Mateřská dovolená

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo rovnou po porodu mně začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Publikace Zdravé těhotenství

Právě byla vydána zcela unikátní publikace pro těhotné i šestinedělky Zdravé těhotenství.

Zdravé těhotenství se současně věnuje:
- zdravé výživě,
- zdravému vaření krok za krokem,
- zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu.

Zdravé těhotenství je tedy publikace 3 v jednom za cenu jedné takovéto knihy.

Na jejím vzniku se podílela fyzioterapeutka Mgr. Kamila Vorlová, jež se dlouhodobě věnuje léčebnému cvičení žen, které nemohou otěhotnět, a vývojové stimulaci cvičením u dětí, a dále nutriční terapeutka Mgr. Jana Eliášová, která je rovněž autorkou zcela úžasných zdravých receptů.

Ovšem oním naprostým unikátem publikace je část Zdravé vaření krok za krokem. Jedná se o 16 pokrmů připravených pod odborným dohledem předními kuchaři na poli zážitkové moderní gastronomie nafocených krok za krokem. Jsou jimi Michal Barták ze studia Divoká vařečka, známý z pořadu Sama doma, a David Viktorin, známý z podniků Valoria nebo U kastelána v Brně. Díky receptům nafoceným krok za krokem se může naučit zdravě vařit kterákoliv z žen. A uvidí, že to není složité, že i zdravé jídlo může být velmi chutné, zvláště po odtajnění některých kulinářských fíglů našich šéfkuchařů.

Dalším velkým pozitivem publikace je systematičnost, se kterou byla sestavena.

Více na: www.zdravetehotenstvi.cz

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

 

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 863 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 863 Kč do 1.295 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.295 Kč do 2.589 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.589 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 31.740,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2013 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (zaplatit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná doba stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště spadáte.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo rovnou po porodu mně začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebné pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn., že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Porodné a Přídavek na dítě.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky v souvislosti s druhým mateřstvím máte nárok. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

inzerce

Ellen® probiotické tampóny a intimní krém

Více než dvě třetiny českých žen pravidelně trpí vaginálními záněty, které jsou doprovázené nepříjemným pocitem svědění, pálení a výtokem. Jednoduchým a přirozeným prostředkem, jak obnovit rovnováhu vaginální mikroflóry, je pravidelné používání probiotických menstruačních tampónů ellen®.
Nejenže tak ženy předejdou diskomfortu způsobenému vaginálními záněty, ale zároveň se budou cítit pohodlně i během menstruace.
Jejich používání doporučuje Česká gynekologická a porodnická společnost.

Trápí vás pouze občas nepříjemné pocity v intimní oblasti jako je suchost, pálení nebo svědění? Pokud nezačnete tyto příznaky včas řešit, mohou následně vést k závažnějším problémům. Příčinou totiž může být nejen nadměrná suchost kůže a sliznic vnější intimní oblasti, ale také jejich osídlení patogenními mikroorganizmy.

V tomto případě pomůže ellen® probiotický intimní krém, který je určen pro ženy všech věkových kategorií, kterým pomáhá odstranit tyto nepříjemné pocity podráždění intimní oblasti. Byl speciálně vyvitut také pro zajištění pocitu svěžesti a vytvoření ochranné bariéry před nežádoucími bakteriemi a může být vhodným doplňkem pro ženy, které v průběhu menstruace používají ellen® probiotické menstruační tampóny.

Oba přípravky obsahují identickou směs patentovaných probiotických bakterií mléčného kvašení Lacto Naturel® (LN®), které jsou nejčastěji přítomny v přirozené vaginální mikroflóře a napomáhají její obnově po narušení.

Společnost pro probiotika a prebiotika potvrdila deklarovaná množství těchto prospěšných bakteriií LN® v obou přípravcích.

K dostání v lékárnách. Více na  nebo .

