Mateřská dovolená

   
 1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
 2. Nástup na mateřskou dovolenou
 3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?
 4. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) dostanu vždy, nebo jsou výjimky?
 5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?
 6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
 7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo rovnou po porodu mně začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?
 8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?
 9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na RP?
 10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?
 11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem
 12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?
 13. Rodičovský příspěvek
 14. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

1. Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.

Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Mateřská dovolená nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě nemůže končit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

2. Nástup na mateřskou dovolenou

O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu porodu. Toto datum musí spadat do období 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.

Publikace Zdravé těhotenství

Právě byla vydána zcela unikátní publikace pro těhotné i šestinedělky Zdravé těhotenství.

Zdravé těhotenství se současně věnuje:
- zdravé výživě,
- zdravému vaření krok za krokem,
- zdravému cvičení před, v průběhu těhotenství i po porodu.

Zdravé těhotenství je tedy publikace 3 v jednom za cenu jedné takovéto knihy.

Na jejím vzniku se podílela fyzioterapeutka Mgr. Kamila Vorlová, jež se dlouhodobě věnuje léčebnému cvičení žen, které nemohou otěhotnět, a vývojové stimulaci cvičením u dětí, a dále nutriční terapeutka Mgr. Jana Eliášová, která je rovněž autorkou zcela úžasných zdravých receptů.

Ovšem oním naprostým unikátem publikace je část Zdravé vaření krok za krokem. Jedná se o 16 pokrmů připravených pod odborným dohledem předními kuchaři na poli zážitkové moderní gastronomie nafocených krok za krokem. Jsou jimi Michal Barták ze studia Divoká vařečka, známý z pořadu Sama doma, a David Viktorin, známý z podniků Valoria nebo U kastelána v Brně. Díky receptům nafoceným krok za krokem se může naučit zdravě vařit kterákoliv z žen. A uvidí, že to není složité, že i zdravé jídlo může být velmi chutné, zvláště po odtajnění některých kulinářských fíglů našich šéfkuchařů.

Dalším velkým pozitivem publikace je systematičnost, se kterou byla sestavena.

Více na: www.zdravetehotenstvi.cz

Naučte se zdravě vařit již před narozením miminka! Co se před porodem naučíte, s miminkem jako když najdete!

 

3. Jakou finanční částku budu během mateřské dovolené pobírat?

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pro všechny tyto dávky platí jednotný způsob výpočtu o 4 krocích:
1. Nejprve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ se zjišťuje tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracovní neschopnost, v níž náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.
Výpočet mateřské dovolené a nemocenské:
Denní vyměřovací základ = měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
2. Denní vyměřovací základ (DVZ) se podle zjištěné částky dále redukuje takto:
·    z částky DVZ do 863 Kč se započte 100%
·    z částky DVZ od 863 Kč do 1.295 Kč se započte 60 %
·    z částky DVZ od 1.295 Kč do 2.589 Kč se započte 30 %
·    a k částce DVZ nad 2.589 Kč se nepřihlíží
3. Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
4. Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme celkovou částku peněžitého pomoci v mateřské.

OSSZ vyplácí PPM do 30 dnů po doručení všech dokladů potřebných pro uznání nároku na PPM.

Maximální výše PPM je 31.740,- / měsíc (30 dnů).
Minimální výše PPM je 7.600,- / měsíc. Vyjde-li PPM nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7.600,-.

Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.
Mateřská dovolená 2013 - kalkulačka na stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/13622

4. Peněžitou pomoc v mateřství dostanu vždy, nebo jsou výjimky?

Aby žena měla nárok na PPM, musí splňovat následující podmínky:

 • Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
 • Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem účastnit na nemocenském pojištění (zaplatit pojistné). Během PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.

V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Od ledna 2008 nemají nárok na PPM ženy, které byly před nástupem na MD vedené v evidenci Úřadu práce. Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz článek Rodičovská dovolená ) ve výši 7 600,- do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800,- do jeho 4 let. Pokud ovšem jejich manžel/partner doloží, že byl 270 dní v posledních 2 letech účasten na nemocenském pojištění, mohou i ony volit výši Rodičovského příspěvku.

5. Kdo mateřskou vyplácí? Kde se o ni žádá?

Od 1. 1. 2009 vyplácí nemocenské dávky, tedy i PPM, pouze Okresní správa sociálního zabezpečení. Dávku vyplácí do 1 měsíce po dni doručení žádosti na OSSZ.

