tvrdý, suchý

sklerodermie

chorobné ztuhnutí kožního vaziva

sklerom

vleklé bakteriální onemocnění nosu a cest dýchacích charakteristické ztluštěním a zvředovatěním sliznice

sklerotický

příd. jméno ke skleróza

sklerotik

postižený sklerózou

sklerotizace

pochod vedoucí ke zmnožení vaziva, ale také léčebný úkon sloužící k uzavření patologicky rozšířených žil

skleróza

chorobné tvrdnutí tkáně zmnožením tuhého vaziva, která nahrazuje tkáň původní

skolióza

chorobné vychýlení páteře do strany

skotom

tmavá skrvna na zorném poli

skrotální

příd. jméno od skrota

skrotokéla

šourková kýla

skrotum

šourek

sodomie

sexuální úchylka charakteristická pohlavním stykem se zvířaty

solární

s. pleteň = vegetativní nervstvo v horní části břišní dutiny

solidní

důkladný, pevný

solux

infračervený zářič

somatický

vztahující se k tělu

somatotropin

růstový hormon bílkovinné povahy

somatotropní

týkající se růstu těla

somatotyp

souhrn tělesných a povahových znaků jedince

somnambulizmus

náměsíčnictví

somnolence

lehká porucha vědomí

soor

kvasinkové onemocnění postihující sliznici ústní dutiny a trávicí soustavy

sopor

středně těžká forma bezvědomí

soudní lékař

patolog s nadstavbovou atestací ze soudního lékařství, zabývá se hlavně problematikou příčin úmrtí, rozbory příčin a mechanizmů traumat jak pro potřeby zdravotnictví, tak pro orgány činné v trestním řízení

spastický

křečový

spazmo-

související s křečí, křečový

spazmolytikum

lék na uvolnění křečí

spazmus

křeč

specialista

odborník

specializace

soustředění se na určitou část oboru

specifický

příznačný, charakteristický

sperma

výměšek samčích pohlavních žláz vylučovaný při ejakulaci

spermato-

týkající se spermatu

spermatocystitida/spermatocystitis

zánět semenných váčků

spermatogeneze

vývoj samčích pohlavních buněk

spermatorea

nechtěný výtok semene (poluce)