Mateřská dovolená - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 97  (diskuzí: 969)
97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
 • Výpočet MD při druhém dítěti
  Dobrý den,
  abych Vám přiblížila mou situaci:
  první peněžitá pomoc v mateřství „PPM“ mi byla vypočítána z Hlavního pracovního poměru „HPP“ – úvazek 1,0 (smlouva na dobu neurčitou) a Dohody o pracovní činnosti „DPČ“ – práce malého rozsahu (smlouva na rok s každoročním prodloužením).
  Obě smlouvy jsou uzavřené u stejného zaměstnavatele.
  Na rodičovské dovolené „RD“ jsem 1 měsíc a mám zvolenou dvouletou variantu na pobírání rodičovského příspěvku „RP“. Nyní bych se chtěla vrátit do zaměstnání k zaměstnavateli, u kterého smlouvy trvají.
  Na další mateřskou dovolenou „MD“ bych chtěla nastoupit ve dvou letech prvního dítěte.

  1. Z čeho bude vypočítána další PPM v případě, že jsem při RD nastoupila na DPČ (práce malého rozsahu)?
  V měsíci, v kterém nastoupím na PPM, odpracuji na DPČ nad 2500,-Kč, aby byla účast na nemocenském pojištění.
  Ukončení pobírání rodičovského příspěvku je samozřejmostí při nástupu na PPM.

  2. Z čeho bude vypočítána další PPM v případě, že jsem při RD nastoupila na zkrácený úvazek (např. 0,25) z HPP i DPČ (práce malého rozsahu)?
  V měsíci, v kterém nastoupím na PPM, odpracuji na DPČ nad 2500,-Kč.
  Ukončení pobírání rodičovského příspěvku je samozřejmostí při nástupu na PPM.

  Snad jsem to popsala srozumitelně.
  Děkuji za odpověď
  Hanka
  badnarov.hanka   10.09.2014 17:23:38, reakcí: 1, poslední: 11.09.2014 08:37:52
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Výpočet MD při druhém dítěti
   Dobrý den,
   1. bohužel nevím přesně, jak OSSZ provádí výpočty a tuším, že se tam i něco změnilo ohledně různých zaměstnání... Obecně je ale RP chápán jako hlavní prac. poměr, takže určitě budete mít nárok na PPM vypočtenou z prac. poměru, ze kterého na ní budete mít nárok. RP musíte při nástupu na PPM ukončit a ohlásit to na ÚP.
   Myslím si, že totéž platí pro možnost 2.
   Pokud vám neporadí někdo další, zkuste se obrátit přímo na OSSZ, tam by vám měli být schopni odpovědět.
   Sunny   11.09.2014 08:37:52
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den,
  chtěla bych Vás poprosit o radu.Jak to budu mít s mateřskou? Jsem zaměstnaná u firmy třetím rokem. Smlouva mi bude končit 31.12.2014 (Na dobu určitou) Měla jsem dostat novou smlouvu v lednu na dobu neurčitou ale nedostanu jí po ohlášení mojí vedoucí že jsem těhotná. TP připadá na 16.4.2015. Poradíte mi jak řešit tuto situaci? Moc děkuji za odpověď :)
  Paulle   10.09.2014 13:41:52, reakcí: 2, poslední: 11.09.2014 10:31:40
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, nemusíte mít obavy. Prac. poměr vám sice skončí, ale jako těhotná máte nárok na ochrannou lhůtu 180 dní a pokud v této době nastoupíte na mateřskou (což zcela jistě nastoupíte), máte nárok na PPM z onoho ukončeného zaměstnání. Takže formulář odnesete do bývalé práce a pokud by byly nějaké problémy, pak rovnou na OSSZ.
   Sunny   11.09.2014 08:29:41
   reagovat | URL příspěvku
 • nárok na dovolenou u zaměstnavatele
  Mám problém s výkladem jednoho paragrafu…a Vy s tím máte určitě zkušenosti.

