Inzerce
Inzerce
Inzerce

Ambiciózní vs. přísný rodič

Neznám milujícího rodiče, který by nechtěl, aby jeho dítě v životě uspělo. Ale přece jenom je mezi nimi rozdíl. Ti jedni chtějí tak nějak jinak než ti druzí.

Nikdo se rodičem nerodíme, ale stáváme se jím

Na úvod je potřeba zdůraznit, že nikdo z nás se rodičem nenarodil. Postupně se jím stáváme, a to u konkrétního dítěte. Toho našeho.

A každý víme, na co všechno jsme si museli zvykat. Co nás všechno překvapilo. Hlavně to, že dítě není naší věrnou kopií, ale obsahuje z poloviny jinou genetickou výbavu. To bylo alespoň největším překvapením pro mě. A to mám za sebou medicínu, kde se o tom v genetice učí :-). Dalším překvapením pak může být převládnutí pro rodiče nepříliš chtěných a radostných genů. Někdy porucha, jindy genetické onemocnění.

Inzerce

Vše, co si myslíme, že je na škodu, nás může naopak zdokonalit a posunout dále

I když tomu mnozí neuvěříte a budete to nazývat jenom takovými řečmi, tak právě ony hendikepy, u kterých si myslíme, že budou obrovskou brzdou, trápením pro dítě i vás, se mohou ukázat jako nejvíce pokrokový faktor našeho života. Ne nadarmo se v příslovích říká: „Všechno zlé je k něčemu dobré.“ Nebo silnější: „Co tě nezabije, to tě posílí.“

Snažme se o dítěti přemýšlet, nebojme se dělat změny, improvizovat, hlavně bez výčitek – dítěti i sobě

Žádný rodič není bez ambicí. Minimálně každý chceme uspět v rodičovské roli co nejlépe. Je však ambice a ambice. Pokud již od těhotenství máme naplánováno, jak dítě bude kopat míče do brány, a nedáme si to vymluvit, pak se jistě nejedná o zdravou ambici. Jasně, dítě může zrovna tento talent projevit, pak do sebe obě strany – směřování rodiče a talent dítěte – zapadnou jako klíč do zámku. Tato situace vypadá v podstatě ideálně. Ale pozor, tyto nezdravé ambice rodiče, pokud se jich časem přece jen nezbaví, mohou i oblíbenou činnost dítěti zprotivit. A nejen to, mohou dítě psychicky ničit. Abnormální tlak na výkon a úspěch u něj může vyvolat strach ze selhání, snížené sebevědomí, kdy dítě začne o svém talentu pochybovat. Do dříve favoritní činnosti, ale možná i jiných se bude zdráhat pouštět.

Inzerce

Situace, kdy rodič směřuje dítě jinam, než je jeho talentová oblast, je od počátku chybně. To ovšem neznamená, že nemůžeme v životě činnosti s dítětem zkoušet. Co však musíme, tak poznat, kdy nejde již o lenost, ale kdy to dítě opravdu nenaplňuje, nebaví. Ač v tom může být dobré, tak u multitalentovaných dětí, které jsou zdatné ve více oblastech, je nutné počítat, že si budou postupně vyřazovat i ty činnosti, ve kterých jsou dobří, na úkor jiných, které jim jdou možná stejně, možná lépe, ale hlavně je více baví a jsou v nich ochotny na sobě pracovat.

Naše ambice musí odpovídat schopnostem a možnostem dítěte

Sama vím, že je těžké oprostit se od původní představy o schopnostech dítěte. Ono skutečně ten náš např. sportovní talent nemusí být u dítěte tak výrazný. Nemusí být soutěživý jedinec apod. Ale pozor. Někdy to u mladších dětí vypadá s těmi poděděnými talenty doslova černě, avšak s vývojem dítěte, změnou fyzické stavby těla i mentálních schopností může najednou dojít k překvapivé situaci, kdy se dítě do dříve opomíjené činnosti pustí. A nejen to. Je v ní dokonce i úspěšné. Možná pak můžeme litovat, že jsme s tím nezačali dříve. V této situaci kupodivu dítě projevilo více moudrosti a nadhledu než já. Byť jej to samozřejmě mrzelo, odvětilo: „Třeba bych neměla dobrého (tanečního) partnera a nebavilo by mě to.“