spermaturie

přítomnost spermií v moči

spermie

samčí pohlavní buňka

spina

trn, hřeben, páteř

spinalgie

bolestivost páteře

spinální

příd. jméno od spiny

spiritus

etanol

spiro-

týkající se dýchání, dechový

spirograf

přístroj zaznamenávající dýchací pohyby

spirografie

záznam dýchacích pohybů

spirogram

záznam spirografu

spirometr

přístroj na měření vitální kapacity plic

spirometrie

metoda na zjišťování vitální kapacity plic

splanchno-

útrobní

splanchnopleura

blána pokrývající v tělní dutině povrch útrob

splanchoptóza

pokles břišních útrob

splen-

související se slezinou, slezinný

splenektomie

chirurgické vynětí sleziny

splenický

týkající se sleziny

spleno-

slezina, slezinný

splenomegalie

chorobné zvětšení sleziny

spondylartróza

degenerativní onemocnění meziobratlových kloubů páteře

spondylitida/spondylitis

zánět obratlů páteře

spondylopatie

onemocnění obratlů či páteře

spondylóza

degenerativní onemocnění meziobratlových destiček

spontánní

samovolný

sporadický

ojediněle se vyskytující

sputum

slina, chrchel

stabilita

stálost

stadium

období

stafyledém

otok patrového čípku

stafylitida/stafylitis

zánět patrového čípku

stafylodermie

hnisavý kožní zánět vyvolaný stafylokoky

stafylogenní

vyvolaný stafylokoky

stafylokok

kulovitý mikrob schopný hemolýzy, vyvolává hnisavé procesy

stafyloptóza

pokles čípku mezi patrovými oblouky

stafyloschiza

vrozený rozštěp měkkého patra a patrového čípku

stafylotomie

chirurgické vynětí patrového čípku

standard

ustálená norma

stapedektomie

chirurgické vynětí ušního třmínku

stáza

městnání krve

steatorea

tuková stolice

steatóza

chorobné hromadění tuku v plazmě buněk, s. jaterní = ztukovění jater

steno-

úzký, těsný

stenocefalie

předčasný srůst lebečních švů, následkem je tvarová úchylka hlavy

stenokardie

svíravá bolest srdce jako důsledek onemocnění věnčitých tepen

stenóza

chorobné zúžení průsvitu dutého orgánu

stereoagnozie

neschopnost zjistit hmatem tvar předmětu

sterilita

1. stav bez choroboplodných zárodků, 2. neplodnost

sterilizace

umělé vyvolání neplodnosti

sterilizátor

sterilizační zařízení

sterilizovaný

podrobený sterilizaci

sterilizovat

provádět sterilizaci

sterilní

neplodný

sterkobilin

žlučové barvivo ve střevě metabolicky změněné přítomnými mikroorganizmy

sterkorální

výkalový

sterkoremie

městnání střevního obsahu

sternální

týkající se hrudní kosti

sternotomie

chirurgické protnutí hrudní kosti

sternum

hrudní kost

steroidní

s. hormony = významné biologické regulátory

stetoskop

přístroj k poslechu ozev a šelestů

stimulace

povzbuzování k vyšší činnosti

stomachikum

lék podporující chuť k jídlu a trávení

stomatitida/stomatitis

zánět sliznice dutiny ústní

stomato-

týkající se úst, ústní

stomatochirurg

lékař, který se zabývá chirurgickou léčbou chorob a úrazů obličeje, čelistí a zubů

stomatochirurgie

nauka o chirurgickém léčení nemocí dutiny ústní

stomatolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou chorob dutiny ústní, čelistí a zubů

stomatologie

obor zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou nemocí dutiny ústní, čelistí a zubů

stomatóza

nespecifikované onemocnění dutiny ústní

strabometrie

měření úhlu šilhání

strabotomie

operační zákrok k odstranění šilhání

strangulace

zaškrcení průsvitu dutého orgánu

strangurie

řezavá bolest při močení

střední zdravotnický personál (všeobecká zdravotní sestra, porodní asistentka apod.)

absolventka střední zdravotní školy, která se následně specializuje dle příslušných oborů, podobně jako lékař; dle pokynů lékaře vykonává některá vyšetření a léčebné úkony a ošetřovatelskou péči

streptodermie

hnisavý kožní zánět vyvolaný streptokoky

streptokok

mikroorganizmus působící různá onemocnění, např. angínu, spálu apod.

streptokoková infekce

infekce vyvolaná streptokoky, např. spála, angína

stres

nadměrná tělesná i psychická zátěž organizmu

stridor

pískavé dýchání

strie

trhlinka v pojivové části kůže, vzniká např. během těhotenství na kůži břicha nebo prsou při zvětšování jejich objemu