  Když odejde pracovnice na mateřskou dovolenou (dejme tomu že nemá vyčerpanou ještě celou dovolenou, např.10dní)-odejde na ní v listopadu. Další rok ji čerpá ještě pět měsíců….a teď by mě zajímalo, zda má nárok na celých 20dní dovolené za nový započatý rok nebo se to „pokrátí“ na těch pět měsíců? (podle mě má nárok na 20dní nové + 10dní staré dovolené)

  Snad jsem to vysvětlila tak že mi budete rozumět.

  Moc děkuji za odpověď, přeji krásný den.
  parkyska   04.09.2014 12:18:58, reakcí: 1, poslední: 04.09.2014 15:45:48
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: nárok na dovolenou u zaměstnavatele
   Dobrý den, bohužel také 100% nevím, ale počítala bych, že se bude dovolená krátit podle počtu jakoby odpracovaných měsíců (doba PPM).
   Sunny   04.09.2014 15:45:48
   reagovat | URL příspěvku
 • Žádost o radu
  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat. Jak to budu mít s mateřskou. Byla jsem zaměstnaná u firmy od 1.10.2013 do 30.9.2014 (smlouva na dobu určitou). Můj termín porodu je 1.12.2014. Na mateřskou budu muset nastoupit 8 týdnů před porodem, ale na pár dní mi to tam nevychází. Nemáte někdo podobnou situaci, popřípadě jak jí řešíte? Děkuji moc za odpověď  
  Beata.B   04.09.2014 08:06:00, reakcí: 2, poslední: 04.09.2014 15:55:37
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Žádost o radu
   Dobrý den, můžete být v klidu. Jako těhotná máte nárok na 180 dní ochranné lhůty a pokud v tomto období nastoupíte na mateřskou, máte nárok na PPM v plném rozsahu. Můžete tedy klidně nastoupit mateřskou i 6 týdnů před TP, zkrátka, jak se vám to bude hodit  
   Sunny   04.09.2014 15:43:35
   reagovat | URL příspěvku
 • nárok na mateřskou ?
  Dobrý den, budu mít nárok na mateřskou? Celý rok 2013 jsem byla zaměstnaná, od 8.ledna 2014 do 5.5. 2014 jsem byla vedena na ÚP, pak jsem byla zaměstnaná na dohodu o pracovní činnosti (zaměstnavatel odváděl pojištění) a od 1.července mám normální smlouvu,která navazovala na DPČ u stejného zaměstnavatele, ale jen do 10. října 2014, jsem těhotná a v září jdu na plánovaný zákrok a rovnou na nemocenskou, takže smlouva mi vyprší,když budu na nemocenské. miminko by se mělo narodit 23.března,takže předpokládaný nástup na MD by byl 9. února. Děkuji za odpověď! Marcela
  marcela86   29.08.2014 20:27:43, reakcí: 7, poslední: 02.09.2014 22:39:54
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: nárok na mateřskou ?
   Nárok na PPM byste měla mít, podmínku 270dní za poslední dva roky účastnit se sociálního-nemocenského pojištění tu splňujete a nástup na PPM v době trvání smlouvy nebo nejpozději 180kalendářních dní od jejího ukončení
   Ady.S   29.08.2014 21:01:47
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: nárok na mateřskou ?
    podle toho kde jsem co četla,tak ta ochraná lhúta je jen tolik dnů,kolik trval pracovní poměr,tak jsem z toho jelen a nevím jestli se mi tam počítá i ta DPČ.
    marcela86   29.08.2014 21:12:04
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: nárok na mateřskou ?
     To mě vlastně nedošlo   . Neporadili by přesně na OSSZ jak je to datumově
     Ady.S   29.08.2014 21:29:55
     reagovat | URL příspěvku
     • \ RE: nárok na mateřskou ?
      taky už mě to napadlo,asi se sk očím zeptat přímo tam. kdyby se počítala taDPČ,tak mi to vyjde. Mě jde hlavně o to, ab yc h si mohla vybrat tříletou variantu rodičáku,nechci jítna čtyřletý!
