Inzerce
Inzerce
Inzerce

Podmínky fotosoutěže

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo přidá fotografii na dané téma na web www.babyonline.cz, přičemž fotografie je oprávněn ukládat pouze jejich autor, který bude na předmětném webu náležitě registrován.

Fotografie v elektronické podobě by měly být nejlépe ve formátu o maximální šíři jedné ze stran 650 px.

Zasláním fotografie se její autor zaručuje, že jejím zpřístupněním na stránkách www.babyonline.cz nebudou porušena práva na ochranu osobnosti osoby na fotografii.

Organizátor soutěže - Babyonline, s.r.o., si vyhrazuje právo do soutěže nezahrnout fotografie, které budou:
a) v rozporu se zákonem, veřejným pořádkem, dobrými mravy či jakýmkoliv jiným způsobem překračovat společensky akceptovatelnou míru pro veřejnou publikaci fotografií dětí
b) budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
c) by mohly poškodit dobrou pověst předmětného portálu, nebo organizátora soutěže
d) v rozporu s těmito pravidly

Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že:
a) je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní,
b) zveřejněním fotografie na portále www.babyonline.cz nevznikne organizátorovi soutěže ani provozovateli portálu žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
c) zveřejněním fotografie na portále www.babyonline.cz nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
d) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.

Inzerce

Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje organizátorovi soutěže bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografie je organizátor soutěže oprávněn fotografii taktéž upravovat a jinak měnit.

Okamžikem přihlášení do soutěže účastník uděluje organizátorovi soutěže svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jeho registrace na portále, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to pro účely této soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely organizátora soutěže, a to na dobu neurčitou.

Inzerce

Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje organizátorovi soutěže souhlas, aby jeho e-mailovou adresu využíval i pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Při hlasování je umožněno každému uživateli hlasovat pro každou fotografii pouze 1x. Každé fotografii je možno udělit od 1 do 9 bodů, příp. žádné body. V případě porušení tohoto pravidla uživatelem se do soutěže nezapočítávají žádné hlasy tohoto uživatele, a tento je z této soutěže zcela vyřazen (tj. není oprávněn hlasovat).

Inzerce

 

Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×