Mateřská dovolená

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo rovnou po porodu mně začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Publikace Zdravé těhotenství

Právě byla vydána zcela unikátní publikace pro těhotné i šestinedělky Zdravé těhotenství.

Zdravé těhotenství se současně věnuje:
- zdravé výživě,
- zdravému vaření krok za krokem,
- zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu.

Zdravé těhotenství je tedy publikace 3 v jednom za cenu jedné takovéto knihy.

Na jejím vzniku se podílela fyzioterapeutka Mgr. Kamila Vorlová, jež se dlouhodobě věnuje léčebnému cvičení žen, které nemohou otěhotnět, a vývojové stimulaci cvičením u dětí, a dále nutriční terapeutka Mgr. Jana Eliášová, která je rovněž autorkou zcela úžasných zdravých receptů.

Ovšem oním naprostým unikátem publikace je část Zdravé vaření krok za krokem. Jedná se o 16 pokrmů připravených pod odborným dohledem předními kuchaři na poli zážitkové moderní gastronomie nafocených krok za krokem. Jsou jimi Michal Barták ze studia Divoká vařečka, známý z pořadu Sama doma, a David Viktorin, známý z podniků Valoria nebo U kastelána v Brně. Díky receptům nafoceným krok za krokem se může naučit zdravě vařit kterákoliv z žen. A uvidí, že to není složité, že i zdravé jídlo může být velmi chutné, zvláště po odtajnění některých kulinářských fíglů našich šéfkuchařů.

Dalším velkým pozitivem publikace je systematičnost, se kterou byla sestavena.

Více na: www.zdravetehotenstvi.cz

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

 

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 863 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 863 Kč do 1.295 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.295 Kč do 2.589 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.589 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 31.740,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2013 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (zaplatit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná doba stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště spadáte.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo rovnou po porodu mně začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebné pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn., že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Porodné a Přídavek na dítě.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky v souvislosti s druhým mateřstvím máte nárok. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

inzerce

Ellen® probiotické tampóny a intimní krém

Více než dvě třetiny českých žen pravidelně trpí vaginálními záněty, které jsou doprovázené nepříjemným pocitem svědění, pálení a výtokem. Jednoduchým a přirozeným prostředkem, jak obnovit rovnováhu vaginální mikroflóry, je pravidelné používání probiotických menstruačních tampónů ellen®.
Nejenže tak ženy předejdou diskomfortu způsobenému vaginálními záněty, ale zároveň se budou cítit pohodlně i během menstruace.
Jejich používání doporučuje Česká gynekologická a porodnická společnost.

Trápí vás pouze občas nepříjemné pocity v intimní oblasti jako je suchost, pálení nebo svědění? Pokud nezačnete tyto příznaky včas řešit, mohou následně vést k závažnějším problémům. Příčinou totiž může být nejen nadměrná suchost kůže a sliznic vnější intimní oblasti, ale také jejich osídlení patogenními mikroorganizmy.

V tomto případě pomůže ellen® probiotický intimní krém, který je určen pro ženy všech věkových kategorií, kterým pomáhá odstranit tyto nepříjemné pocity podráždění intimní oblasti. Byl speciálně vyvitut také pro zajištění pocitu svěžesti a vytvoření ochranné bariéry před nežádoucími bakteriemi a může být vhodným doplňkem pro ženy, které v průběhu menstruace používají ellen® probiotické menstruační tampóny.

Oba přípravky obsahují identickou směs patentovaných probiotických bakterií mléčného kvašení Lacto Naturel® (LN®), které jsou nejčastěji přítomny v přirozené vaginální mikroflóře a napomáhají její obnově po narušení.

Společnost pro probiotika a prebiotika potvrdila deklarovaná množství těchto prospěšných bakteriií LN® v obou přípravcích.

K dostání v lékárnách. Více na  nebo .