Žena OSVČ hlásí nárok na mateřskou dovolenou na příslušné Městské/Okresní správě sociálního zabezpečení, která jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Pokud je tato peněžitá pomoc v mateřství nižší než životní minimum, část do životního minima jí dorovnává Odbor státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Musí kontaktovat oba úřady, nejdříve Městskou správu soc. zabezpečení, kde jí vystaví potvrzení pro Odbor státní sociální podpory. Pokud si žena neplatila nemocenské pojištění, bude od porodu pobírat přímo rodičovský příspěvek, a to v pomalé čtyřleté variantě.

Pro zaměstnankyně, kterým skončil pracovní poměr v době těhotenství (nezáleží na tom, zda byl na dobu určitou, neurčitou nebo skončil ve zkušební době), platí šestiměsíční ochranná lhůta (180 kalendářních dnů) - mají nárok na nemocenské i PPM. V případě, že zaměstnání trvalo méně než 180 dnů, je ochranná doba stejně dlouhá jako délka trvání zaměstnání.

6. Po mateřské dovolené následuje "dovolená" rodičovská. Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?

O rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště spadáte.

V rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP. Přechodný měsíc (měsíc, ve kterém končí PPM a začíná RP) zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

7. Když pobírám rodičovskou a čekám další dítě, mám nárok opět na mateřskou, nebo rovnou po porodu mně začnou vyplácet rodičovský příspěvek na nově narozené dítě?

Až Vám lékař vyplní formulář o zahájení mateřské dovolené, odnesete jej opět na OSSZ či zaměstnavateli.

Nárok na PPM poté musíte nahlásit i na příslušném Úřadu práce. Na jeho základě Vám úřad pozastaví výplatu Rodičovského příspěvku – o jeho obnovení požádáte opět před ukončením PPM.

Nárok na PPM nemá ten, kdo jej neměl již při prvním dítěti (popsáno výše).

8. Jak je to s mateřskou u studentek? Platí PPM škola, nebo nastupuji rovnou na rodičovskou dovolenou?

Studentka, která není v době nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná (nebo si neplatí nemocenské pojištění) má až ode dne porodu nárok na Rodičovský příspěvek v 4leté variantě.

Pokud nastupuje na mateřskou dovolenou již ze zaměstnání, je doba studia (pokud bylo dokončeno úspěšně) považována za soustavnou přípravu na zaměstnání a započítává se doby 270 dní placení nemocenského pojištění potřebné pro nárok na PPM.

9. Kdy si mohu vybrat zbývající dovolenou a má nějaký vliv na rodičovský příspěvek (RP)?

Zbývající dovolenou si můžete vybrat před nebo po skončení mateřské dovolené. Obvykle na ni hned navazuje. V tomto případě je dokonce zaměstnavatel povinen žádosti o čerpání dovolené po skončení PPM vyhovět.

Na výši Rodičovského příspěvku nemá výběr (ani proplacení dovolené) žádný vliv. Sice příjem musíte uvést a nechat potvrdit zaměstnavatelem, ale při RD je neomezený přivýdělek, tzn., že částka je jen informativní (pro vypočtení celkového příjmu rodiny).

10. Mám v souvislosti s porodem a péčí o dítě nárok ještě na nějaké další sociální dávky?

V případě, že vaše příjmy nedosahují 2,4násobku životního minima, můžete si požádat o Porodné a Přídavek na dítě.

Ještě existují další sociální dávky, které mohou rodiny využít podle aktuální situace a po poradě s příslušným sociálním úřadem. Jedná se o Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení, Dávky pěstounské péče a Pohřebné.

Dále si přečtěte:

11. Vyřízení mateřské dovolené krok za krokem

Přehled toho, co vyřizujete před porodem, po něm a jak přestupujete na pobírání rodičovského příspěvku.