      marcela86   29.08.2014 21:33:11
      reagovat | URL příspěvku
      • \ RE: nárok na mateřskou ?
       No druhá možnost kdyby to nevyšlo tak přes otce dítka, jestli ten pracuje a splnil by tu podmínku 270dní a práce v den porodu. Doložil by jen příjem, vše by bylo napsané na vás ale byla by možnost volby.
       Ady.S   30.08.2014 08:08:08
       reagovat | URL příspěvku
       • \ RE: nárok na mateřskou ?
        Manžel je OSVČ a platí si jen základní pojištění,takže tam by to taky nešlo :-(
        marcela86   30.08.2014 08:52:16
        reagovat | URL příspěvku
  • \ RE: nárok na mateřskou ?
   Dobrý den,
   s ochrannou lhůtou to máte tedy hodně na hraně - jedině umluvit gynekologa na dřívější nástup :-) Ochranná lhůta je jen tak dlouho, jak trval prac. poměr, ze kterého vzniká nárok na PPM - tedy u vás jen poslední pracovní smlouva.
   Hlavně si ale opravdu zajděte na OSSZ a nechte si udělat výpis odvodů na nemocenské pojištění, protože u DPP záleží na částkách, zda se odvádí i nemocenské nebo nikoli.
   Sunny   02.09.2014 22:39:54
   reagovat | URL příspěvku
 • Potřebuji radu
  Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně mateřské a rodičáku na druhé dítě. Pracovala jsem u jednoho zaměstnavatele řpes agenturu čtyři roky. Vždy to byli smlouvy na dobu určitou,které se pořád prodlužovali po třech měsících nebo po půl roce. Když jsem zjistila, že jsem těhotná, ihned jsem nastoupila na nemocenskou, s ohledem na rizikovou práci. Jakmile zaměstnavatel zjistil, že jsem těhotná,dostala jsem výpověď. Což u prvního dítěte není problém, měla jsem odpracováno. Zvolila jsem si tříletou variantu. Teď jsem podruhé těhotná po dvou letech na rodičáku. A teď ten problém....Vedená ale jako "nezaměstnaná" Mám nárok na mateřskou a rodičák a jak se to bude počítat... Děkuji :-)
  simik85   15.08.2014 15:18:54, reakcí: 3, poslední: 19.08.2014 17:04:26
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Potřebuji radu
   Dobrý den, nevím jestli jsem vás pochopila úplně správně... na první dítě jste měla v rámci ochranné doby nárok na PPM i volbu RP a teď jste nezaměstnaná a čekáte druhé dítě?
   Pokud je to tak, nebudete mít nárok na PPM, ale jen na RP a to ode dne narození dítěte. V základu můžete žádat jen 4letou variantu, ale pokud je otec plátcem nemocenského pojištění a doložíte k žádosti doklad o této skutečnosti, budete si moci díky tomu volit výši RP a rozložit si ji na potřebnou dobu.
   Sunny   17.08.2014 12:48:16
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Potřebuji radu
    Děkuji za odpověď. Ano pochopila jste mě správně. Jen se ještě chci ujistit ohledně definice "platce nemocenského". Muž je normální zamestnanec a standartně odvádí soc. a zdrav. Tak se chci zeptat jestli to stačí nebo je to úplně něco jinačího. Děkuji :-)
    simik85   18.08.2014 19:24:46
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Potřebuji radu
     POkud je manžel v klasickém zaměstnaneckém poměru, odvádí za něj i nemocenské pojištění. Zkrátka pokud by marodil a platili mu z práce nemocenské dávky, pak mu platí nemocenské pojištění. Neodvádí se u některých typů prac. smluv- např. u Dohody.
     Sunny   19.08.2014 17:04:26
     reagovat | URL příspěvku
 • smlouva na dobu určitou