striktura

chorobné sevření dutého orgánu

struma

nezánětlivé zvětšení štítné žlázy, většinou způsobené nedostatkem jódu

strumitida/strumitis

zánět strumózně změněné štítné žlázy

stupor

strnulost

sub-

pod, dole

subakutní

méně prudký

subdurální

týkající se prostoru mezi tvrdou blanou mozkovou a pavoučnicí

subepidermální

nacházející se pod pokožkou

subepiteliální

nacházející se pod epitelem

subfebrilní

týkající se mírně zvýšené teploty

subkortikální

podkorový

subkutánní

podkožní

subluxace

vykloubení

substituce

náhrada

subtilní

drobný, útlý

suficience

dostatek

sugesce

psychoterapeutická metoda navozující kladný přístup pacienta k léčebným postupům

suicidium

sebevražda

sulkus

rýha, brázda

super-

nadřazený, nejvyšší, vyšší

superficiální

povrchový

superinfekce

opakovaná infekce zvenčí

superiorní

nadřazený

superpozice

neuvědomělé zveličování příznaků chorob

supositorium

čípek, forma léku uzpůsobená k vpravení do tělních dutin

supra-

nadřazený, nejvyšší

suprarenální

nadledvinový

suprasternální

ležící nad hrudní kostí

suprese

potlačení

suspektní

podezřelý

sutura

šev (spojení mezilebečních kostí), steh, sešití rány

syfilis

pohlavní onemocnění

symbióza

vzájemné soužití

symetrie

souměrnost

symfýza

stydká spona

sympatektomie

vynětí sympatického nervu nebo uzliny

sympatikus

sympatické nervstvo

sympatolytikum

látka blokující sympatické nervstvo

sympatomimetikum

látka stimulující sympatické nervstvo

symptom

příznak, např. příznak, projev, známka choroby

symptomatický

příznačný, charakteristický, s. léčba = léčba pouze příznaků onemocnění, nikoli příčiny

symptomatologie

nauka o příznacích chorob

synalgie

vnímání bolesti na místě vzdáleném od jeho zdroje

synapse

místo fyziologického spojení dvou nervových buněk

synartróza

bezkloubní nepohyblivé spojení

synchondróza

chrupavčité spojení kostí

syndaktylie

vrozená vada, kdy prsty nejsou od sebe odděleny

syndesmóza

spojení kostí vazivem

syndrom

soubor příznaků, které jsou charakteristické pro určité onemocnění

synechie

srůst

synergizmus

působení stejným směrem

synkinéza

mimovolný pohyb

synkopa

krátkodobé bezvědomí způsobené nedokrvením mozku při zpomalení či zástavě činnosti srdce

synostóza

srůst sousedních kostí

synovie

kloubní maz

synovitida/synovitis

zánět kloubní výstelky

syntetický

umělý

systola

stah, smrštění srdce vedoucí k vypuzení krve ze srdce do krevního oběhu

Š

šok

mohutný otřes organizmu provázený poruchou jeho hlavních funkcí

T

tableta

přípravek kulovitého tvaru slisovaný z rozdrceného prášku

tachy-

rychlý

tachykardie

zrychlená srdeční činnost

tachypnoe

zrychlené dýchání

talamus

část mezimozku

talasemie

dědičná anémie

talkóza

onemocnění vyvolaná zaprášením plic mastkem

talus

hlezenní kost

tampon

malý svitek gázy upravený k vysušení ran

tamponáda

dočasné vycpání dutiny gázou sloužící k zástavě krvácení nebo stlačení dutiny orgánu krví, který pak nemůže plnit svou funkci, např. tamponáda srdeční

tamponovat

provádět tamponování

tarzalgie

bolesti v zánártí

tarzální

týkající se tarzu

tarzektomie

chirurgické vynětí zánártních kůstek

tarzitida/tarzitis

zánět tarzální části víčka

tarzoplastika

plastická operace tarzální části očního víčka

tarzus

1. zánártí, 2. tarsus palpebrae = ploténka očního víčka

teleangiektázie

trvalé rozšíření kapilár

telepatie

schopnost některých osob přenášet vjemy bez pomoci známých smyslových orgánů

tělovýchovný lékař

lékař studující působení tělesné výchovy a sportovní činnosti na zdravý i nemocný organizmus

temporální

spánkový

tenalgie

bolest šlachy

tendinitida/tendinitis

zánět šlachy

tendoplastika

plastická operace šlachy

tendovaginitida/tengovaginitis

zánět šlachové pochvy

tenektomie

chirurgické vynětí části šlachy

tenezmus

neutišitelné nutkání na stolici

tenotomie

chirurgické přetětí šlachy

tenze

tlak

teoretický

vztahující se k teorii

teoretik

osoba zabývající se teorií nějakého oboru

terapeut

osoba provádějící terapii

terapeutický

vztahující se k terapii

terapeutikum

léčebný prostředek

terapie

léčba

terapie (koncovka)

léčení, léčba

terato-

týkající se vady

teratoblastom

nádor mající původ v embryonální tkáni

teratogen

látka způsobující teratogenitu

teratogeneze

vznik a vývoj vrozené vady

teratogenita

schopnost látky vyvolat malformaci vyvíjejícího se zárodku

teratogenní

vztahující se k teratogenitě

teratom

embryonálně založený nádor

termální

tepelný

terminální

konečný

termo-

teplo, tepelný

termofor

pryžový vak naplněný teplou vodou, užívá se k léčebným účelům

termokauter

termický přístroj k vypalování tkání

termokauterizace

chirurgické vypalování tkání

termoterapie

terapie teplem

testis

varle, mužská párová pohlavní žláza

testosteron

steroidní samčí hormon vylučovaný varlaty

tetanie

syndrom charakteristický zvýšenou dráždivostí nervové soustavy

tetanotoxin

jed vytvářený původcem tetanu

tetanus

infekce způsobená mikroorganizmem Clostridium tetani

tibie

holenní kost

tinea

plísňové onemocnění kůže

tinktura

lihový výtažek drog

tokoferol

látka ze skupiny vitaminů E

tomie (koncovka)

řez, chirurgický zákrok

tomograf

rentgen zobrazující jednotlivé vrstvy lidského těla

tomografie

rentgenová vyšetřovací metoda hloubkově snímající vnitřní orgány

tomogram

tomografický snímek

tonický

posilující

tonikum

posilující lék

tonometr

přístroj určený k nepřímému měření krevního tlaku

tonometrie

měření krevního tlaku přímou i nepřímou metodou

tonsilla

mandle

tonsillitis

zánět mandlí, angína

tonus

napětí

tonzilektomie

odstranění mandlí

tonzilomykóza

plísňové onemocnění mandlí

tonzilotomie

chirurgické vynětí části mandlí

torakalgie

bolest hrudníku

torakální

hrudníkový

torako-

související s hrudníkem, hrudní

torakochirurgie

chirurgie hrudníku

torakometrie

měření objemu hrudníku torakometrem

torakoplastika

plastická operace hrudníku

torakoskopie

vyšetřování hrudníku zrakem

torakotomie

chirurgické otevření hrudníku

torax

hrudník

torze

otočení

totální

úplný

tox-

související s jedem, jedovatý

toxemie

přítomnost toxinu v krvi

toxi-

související s jedem, jedovatý

toxicita

intenzita působení jedovaté látky

toxický

jedovatý

toxikace

otrava

toxiko-

související s jedem, jedovatý

toxikolog

odborník v toxikologii

toxikologie

nauka o složení a vlastnostech jedů a jejich působení v živých organizmech

toxikoman

postižený toxikomanií

toxikomanie

psychická i tělesná závislost na drogách

toxikóza

stav způsobený otravou

toxin

jed se specifickými účinky

toxoid

uměle upravený toxin bakterií užívaný k očkování

toxokaróza

parazitární onemocnění přenosné na člověka, způsobené larvami škrkavek

toxoplazmóza

parazitární onemocnění zvířat přenosné na člověka, způsobené parazitem Toxoplazma gondii

trabekula

trámeček

trabekulární

trámčitý

trachea

průdušnice

tracheální

průdušnicový

tracheitida/tracheitis

zánět průdušnic

trachel-

vztahující se k děložnímu čípku

trachelektomie

chirurgické odstranění děložního čípku

tracheloplastika

plastická operace upravující děložní čípek

tracheo-

týkající se průdušnice, průdušnicový

tracheobronchiální

týkající se průdušnice a průdušek

tracheobronchoskopie

vyšetřovací metoda průdušnice a průdušek bronchoskopem

tracheolaryngeální

týkající se průdušnice a hrtanu

tracheoragie

krvácení z průdušnice

tracheoskop

zrcátko k vnitřnímu vyšetření průdušnice

tracheoskopie

vyšetření tracheoskopem

tracheospazmus

křečovité stažení svalstva průdušnice

tracheostenóza

chorobné zúžení průdušnice

tracheostomie

vyústění průdušnice na povrch provedený chirurgicky

tracheotomie

chirurgické otevření průdušnice

trachyfonie

chrapot

trakce

natažení, natahování

trakt

ústrojí

trankvilizér

skupina léků uvolňující emoční napětí

transfuze

krevní převod

transplantace

přenos tkání nebo orgánu na jiné místo téhož nebo jiného organizmu

transplantát

tkáň nebo orgán přenášený při transplantaci

transplantologie

nauka o transplantacích

transsexualizmus

chorobná touha jedince žít jako osoba opačného pohlaví

transsudát

tekutina nahromaděná v tělních dutinách v důsledku poruchy krevního oběhu

trapézový

lichoběžníkový, např. sval na zádech

trauma

úraz, poranění

traumatolog

chirurg zabývající se komplexní léčbou poranění

traumatologie

obor zabývající se poraněními a úrazy

tremor

třes

trepanace

vysekání kosti za účelem získání přístupu k chorobnému ložisku, nejčastěji lebeční kosti při operacích mozku

trepanační

vztahující se k trepanaci

triceps

trojhlavý sval

tricho-

chlup, vlas

trichomykóza

plísňové onemocnění postihující ochlupení podpaží

trochlea

styčná plocha kosti tvaru kladky

trochleární

kladkovitý

trokar

nástroj k uvolnění plynů z tělní dutiny

trombektomie

chirurgické vynětí trombu

trombo-

související s krevní sraženinou nebo krevní destičkou

trombocyt

krevní destička

trombocytopenie

úbytek krevních destiček

trombocytóza

nadbytek krevních destiček

tromboflebitida/tromboflebitis

zánětlivé onemocnění žil provázené tvorbou trombů v postižené oblasti

trombolýza

rozpad trombu

trombopatie

porucha krevních destiček

trombopenie

nedostatek krevních destiček v krvi

trombóza

ucpání cévy krevní sraženinou

trombus

krevní sraženina

tubektomie

chirurgické vynětí vejcovodu

tuberkulóza

souchotiny, chronická infekční choroba způsobená mikroorganizmem Mycobacterium tuberculosis

tuboovaritida/tuboovaritis

zánět vaječníku a vejcovodu

tubulární

trubicovitý

tubulus

trubička

tubus

roura, trubice

tumor

nádor

tumorózní

vztahující se k tumoru, nádorový

tyflóza

slepota

tyfus

nakažlivé břišní průjmové onemocnění vyvolané mikroorganizmem Salmonella typhi

tylóza

mozolovitost

tymektomie

chirurgické odstranění brzlíku

tymocyt

leukocyt v brzlíku

tymoeretika

léky ke zmírnění depresí

tymom

nádor brzlíku

tymopatie

porucha emoční oblasti provázená úzkostí

tympanální

bubínkový

tympanofonie

hučení v uchu

tympanoplastika

plastická operace bubínku, která má za cíl zlepšení sluchu

tympanotomie

chirurgické protětí bubínku

tymus

brzlík

tyreidektomie

úplné nebo částečné odstranění štítné žlázy

tyreo-

související se štítnou žlázou

tyreogenní

vznikající ve štítné žláze

tyreoidální

vztahující se ke štítné žláze

tyreoiditida/tyreoiditis

zánětlivé onemocnění štítné žlázy

tyreotoxikóza

nadměrná tvorba hormonů štítné žlázy

tyreotropin

hormon řídící činnost štítné žlázy

tyreóza

chorobné projevy zvýšené činnosti štítné žlázy

tyroxin

hormon štítné žlázy

U

ulcerace

zvředovatění

ulcerogenní

vředového původu

ulcerózní

vředový

ulcus

vřed

ulna

loketní kost

ulnární

ležící při malíčku

ultrasonografie

vyšetřovací metoda vnitřních orgánů využívající ultrazvuk

ultrazvuk

zvuk s frekvencí nad hranicí slyšitelnosti

umbilikální

pupeční

umbilikus

pupek

undulace

vlnění, vlny

unguentum

mast

unilaterální

jednostranný

urea

močovina

ureáza

enzym štěpící močovinu na amoniak a kyselinu uhličitou

uremie

zvýšení hladiny dusíkatých látek v krvi při jejich nedostatečném vylučování u selhání funkce ledvin

ureter

močovod

ureteritida/ureteritis

zánět močovodu

uretero-

týkající se močovodu

ureterolitiáza

tvoření kaménků v močovodu

ureterostenóza

chorobné zúžení močovodu

ureterostomie

chirurgické vytvoření nového vyústění močovodu při neodstranitelné překážce v něm

ureterotomie

chirurgické otevření močovodu

uretra

močová trubice

uretrální

vztahující se k močové trubici

uretritida/uretritis

zánět močové trubice

uretrizmus

křečové stažení močové trubice

uretro-

související s močovou trubicí

uretrocystitida/uretrocystitis

zánět močové trubice a močového měchýře současně

uretroplastika

operace odstraňující defekty močové trubice

uretroragie

krvácení z močové trubice

uretrorea

výtok z močové trubice

uretrostenóza

chorobné zúžení močové trubice

uretrovaginální

týkající se močové trubice a pochvy

urgentně

naléhavě

urgentní

naléhavý

urie (koncovka)

související s močí

urina

moč

uro-

související s močí

urobilin

žluté barvivo vylučované močí

urobilinemie

přítomnost urobilinu v krvi

urobilinogen

žlučové barvivo obsažené v tlustém střevě

urobilinurie

přítomnost urobilinu v moči

urocystektomie

chirurgické vynětí močového měchýře

urocystostomie

chirurgické vytvoření nového vyústění močového měchýře při neodstranitelné překážce v dolních cestách močových

urogenitální

týkající se močové a pohlavní soustavy

urografie

rentgenové vyšetření močových cest pomocí kontrastní látky

urolitiáza

výskyt močových kamenů

urolog

lékař – chirurg – zabývající se nemocemi močového systému a mužských pohlavních orgánů a jejich léčbou, včetně léčby operační

urologie

nauka o chorobách močového systému a mužských pohlavních orgánů a jejich léčbě

uropoéza

tvorba moči

urosepse

infekce pronikající do tkání z močového systému

urtikaria

kopřivka

uterinní

děložní

uterizmus

křeč děložního svalstva

utero-

týkající se dělohy, děložní

uterosalpingografie

rentgenové vyšetření dělohy a vejcovodů pomocí kontrastní látky

uterotomie

protětí dělohy

uterotonikum

látka vyvolávající stahy děložního svalstva

uterovaginální

týkající se dělohy a pochvy

uterovezikální

týkající se dělohy a močového měchýře

uterus

děloha

uvea

cévnatá pigmentová vrstva oka zahrnující cévnatku, duhovku a řasnaté tělísko

uveitida/uveitis

zánět uvey

uvula

čípek

uvulární

čípkový

uvulitida/uvulitis

zánět čípku

uvulotomie

chirurgické odstranění patrového čípku

V

vagina

pochva

vaginitida/vaginitis

poševní zánět

vaginizmus

křečovitý stah poševního svalstva

vaginoperineorafie

chirurgické sešití trhliny pochvy

vaginoperineotomie

chirurgické protětí pochvy

vaginorektální

týkající se pochvy a konečníku

vaginoskop

optický přítroj vyšetřující pochvu

vaginoskopie

vyšetření pochvy vaginoskopem

vaginotomie

chirurgické protětí pochvy

vaginovezikální

týkající se pochvy a močového měchýře

vago-

týkající se bloudivého nervu

vagotomie

chirurgické přetětí bloudivého nervu

vagotropní

působící na bloudivý nerv

vagus

bloudivý nerv

vakcína

očkovací látka proti infekčním nemocem, která vyvolává v organizmu tvorbu protilátek