12. Mateřská dovolená s druhým dítětem aneb na co má rodič nárok?

Plánujete druhé dítě nebo je již čekáte? Pak Vás bude jistě zajímat, na jaké dávky v souvislosti s druhým mateřstvím máte nárok. Protože můžete být v rozdílných zaměstnaneckých pracovních poměrech a Vaše děti budou v různých věkových odstupech, bude nejjednodušší, když si z následujících bodů vyberete ten, který nejvíce odpovídá Vaší výchozí situaci. Více:

13. Mateřská v konkrétních situacích - Vaše dotazy

Kdy mám nastoupit na mateřskou dovolenou? Je povinnost hlásit těhotenství zaměstnavateli ihned po otěhotnění? Přivýdělek při pobírání PPM. Nárok na další PPM u OSVČ. A další:

14. Rodičovský příspěvek

Co je rodičovská dovolená, jak na ni plynule z mateřské přestoupit a jaký bude Váš rodičovský příspěvek?

Podle informací dostupných na www.mpsv.cz a www.cssz.cz zpracovala Mgr. Věra Tautová, DiS.

Máte-li k danému tématu jakékoli dotazy, obraťte se na info2@babyonline.cz

 

inzerce

Ellen® probiotické tampóny a intimní krém

Více než dvě třetiny českých žen pravidelně trpí vaginálními záněty, které jsou doprovázené nepříjemným pocitem svědění, pálení a výtokem. Jednoduchým a přirozeným prostředkem, jak obnovit rovnováhu vaginální mikroflóry, je pravidelné používání probiotických menstruačních tampónů ellen®.
Nejenže tak ženy předejdou diskomfortu způsobenému vaginálními záněty, ale zároveň se budou cítit pohodlně i během menstruace.
Jejich používání doporučuje Česká gynekologická a porodnická společnost.

Trápí vás pouze občas nepříjemné pocity v intimní oblasti jako je suchost, pálení nebo svědění? Pokud nezačnete tyto příznaky včas řešit, mohou následně vést k závažnějším problémům. Příčinou totiž může být nejen nadměrná suchost kůže a sliznic vnější intimní oblasti, ale také jejich osídlení patogenními mikroorganizmy.

V tomto případě pomůže ellen® probiotický intimní krém, který je určen pro ženy všech věkových kategorií, kterým pomáhá odstranit tyto nepříjemné pocity podráždění intimní oblasti. Byl speciálně vyvitut také pro zajištění pocitu svěžesti a vytvoření ochranné bariéry před nežádoucími bakteriemi a může být vhodným doplňkem pro ženy, které v průběhu menstruace používají ellen® probiotické menstruační tampóny.

Oba přípravky obsahují identickou směs patentovaných probiotických bakterií mléčného kvašení Lacto Naturel® (LN®), které jsou nejčastěji přítomny v přirozené vaginální mikroflóře a napomáhají její obnově po narušení.

Společnost pro probiotika a prebiotika potvrdila deklarovaná množství těchto prospěšných bakteriií LN® v obou přípravcích.

K dostání v lékárnách. Více na  nebo .