  Dobrý den, jsem zaměstnaná u zaměstnavatele od 1.9.2011 na dobu určitou jako záskok za MD a RD na určité pozici. V loňském roce- 1.7.2013 jsem byla povýšena na vedoucí pozici, (má dřívejší pozice bez obsazení) s tím, že mi nadřízený ústně po mém dotazu potvrdil,že na nové pozici jsem nyní na dobu neurčitou. Nyní mi od zaměstnavatele byl doručen dopis, že k 31.8.2014 můj pracovní poměr končí z důvodu návratu kolegyně z RD. Jsem těhotná, TP mám 1.11.2014. V případě, že se již se zaměstnavatelem nedohodnu jinak(mám nějakou šanci?), nárok na MD i stanovení délky RD mám, že ano? Jak by to bylo v případě dalšího těhoteství,které předběžně plánujeme TP jaro 2017, tudíž ve věku cca 2,5 let od termínu TP prvního dítěte?
  Děkuji za odpověď.
  monyyysek   08.08.2014 08:59:41, reakcí: 1, poslední: 08.08.2014 21:24:40
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: smlouva na dobu určitou
   První k těm lepším zprávám. Ano nárok na PPM a následně na volbu RP máte, na těch pár dnů mezi ukončením zaměstnání a nástupu na PPM můžete být buď na ÚP nebo na pracovní neschopnosti na kterou máte nárok i když smlouva už není, papíry na PPM(mateřskou) i tak budete odevzdávat do práce.
   No a teď k tomu horšímu, s tím ukončením nic nenaděláte, písemně máte stále zástup tudíž ukončení je platné i když je to pěkná podpásovka. A bohužel nejsou ani dobré zprávy pro další těhotenství, kdy nárok na PPM už nebude, ale pokuď porodíte v době pobírání prvního RP budete mít nárok opět na volbu, případně lze volby přes otce dítěte ten jen dokládá příjem nic víc, vše je od začátku psané na vás.
   Ady.S   08.08.2014 21:24:40
   reagovat | URL příspěvku
 • Dobrý den, dne 5.5.2014 jsem nastoupila po rodičovské dovolené do zaměstnání. Dne 7.5.2014 jsem dostala od zaměstnavatele výpověď z nadbytečnosti. Od té doby jsem přihlášena na úřadu práce. První tři měsíce nedostanu žádné peníze, protože jsem dostala odstupné. Pak mám dalších 5 měsíců nárok na určitou částku, kterou mi vypočítali z mého platu. Teď jsem zjistila, že jsem těhotná a termín porodu mám až 12.3.2015. Chtěla jsem se zeptat jestli budu mít nárok na mateřskou dovolenou a dále jakou budu mít variantu rodičovské dovolené. Jestli budu mít nárok na 3 letou variantu nebo jenom na 4 letou variantu. Děkuji za odpověď. Daniela
  DanielaU   06.08.2014 07:34:54, reakcí: 1, poslední: 06.08.2014 12:03:15
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, předpokládám, že jste ještě nebyla těhotná v době ukončení prac. poměru, takže tím pádem se na vás nevztahuje prodloužená ochranná lhůta. Pokud tedy do porodu již nikam nenastoupíte, nebudete mít na mateřskou(PPM) nárok. V zásadě byste měla nárok až na Rodič. příspěvek od data narození dítěte v 4leté variantě. Nyní je ale možnost, že pokud k žádosti dodáte potvrzení, že je otec plátcem nemocenského pojištění, můžete si volit výši a potažmo i délku RP, přestože bude psaná na vás.
   Sunny   06.08.2014 12:03:15
   reagovat | URL příspěvku
 • PPM a rodičovský příspěvěk
  Dobrý den,
  jsem od dubna 2014 nezaměstnaná, na ÚP mi byla ukončena podpora v červnu 2014, platím si pouze min. zdravotní pojištění (1080,-). Zaměstnaná jsem byla 04/2013 až 03/2014, předtím jsem byla v roce 2012 taky 9 měsíců zaměstnaná, mám právo na mateřskou dovolenou a na jaký rodičovský příspěvek mám nárok? Nevím, kam se s tím obrátit a kde se zeptat, popř. mateřskou vyřizovat. Děkuji za radu.
  Nancycoli   25.07.2014 15:22:58, reakcí: 6, poslední: 26.07.2014 11:36:05