Mateřská dovolená - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 98  (diskuzí: 977)
98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
 • Nárok na mateřskou
  Dobrý den, chtěla bych poradit v moji situaci. Od roku 2009 jsem pracovala ve Velké Británii a v září 2013 jsem se s přítelem vrátila zpátky do Čech. Od září jsem byla vedena na Úřadu práce až do března 2014, kdy jsem nastoupila do zaměstnání. V květnu 2014 jsem zjistila, že jsem těhotná a můj doktor mě poslal na nemocenskou, boužel jsem byla ještě poslední tři dny ve zkušební době takže semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Teď nosím stále ´´papír na peníze ´´ zaměstnavateli. Počítá se i práce v rámci EU do nároku na mateřskou? popřípadně můžu žádat o mateřskou skrze mého přítele, který je zaměstnán ale nejsme sesdáni? děkuji za odpověď
  Blondie2   22.10.2014 10:53:04
  reagovat | URL příspěvku
 • Dotaz ohledně nároku na mateřskou
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, koncem listopadu mám nastoupit na mateřskou dovolenou, nyní pracuji na dohodu o pracovní činnosti a se zaměstnavatelem, máme velké neshody. Chtěla bych se zeptat, kdybych skončila na úřadu práce jestli budu mít nárok na mateřskou, když zákonnou dobu pojištění splňuji. Předem děkuji za odpověď.
  Hade.b   20.10.2014 17:02:56, reakcí: 1, poslední: 21.10.2014 08:33:16
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Dotaz ohledně nároku na mateřskou
   Dobrý den, dobu pojištění sice splňujete, ale zjistěte si na OSSZ, kolik je odváděno na nemocenské pojištění - to je směrodatné pro PPM a může být vzhledem k práci na dohodu nízké, tak abyste nebyla zaskočená.
   Kdybyste v práci skončila a nastupovala mateřskou z ÚP, nevadí, protože budete v ochranné lhůtě, která trvá 180 dní.
   Sunny   21.10.2014 08:33:16
   reagovat | URL příspěvku
 • Mám nárok na Mateřskou dovolenou?
  Dobrý den mám dotaz otěhotněla sem po dobu zaměstnání 14 dní před skončení smlouvy na dobu určitou která byla sjednaná na 1 rok svůj stav sem oznámit musela protože sem vykonávala těžkou práci takže smlouva mě nebyla na konci srpna obnovena což chápu ale nastoupila sem 25.8.2014 na neschopenku k 2.září zanikla smlouva termín porodu mám 21.4.2015 a četla sem o ochranné lhůtě 180 dní a však si nejsem jista jestli mě vyjde chtěla bych nastoupit na mateřskou 8 týdnů před porodem jinak předtím sem pracovala v obchodním řetězci na ÚP sem byla registrována naposledy 2010 od té doby sem pracovala děkuji vám za odpověď snad sem to napsala správně
  Ditus   17.10.2014 14:02:34, reakcí: 3, poslední: 18.10.2014 14:28:22
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Mám nárok na Mateřskou dovolenou?
   pokuď jste teď měla platnou smlouvu min na ten jeden rok a na PPM nastoupíte 24,2,2015(to vychází přesně 8týdnů před porodem) tak to bude tak tak aby vám to vyšlo, ale vychází to. Po celou dobu než nastoupíte budete na neschopence a i nadále budete nosit lístky na peníze zaměstnavateli a pak i mateřskou. Ono za září asi moc nedostanete neb jste nastoupila moc pozdě na tu neschopenku, první tři pracovní dny je nula peněz a pak do 21 pracovního dne ji hradí zaměstnavatel a to jste už byla bez smlouvy, ale od toho 22dne vám ji začne vyplácet OSSZ a tam už alespoň něco je. PPM pak vyplácí OSSZ.
   Ady.S   18.10.2014 11:53:52
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Mám nárok na Mateřskou dovolenou?
    Děkuji za odpověď :) počítala mě to ještě kamarádka i ta mě potvrdila že to vyjde tak ja vy píšete,ano smlouva byla platná a je pravda že za tento měsíc moc peněz nebylo ale stím se dalo počítat i tak vám děkuji
    Ditus   18.10.2014 14:28:22
    reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Mám nárok na Mateřskou dovolenou?
    Děkuji za odpověď :) počítala mě to ještě kamarádka i ta mě potvrdila že to vyjde tak ja vy píšete,ano smlouva byla platná a je pravda že za tento měsíc moc peněz nebylo ale stím se dalo počítat i tak vám děkuji
    Ditus   18.10.2014 14:28:22
    reagovat | URL příspěvku
 • Čerpání dovolené po PPM
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s čerpáním poměrné části dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené. Termín porodu mám stanovený na 24.3.2015 a bylo mi řečeno, že zaměstnavatel bude chtít, abych si řádnou dovolenou vybrala před nástupem na mateřskou dovolenou. Slyšela jsem ale o variantě, že je zaměstnavatel povinen vyhovět mé žádosti o čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené. Jak to tedy opravdu je?

  Dále mám dotaz, že u nás ve firmě hrozí personální změny a dá se tedy předpokládat, že se budou snižovat mzdy, či dokonce propouštět. V případě propouštění vím, že je ochranná lhůta 180 dní a na PPM mám již tedy nárok. Výše PPM se ale vypočítává z průměrného výdělku za posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou? Jak by to ovšem pro mě bylo, kdybych nastoupila na neschopenku. Za jaké období se poté počítá průměrný výdělek?