Mateřská dovolená - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 95  (diskuzí: 947)
95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
 • otec na mateřské
  Dobrý den,
  vzhledem k mému příjmu mám nárok na mateřskou v maximální výši, tj. těch cca 31 tisíc korun. Na mateřské zůstanu pouze 6 týdnů a od 7 týdne nastoupí na mateřskou manžel. Pokud vypočítají mateřskou z jeho příjmu bude jeho mateřská v minimální výši což je asi 7 tisíc. Proto se ptám, když já se vzdám své mateřské je možné, aby mu byla vyplácena mateřská podle mého příjmu nikoliv podle jeho?
  Děkuji moc za odpověď.
  Astonek   17.04.2014 14:20:01, reakcí: 2, poslední: 17.04.2014 17:12:57
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: otec na mateřské
   Dobrý den, to bohužel nelze, protože mateřská je čerpána stejně jako nemocenská jen na konkrétního plátce nemocenského pojištění. Váš vyšší plat budete moci využít později při podávání žádosti o RP, který si pak budete moci volit v maximální výši - je jedno, jestli bude RP na vás nebo na otce, stačí dodat váš doklad o výši nároku na nemocenskou.
   Sunny   17.04.2014 17:12:29
   reagovat | URL příspěvku
  • \ RE: otec na mateřské
   Dobrý den, to bohužel nelze, protože mateřská je čerpána stejně jako nemocenská jen na konkrétního plátce nemocenského pojištění. Váš vyšší plat budete moci využít později při podávání žádosti o RP, který si pak budete moci volit v maximální výši - je jedno, jestli bude RP na vás nebo na otce, stačí dodat váš doklad o výši nároku na nemocenskou.
   Sunny   17.04.2014 17:12:57
   reagovat | URL příspěvku
 • PPM
  Dobrý den
  Mám dotaz ohledně PPM. V polovině srpna budu nastupovat na PPM. Před tím než nastoupím na PPM budu asi 7 týdnů na nemocenské. Chtěla bych se zeptat, zda se do výpočtu PPM tyto týdny, kyd ymi bude vyplácena pouze nemocenská, budou započítány? Dále bych se ráda zeptala zda se do výpočtu PPM počítá pouze hrubá mzda, nebo se také započítávají bonusy, které máme vypláceny 4x ročně a většinou se jedná o jeden celý plat.
  Další dotat mám ohledně nástupu na PPM s druhým dítětem. 31.12.2014 mi bude končit půl úvazku, který mám na určito a zbyde mi pouze půl úvazek na neurčito. Jak se pak bude PPM vypočítávat? Budu mít na ni nárok?
  Děkuji moc za odpověď
  pavlasov   08.04.2014 13:51:40, reakcí: 1, poslední: 08.04.2014 15:11:19
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: PPM
   PPM se bude vypočítavat nejlépe z posledních 12měsíců komplet z příjmu. Vcelku stejně jako nemocenská. U druhého dítka se už PPM bude počítat už jen z půl úvazku co trvá jedině že byste na další PPM nastoupila do 180dní od ukončení toho prvního úvazku
   Ady.S   08.04.2014 15:11:19
   reagovat | URL příspěvku
 • Mám nárok na mateřskou?
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda splňuji podmínky pro pobírání mateřské. Od 1.10. 2013 jsem pracovala jako ošetřovatelka v domově důchodců. Nyní od 1.2.2014 pracuji jako zdravotní sestra ve stejném zařízení (uvolnilo se místo sestry, na které jsem čekala). Nyní jsem cca v 5. týdnu těhotenství. Lékařka mi řekla, že pracoviště, ve kterém pracuji je považováno za velmi infekční a tudíž je nebezpečné, abych v něm po dobu těhotenství pracovala. Ode dneška jsem tedy na nemocenské. V pracovním procesu jsem tedy pouhé 4 měsíce. Před nástupem do zaměstnání jsem studovala 4 roky na SZŠ (2006-2010) a následně úspěšně vystudovala vysokou školu (obor všeobecná sestra - 2010-2013). Četla jsem, že se do toho studium započítává (že je považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání).

  Předem Vám děkuji za odpověď.
  Lucka9767   20.03.2014 12:21:52, reakcí: 7, poslední: 24.03.2014 08:30:49
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Mám nárok na mateřskou?
   Dobrý den, bohužel se mi nedaří dohledat, kolik dní po ukončení školy musíte nastoupit do zaměstnání (jen jsem našla, že dřív se muselo nastoupit mateřskou do 270 dní od ukončení školy, což ale ze zákona vyškrtli). Nicméně, počítá se doba trvání prac. poměru před nástupem na mateřskou, tedy i doba na nemocenské, takže si to spočtěte tak, abyste nastoupila mateřskou a měla splněnou podmínku 270 dní trvání prac. poměru.
   Sunny   21.03.2014 12:07:16
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Mám nárok na mateřskou?
    Dobrý den, děkuji Vám za odpověď a Váš čas. Ještě bych se Vás chtěla zeptat na jednu věc. Pokud mě tedy lékař už nechá na neschopence z důvodu rizikového pracoviště, nemůže se mi stát, že by mi zaměstnavatel dal výpověď? Nebo je nějaká ochrana, kdy mě nemůžou při pracovní neschopnosti vyhodit? Těch 270 dnů splním ke konci června. (pracovní poměr mám na dobu určitou do 30.9.2014).