Inzerce

Přiměřené nároky a důslednost

Když máme v určitou dobu o talentech dítěte jasno a ono si činnosti samo vybere, pak je potřeba přijmout a dodržovat řád a pravidla s nimi související. A právě tady nastupuje přísný rodič. Možná byste po vyjádření mého syna, „že jsem ta nejpřísnější žena na světě“, řekli, že bych mohla ubrat. Ale to nemohu. Na jednu stranu některé věci nedůsledně pouštím, nemám na všechno sílu, zvláště u týpku s diagnózou ADHD, kdy musím být doslova 24 hodin ve střehu. Na druhou stranu, když člověk věnuje jejich aktivitám finanční prostředky, čas – tedy opět finance, obětuje nebo odloží své sny, aby plnil ty jejich, tak mám právo také na určité nároky. Ty však musí být přiměřené. Asi se zeptáte, co myslím přiměřenými nároky. To je jednoduché. Když vám bude připadat, že v tanci dítě dělá naschvály, když mu to trenér 3x řekl, tak si to zkuste sami. Ano, zkuste si pár lekcí tance. Kde třeba zjistíte, že to není zase taková brnkačka. I když hlava chce a ví co dělat, nohám to jít nemusí.

Jak dopadá, když necháte dětské talenty ladem?

Jak není dobré dítě přetěžovat, drezúrovat, jet pouze na výsledek, výkon, úspěch, protože nejen děti potřebují i přirozenou, neorganizovanou hru a zábavu, tak ani trvalé lelkování a pouze neorganizované činnosti nemusí být správnou volbou. Zkrátka žádný extrém není dobrý. Vzpomeňme na syna autora knížky Líný rodič, který skončil v 17 letech na marihuaně a jeho život byl jedno velké lelkování. Vzpomínám si, že před pár lety to byl obrovský kultovní hit, kdy každý chtěl být IN líný rodič a pouštět se do něčeho, co jsme nevěděli, jak může dopadnout. Jen doufám, že to nezkusilo příliš mnoho rodičů. Proč? Protože by vám vaše děti mohly jednou vyčíst, že nemají žádné zájmy a že jste je měli do všeho víc nutit, jak naservíroval onen mladistvý syn svému línému rodiči.

Inzerce

Mám-li být upřímná, tak při čtení knížky mně připadalo, že být líným rodičem je skoro větší fuška než se snažit dítě vědomě a cíleně rozvíjet.

Že jsme to zpackali?

Tak to si, prosím vás, nikdy neříkejme. Své omyly berme jako zdroj poučení. Jenom tak nebudeme nejen z těch svých, ale hlavně omylů našich dětí dělat vesmírnou vědu. Každý máme na chybu či omyl nárok. Ty nás totiž v životě posunou nejvíce. …ale pouze některé z nás. Ty, kteří se posunu zuby nehty nebrání. Nechají se odvát k nové příležitosti, všimnou si změny větru a dokáží spokojeně plachtit dále.

Svícení a láska

I když to dnes bylo o něčem jiném, tak s tématem souvisí i mé oblíbené úsloví: Děti nemusíme životem vést, stačí jim pouze na cestu svítit. Ony si již vyberou a uskuteční své sny samy. Důležité je vůbec je na tu cestu vzít. Na ní jim pak nezapomeňme projevovat dostatek lásky, důvěry, úcty a přiměřené péče. 