  Děkuji moc za rady
  kedynka   15.10.2014 15:33:07, reakcí: 2, poslední: 16.10.2014 12:21:02
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Čerpání dovolené po PPM
   Dobrý den,
   záleží vždy na dohodě mezi vámi a zaměstnavatelem. Je jen dáno, že dovolenou za období mateřské musí umožnit čerpat v návaznosti na ukončení mateřské.
   PPM se počítá z posledních příjmů, které jsou k dispozici. Nemocenská se do toho nepočítá, takže výpočet PPM bude z příjmů před nástupem na nemocenskou, resp. ze stejného základu z jakého vám byla vypočtena nemocenská.
   Sunny   16.10.2014 11:07:19
   reagovat | URL příspěvku
  • \ RE: Čerpání dovolené po PPM
   dovolenou vám málokdy umožní vybrat dříve než je na ní nárok, ono totiž za dobu PPM pokuď smlouva trvá celý rok je nárok na dovolenou celou.Na PPM by vás propustit neměli, a s ohledem na tu dovolenou je lepší nic nepodepisovat.
   Ady.S   16.10.2014 12:21:02
   reagovat | URL příspěvku
 • Studentka a nárok na PPM
  Dobrý den, jsem svobodná, studentka VŠ a již přes 2 roky jsem při škole brigádně zaměstnaná na Dohodu o provedení práce. Mám nějaký nárok na PPM? Nebo pouze na rodičovský příspěvek? Popřípadě o jaké dávky si můžu žádat? Děkuji
  Evuš01   06.10.2014 19:10:07, reakcí: 1, poslední: 07.10.2014 08:59:14
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Studentka a nárok na PPM
   Dobrý den,
   z této dohody se neplatí nemocenské pojištění. Takže pokud si před nástupem nenajdete nějaký "klasický pracovní poměr", ze kterého byste nastupovala mateřskou, pak nebude mít na PPM nárok a budete moci žádat až o rodič. příspěvek k datu porodu ve čtyřleté variantě.
   Sunny   07.10.2014 08:59:14
   reagovat | URL příspěvku
 • jsem na nemocenské
  Dobrý den, potřebovala bych poradit .V srpnu mi skončila RD ale místo do práce jsem se zraněnou rukou nastoupila na nemocenskou,a nedávno jsem zjistila,že jsem znovu těhotná.Nevite jak a z čeho se počítá mateřska a rodičovská,bude to stejné jako u prvního dítěte?zamestnavatele mám stejného)dekuji
  lenni k.   29.09.2014 14:05:27, reakcí: 3, poslední: 30.09.2014 20:50:55
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: jsem na nemocenské
   Dobrý den,
   pokud do nástupu na další mateřskou nebude mít žádný plat, který by se bral v úvahu pro výpočet mateřské, bude vám další mateřská vypočtena ze stejného základu jako ta první, resp. ze stejného základu jako nemocenská.
   Sunny   30.09.2014 15:23:35
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: jsem na nemocenské
    Děkuji za odpověď a ještě bych se chtěla zeptat, jak je to s rodičovskou dovolenou,budu mít také nárok na 220 000 a určení délky rodičovské dovolené?
    lenni k.   30.09.2014 17:08:35
    reagovat | URL příspěvku
 • Výpočet PPM
  Dobrý den,

  právě se prokousávám v pravidlech, kdy mám nárok na PPM. Chtěla jsem si zhruba vypočítat, kolik bych asi mohla dostat a nějak nevím, jak na to. Teď od září až do Vánoc (kdy nastupuji na mateřskou) mám hrubou mzdu 20600 Kč, Předtím dva měsíce jsem byla vedená na pracovním úřadě (měsíčně jsem dostala 6077 Kč) a celý školní rok předtím jsem měla hrubou mzdu 10300 Kč. Mám tedy sečíst všechny tyto mzdy nebo jak to mohu vypočítat? Podmínku 270-ti dní v pracovním poměru splňuji. Předem mockrát děkuji za odpověď.
  xLeňa   23.09.2014 18:22:32, reakcí: 1, poslední: 25.09.2014 08:40:23
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Výpočet PPM
   Dobrý den,
   výpočet se provádí z průměru posledních platů ze zaměstnání, z něhož mateřskou nastupujete. Takže pro vás ta lepší varianta  
   Sunny   25.09.2014 08:40:23
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 98  (diskuzí: 977)
98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |

Na Baby On Line to žije

Nejnovější příspěvky v diskuzi

Novinky od maminek

Aktuálně z redakce

Soutěže

Výpočet termínů a BMI

Vaše fotografie

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Porod

  Předporodní příprava krok za krokem. Jak se připravit na porod? Co si mám vzít do porodnice? Co je porodní plán?

 • Kojení

  Proč byste měla dítě kojit? Jak dlouho má být dítě u prsu? Jaké léky může kojící žena užívat?

 • Inzerce

  Hračky a další potřeby. Potřebujete prodat nebo koupit hračky či další věci pro své dítě? Navštivte inzerci.

 • Poznáváme BOL

  Jsem na Baby on line poprvé. Jak se orientovat na našich stránkách? Je to snadné. Přečtěte si praktický návod.