    Děkuji Vám
    Lucka9767   21.03.2014 14:46:22
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Mám nárok na mateřskou?
     Dobrý den, tak úplně 100% ochranu samozřejmě nemáte, ale existuje jen několik zákonných důvodů, pro které vám může být PP ukončen během nemocenské (např. zrušení zaměstnavatele). Hlavní otázka je, jestli nejste ve zkušební lhůtě (3 měsíce), to vám pak PP ukončit mohli a bohužel nevím, jak to máte ve smlouvě, když jste v únoru uzavírala novou. Průšvih je v tom, že pak je ochraaná doba jen tak dlouhá jako prac. poměr.
     Sunny   24.03.2014 08:28:35
     reagovat | URL příspěvku
  • \ RE: Mám nárok na mateřskou?
   Neco podobneho jsem zazila sama. Narok na materskou ma kazda zena v pripade, ze ma po radnem ukonceni studia (stredni, vysoke) a v dobe nastupu na materskou ji trva pracovni pomer (smlouva). Nezalezi jiz na poctu odpracovanych dni a materska se vypocita z prumeru denniho zakladu. Co se te nemocenske tyce, jelikoz jiz nejste ve zkusebni dobe (?), nemuze vas zamestnavatel ukoncit predcasne vasi pracovni smlouvu. To je ale potreba overit si...
   Lenižurka   21.03.2014 15:02:09
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Mám nárok na mateřskou?
    Nene, ve zkušební době už nejsem. Ta mi skončila 1.1.2014. Sice jsem změnila pracovní slouvu, kvůli změně pozice v zaměstnání, ale ta je pokračováním té staré (z října) - pouze mi tam změnili pracovní zařazení - ze sanitárky na sestru + samozřejmě změna platu + pracovní náplně. Státnice jsem udělala v září 2014 a do zaměstnání jsem nastoupila hned od 1.10.2014.

    Děkuji
    Lucka9767   21.03.2014 15:20:54
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Mám nárok na mateřskou?
     Státnice jsem udělala v září 2013 a do zaměstnání nastoupila 1.10.2013. Promiňte, v předchozím příspěvku jsem popletla rok.
     Lucka9767   21.03.2014 15:33:09
     reagovat | URL příspěvku
     • \ RE: Mám nárok na mateřskou?
      Aha, tak to bude v pořádku, to PP navazuje na školu. Hlavně, že nemáte tu zkušební dobu... 
      Sunny   24.03.2014 08:30:49
      reagovat | URL příspěvku
 • jsem na úp
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to funguje, jestli mám nárok na nějaké penízky. Od prosince 2013 jsem evidovaná na úp a teď jsem zjistila, že jsem těhotná. Dávky z úp budu pobírat do května 2014. A co pak? Jak jsem se dočetla, tak na mateřskou mít nárok nebudu, ale rodičák ano. Ale je možnost nějaké podpory po skončení podpory v nezaměstnanosti? protože když jsem těhotná tak mě stejně nikdo nezaměstná a zůstat úplně bez peněz taky není zrovna dobré.