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: PPM a rodičovský příspěvěk
   Pokuď do 180dní po skončení zaměstnání nenastoupíte na PPM což je 6-8týdnů před porodem tak na PPM nemáte nárok a odedne porodu si požádáte o rp ve 4leté variantě(do 9měs. věku dítka 7600 a pak až do 4 let 3800) nebo pokud otec dítka pracuje či si platí nemocenské pojištění sám( za poslední dva roky min 270dní a i ke dni porodu) mohl by on doložit příjem a měla byste právo volby v závislosti na jeho příjmu.
   Ady.S   25.07.2014 23:04:06
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: PPM a rodičovský příspěvěk
    Nejvíce však 11500 do té doby než vyčerpáte častku 220tisíc
    Ady.S   25.07.2014 23:05:20
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: PPM a rodičovský příspěvěk
     Děkuji Vám za zprávu, přiznám se, že úplně přesně nevím, co znamená pojem platit si nemocenské pojištění, přítel je OSVČ, platí si sociální a zdravotní, i to se do toho počítá? Takže pokud nemám nárok na PPM, tak jedinou variantou je jít na mateřskou na 4 roky, ikdyž mám odpracovanou praxi 1,5 roku? Ještě jednou děkuji za odpověď.
     Nancycoli   26.07.2014 08:22:52
     reagovat | URL příspěvku
     • \ RE: PPM a rodičovský příspěvěk
      Jen pro vysvětlení zdravotní pojištění se platí a jde na zdravotní ošetření. Sociální pojištění má dvě položky sociální ta jde na důchod a je povinná u OSVČ a pak nemocenskou ta je u OSVČ dobrovolná a jde na čerpání nemocenské a PPM(mateřské). Zaměstnanec má v rámci sociálního obě položky automaticky, OSVČ si musí platit zdravotní a sociální povinně, nemocenská je dobrovolná.
      Takže zeptat se přítele jestli si doplácí k tomu sociálnímu i nemocenskou.
      Pokuď né tak spadáte do 4letého rodičáku automaticky, sice splníte podmínku 270dní na soc. pojištění za dva roky, ale né tu druhou být účastna na pojištění nebo v ochranné lhůtě v den nástupu na PPM či k porodu.
      Ady.S   26.07.2014 08:41:59
      reagovat | URL příspěvku
      • \ RE: PPM a rodičovský příspěvěk
       Děkuji, již tomu rozumím. Ještě poslední otázka. Je možnost získat PPM, když bych se nechala nyní zaměstnat, resp. jak dlouho bych musela být zaměstnána, abych na PPM měla nárok a nemusela tak na 4 roky rodičáku?
       Nancycoli   26.07.2014 09:09:58
       reagovat | URL příspěvku
       • \ RE: PPM a rodičovský příspěvěk
        Ano to by šlo, v těhotenství je to sice složité, kor že by nešlo si hned vzít neschopenku ta by trvala při krátkém poměru pouze tak dlouho jak pracovní poměr, ale kdybyste měla smlouvu trvající nejlépe přes datum nástupu na PPM což je dle vaší volby 8-6 týdnů před porodem měla byste nárok.
        Ady.S   26.07.2014 11:36:05
        reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 97  (diskuzí: 969)
97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |

Na Baby On Line to žije

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Porod

  Předporodní příprava krok za krokem. Jak se připravit na porod? Co si mám vzít do porodnice? Co je porodní plán?

 • Celebrity na BOL

  Rozhovory s úspěšnými lidmi! Tomio Okamura, Jan Pirk, Radim Vančura, Ilona Csáková a další české celebrity.

 • Inzerce

  Hračky a další potřeby. Potřebujete prodat nebo koupit hračky či další věci pro své dítě? Navštivte inzerci.

 • Dítě v bytě

  Jak co nejpraktičtěji a nejúčelněji vybavit domácnost s dítětem? Přinášíme Vám rady a tipy.