vakcinace

podávání vakcíny z preventivních důvodů

valgozita

vbočenost kloubů

valgózní

vbočený, vychýlený

valvula, valva

chlopeň

valvulitida/valvulitis

zánět chlopně

valvulotomie

chirurgické protětí srostlých srdečních chlopní

varicela

plané neštovice

varikografie

rentgenová zobrazovací metoda křečových žil pomocí kontrastní látky

varikokéla

rozšíření a prodloužení žil chámovodu

varikozita

shluk varixů

varikózní

týkající se varixů

variola

pravé neštovice

varix

křečová žíla

varozita

vybočenost kloubů

varózní

vybočený

vaskularizace

prokrvování tkáně cévami

vaskulární

cévní

vaskulitida/vaskulitis

zánět cévy

vaskulózní

cévnatý

vazektázie

chorobné rozšíření cév

vazo-

týkající se cévy, cévní

vazodilatace

rozšíření cév

vazodilatační

rozšiřující cévy

vazodilatans

lék rozšiřující cévy

vazodilatátor

prostředek (nástroj) rozšiřující cévy

vazokonstikce

zúžení cévy

vazokonstrikční

zužující cévy

vazomotorický

v. nervy = inervující cévy a způsobující změnu jejich průsvitu

vazoneuróza

neuróza charakteristická nepřiměřenou reakcí cév

vazotonikum

lék upravující napětí cév

vegetativní

týkající se životních funkcí bez závislosti na naší vůli

véna

žíla

venektázie

chorobné rozšíření žíly

venepunkce

punkce žíly

venerický

týkající se pohlavních nemocí

venerolog

odborník ve venerologii

venerologie

nauka o pohlavních chorobách

venostáza

městnání krve v žílách

venózní

vztahující se k žíle

ventilace

v. plicní = výměna plynů v plicích

ventrikulární

týkající se srdeční nebo mozkové komory

ventrikulografie

rentgenové zobrazení mozkových komor po jejich naplnění kontrastní látkou

ventrodorzální

předozadní

vertebrální

obratlový

vertigo

závrať

vertikální

svislý

veziko-

související s močovým měchýřem

vezikokéla

kýla močového měchýře

vezikotomie

chirurgické otevření močového měchýře

vezikoureterální

týkající se močovodu a močového měchýře

vezikouterinní

týkající se dělohy a močového měchýře

vezikula

puchýř, váček, sklípek

vezikulitida/vezikulitis

zánět semenných váčků

vezikulózní

měchýřkovitý, puchýřkovitý

vibrace

chvění, kmitání

viremie

přítomnost virů v krvi

virgo

panna

virogenní

vyvolaný viry

virolog

odborník ve virologii

virostatikum

látka potlačující růst a rozmnožování virů

virový

vztahující se k viru

viróza

infekční onemocnění způsobené viry

virulence

schopnost mikroorganizmu vyvolat infekční onemocnění

virus

nejjednodušší biologická jednotka, původce infekčních onemocnění schopný rozmnožovat se pouze v živých buňkách

viscerální

týkající se vnitřních orgánů

visceroptóza

pokles břišních útrob

vitalita

schopnost života

vitální

schopný života

vitamin

organická látka nezbytná pro metabolické pochody

vitaminózní

obsahující vitamin

vitiligo

kožní onemocnění charakteristické bílými skvrnami citlivými na světlo

vizita

pravidelná obchůzka skupiny lékařů za účelem kontrolní prohlídky pacientů ve zdravotnických zařízeních

volární

ležící na dlaňové straně

volvulus

zauzlení střev

vomitus

zvracení

vulnerabilita

zranitelnost

vulnerabilní

zranitelný

vulva

ženské zevní pohlavní ústrojí

vulvektomie

odnětí vulvy

vulvitida

zánět vulvy

vulvovaginitida/vulvovaginitis

zánět zevních rodidel a pochvy

X

xenofobie

nedůvěra ke všemu cizímu

xero-

suchý, sucho

xerostomie

suchost v ústech

Z

zygota

oplozené vajíčko

Komerční sdělení

Související články

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×