  děkuji za radu
  SylvaV   19.03.2014 11:36:47, reakcí: 1, poslední: 19.03.2014 16:26:54
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: jsem na úp
   Dobrý den, bohužel, žádné dávky pro těhotné nejsou. Máte skutečně nárok jen na RP a to až ode dne porodu. Jedině si můžete zkusit požádat o jiné dávky, jako např. doplatek do živ. minima, příspěvek na bydlení apod., ale u těch záleží na tom, kolik lidí a s jakými příjmy s vámi žije ve společné domácnosti.
   Sunny   19.03.2014 16:26:54
   reagovat | URL příspěvku
 • Dotaz
  Dobry den chci se zeptat jestli muzu jit na materskou driv nez je stanoveno?Termin mam 19.6..tak od dubna..Mam namahavou praci a na nemocenskou s financnich duvodu nemuzu..Dekuju
  S0505   18.03.2014 21:14:06, reakcí: 4, poslední: 21.03.2014 17:22:09
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Dotaz
   Dobrý den, nějak nechápu, proč nemůžete jít z fin. důvodů na nemocenskou a na mateřskou ano... v penězích přece není rozdíl.
   Na mateřskou můžete nastoupit nedříve 8 týdnů před předpokládaným datem porodu. Nástup na mateřskou si dohodněte s gynekologem, který vám vystaví potřebný formulář.
   Sunny   19.03.2014 16:24:19
   reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Dotaz
    Mesic jsem marodila a prisla jsem cca o 7 tisic..Materska mi bylo receno,ze je 70%z hrube mzdy.a tu mam dobrou prave..Ale dekuji uz jsme to podchytili;)
    S0505   21.03.2014 15:21:46
    reagovat | URL příspěvku
   • \ RE: Dotaz
    Mesic jsem marodila a prisla jsem cca o 7 tisic..Materska mi bylo receno,ze je 70%z hrube mzdy.a tu mam dobrou prave..Ale dekuji uz jsme to podchytili;)
    S0505   21.03.2014 15:21:56
    reagovat | URL příspěvku
    • \ RE: Dotaz
     No nemocenská je sice jen 60% z hrubé mzdy, ale první měsíc je krušný zdůvodu že se první 3 dny neplatí vůbec. To i pak na mateřské budete dostávat méně než teď. A není to z hrubé mzdy ale z denního vyměřovacího základu
     Ady.S   21.03.2014 17:22:09
     reagovat | URL příspěvku
 • Zdravím:).Chtěla bych se zeptat: momentalně jsem na rodičovské dovolené a ta mi končí příští rok v červenci,kdybych otěhotněla dostala bych mateřskou a rodičovyský příspěvek a nebo musím mít něco odpracovaného.Jinak mám u zaměstnavatele smlouvu na neurčito.
  Anit3   16.03.2014 20:28:49, reakcí: 1, poslední: 16.03.2014 22:29:08
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Dobrý den, můžete pobírat dávku jen na nejmladší dítě v rodině. Pokud nastoupíte další mateřskou ještě před skončením první RP, jde o tzv řetězový porod a když máte platnou prac. smlouvu, máte nárok na další mateřskou (výpočet ze stejného základu jako první mateřská). Jakmile ale začnete pobírat novou mateřskou, musíte toto ohlásit na ÚP a ukončit pobírání RP na první dítě.
   Sunny   16.03.2014 22:29:08
   reagovat | URL příspěvku
 • Narok na materskou po vypovedi ve zkusebni dobe
  Dobry den, rada bych se zeptala na nasledujici. Od kvetna 2008 do zari 2013 jsem byla zamestnana. Ke konci zari jsem ukoncila PP a k 18.11.2013 jsem nastoupila do nove firmy. V mesici rijnu a prvni cast listopadu jsem byla doma, na UP evidovana pouze 3 tydny pred nastupem do nove firmy (spolecnost oddalovala muj nastup). Nasledne jsem zjistila, ze jsem tehotna a lekar me ihned nechal na neschopence /od 27.1.2014/. Dnes jsem se dozvedela, ze k 24.2.2014 se mnou bude ukoncen pracovni pomer - ve zkusebni dobe. Budu mit narok na materskou a bude se na me vztahovat ochranna lhuta? Nevim, jestli jsem pochopila spravne, ze bych byla chranena jen 3mesice / delka po kterou trval muj posledni pracovni pomer.Predpokladam, ze moje pracovni neschopnost bude trvat az do porodu.Ten je planovan v zari 2014.Mam povinnost se jit po ukonceni PP nekam evidovat? Dekuji za zodpovezeni dotazu a preji vsem pekny den.
  alexa76   19.02.2014 19:23:21, reakcí: 1, poslední: 16.03.2014 22:33:17
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: Narok na materskou po vypovedi ve zkusebni dobe
   Dobrý den, to se vám to bohužel moc dobře nesešlo. Je to skutečně tak, že ochranná doba trvá jen tak dlouho jako prac. poměr. Pokud ale zůstanete na nemocenské, můžete ji pobírat v zásadě až do nástupu na mateřskou. Na PPM však nárok už mít nebudete. Na ÚP se tedy nahlaste až po skončení nemocenské a ke dni porodu si požádejte o Rodič. příspěvek.
   Sunny   16.03.2014 22:33:17
   reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 95  (diskuzí: 947)
95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |

Na Baby On Line to žije

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Jména dětí

  Nejoblíbenější jména. Jaká populární jména dávají rodiče chlapečkům a jaká holčičkám?

 • Nemoci dětí

  Jak si poradit s chřipkou u dětí? Jaké jsou příznaky chřipky, jak ji léčit? Nezapomínejte ani na prevenci.

 • Celebrity na BOL

  Rozhovor s Radimem Jančurou. Jeho žluté vlaky a autobusy zná každý. Jak se dostal k podnikání a jak vidí ČR?

 • Inzerce

  Hračky a další potřeby. Potřebujete prodat nebo koupit hračky či další věci pro své dítě? Navštivte inzerci.