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Ambiciózní vs. přísný rodič - diskuze

Poradna

Nárok na porodné

| Janice78 | 19.02.2020, 13:46

Dobrý den,
ráda bych se na Vás obrátila s dotazem či pomocí ve věci zamítnutého nároku na porodné.
Jsem samoživitelka, OSVČ.
Dotaz, proč nedosáhnu na porodné jsem zaslala úředníkovi, který mou žádost vyřizoval na jeho email i do datové schránky. Níže zasílám svůj dotaz a jeho odpověď. Nechápu ale, proč po mě chtěl úředník dokládat i zálohy z pssz a ze zdravotní pojišťovny pro účely zjištění nároku na porodné, když se ve finále odkazuje na odstavec ze zákona, kde vycházejí z průměru a ne z mých skutečných příjmů.
Z jakého důvodu se neřídili odstavcem 4?
(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo
b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak.

Zde zasílám emailovou komunikaci
Dobrý den,

odkazuji Vás na ustanovení § 5 odst. 5 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře:

„Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.“

a odst. 7)

„Částka průměrné měsíční mzdy se zjišťuje za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku a vyhlašuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.“

Více Vám již sdělit nemohu. Proti vyrozumění se neodvoláváte, odvolání je proti rozhodnutí. Vyrozumění je pro Vás možnost se písemně nebo osobně vyjádřit, vyjádření e-mailem není považováno za písemnou formu, protože e-mail není opatřený elektronickým podpisem, a vysvětlení Vám poskytuji pouze jako odpověď na dotaz. Vzhledem k tomu, že jste s dítětem sama, pak hranice příjmů, pod které se musíte dostat, je velmi nízká a díky tomu nárok pak podle platných ustanovení zákona nevzniká.

Považuji tuto odpověď za dostačující a dále na případné e-maily nemohu odpovídat, mám zde dalších 500 žádostí o dávky, které čekají na zpracování.

S přáním hezkého dne,

cid:image001.png@01D5B035.29F5AF60

Lukáš Marek
Odborný referent – pracovník SSP a dávek PP pro správní obvod Praha 15 a 22
E: lukas.marek@uradprace.cz

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Praha 10
Vršovická 1429/68
Vršovice
101 00 Praha 101

Datová schránka: w7aznwp
http://www.uradprace.cz

From: Jana Dlouhá <D.Jana@seznam.cz>
Sent: Tuesday, February 18, 2020 4:57 PM
To: Marek Lukáš (UPA-ABJ) <lukas.marek@uradprace.cz>
Subject: Porodné, spis.zn.2730-20-AB

Dobrý den, pane Marku,

na základě Vašeho vyrozumění ohledně možného nároku na porodné bych se chtěla touto cestou
odvolat a požádat o vysvětlení, jak jste k finální příjmové částce 14700Kč dospěl.
Dle DAP za rok 2017, z kterého se má nárok vypočítávat byl základ daně 153.070,-Kč,
což je po vydělení 12, měsíční příjmová částka 12755,80 Kč
Jiné příjmy jsem v tomto roce neměla. Není mi tedy známo, jak jste k výsledné částce dospěl
a žádám tedy o vysvětlení

Předem děkuji

S pozdravem

Dlouhá J.


Neobtěžovala bych Vás s tímto dotazem, ale podle pana Marka je jeho odpověď dostačující a už se k ní zřejmě nehodlá vyjadřovat. Proto zkouším Vás, zda by jste byli ochotni mi danou záležitost vysvětlit, případně pomohli s odvoláním a přezkumem jejich výsledku

Předem velice děkuji

S pozdravem

Jana Dlouhá

Dobrý den,

postup úřadu je v souladu se zákonem. Pokud jste v rozhodném období vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, zjišťují se příjmy podle § 5 odst. 4). Pokud se ale jedná o hlavní činnost a jsou takto zjištěné příjmy nízké, tedy nedosahují nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, započítává se místo Vašich skutečných příjmů právě těchto 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, tak jak to uvádí § 5 odst. 5) a související odst. 7). Pokud byste vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v rozhodném období, ale v předchozím zdaňovacím období byste ji nevykonávala, postupovalo by se podle odst. 6).

Ing. Lenka Kozlová | Babyonline | 21.02.2020, 09:54
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce