Inzerce
Inzerce
Inzerce

Lékařský slovník

Víte, co Vám je, když máte bronchitidu, sinusitidu nebo ulcus duodenalis? Odpověď najdete po zadání hesel.

Slovník obsahuje základní část pojmů, nejčastěji se objevujících v lékařských zprávách. Pokud v něm nenaleznete ten „svůj", napište nám, prosím, zařadíme jej. Pište na: info@babyonline.cz

Zde máte možnost otevřít si celý slovník.

Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek

Zajímavé články oddílu Lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý lékařský slovník

Celý článek »


Parametry vyhledávání

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Slova začínající na písmeno "I"

Počet nalezených slov: 162

I

iatro-

související s lékařem

iatrogenie

zhoršení stavu pacienta jako následek negativního vlivu lékaře

idiocie

těžká duševní zaostalost

idiogram

schematický obraz chromozomů určitého organizmu

idiopatický

bez známé příčiny

idiopatie

choroba vzniklá z neznámé příčiny

idiot

slabomyslný člověk

idiotyp

sourhn všech determinantů organizmu

ikterický

vztahující se ke žloutence

ikterus

žloutenka, žluté zabarvení tkání žlučovým barvivem

ileitida/ileitis

zánět ilea (konečný úsek tenkého střeva)

ileo-

týkající se ilea - kyčelníku, poslední části tenkého střeva, ústícího do střeva tlustého

ileocekální

týkající se přechodu kyčelníku do slepého střeva

ileokolitida/ileokolitis

zánět ilea (konečného úseku tenkého střeva) a tlustého střeva

ileokolostomie

chirurgické spojení kyčelníku s tlustým střevem

ileostomie

operativní vyústění tenkého střeva na povrch

ileózní

týkající se neprůchodnosti střev

ileum

kyčelník, konečný úsek tenkého střeva

ileus

neprůchodnost střev

imbecil

slabomyslný člověk, ale schopný se naučit jednoduchým pracem, vychovatelný

imbecilita

středně těžká forma slabomyslnosti

imobilita

nepohyblivost

imobilizace

znehybnění některé části těla

imobilizovat

činit nehybným

imobilní

nepohyblivý, nehybný

imortalita

nesmrtelnost

imortální

nesmrtelný

impetigo

infekční onemocnění kůže charakteristické puchýřky a strupy, je způsobeno streptokoky nebo stafylokoky

implantace

vpravení tkáně či orgánu, umělého orgánu nebo přístoje do organizmu

implantát

přenesený orgán nebo jeho část do organizmu

implantovat

provést implantaci

impotent

osoba trpící impotencí, tj. neschopností k pohlavnímu styku a oplodnění

impulzivní

vznětlivý, prudký

imunita

odolnost organizmu proti cizorodým látkám

imunizace

získávání odolnosti vůči cizorodým látkám

imunizovat

činit imunním

imunní

odolný

imuno

obranný, odolný

imunodeficience

porucha imunitních mechanizmů

imunodeficit

imunologická nedostatečnost

imunoelektroforéza

laboratorní technika používaná k diagnostice některých chorob krvetvorby apod.

imunoglobulin

bílkovina s vlastnostmi protilátky obsažená v krevním séru

imunokompatibilita

stav při transfúzi nebo transplantaci, jsou-li antigeny příjemce a dárce různé

imunokomplex

protilátky vázané se specifickými antigeny

imunolog

lékař, zabývající se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí chorob, které jsou vyvolány poruchami imunity (např. alergie, imunodeficitní stavy apod.)

imunologie

nauka o obraných reakcích organizmu

imunoprofylaxe

zvyšování odolnosti proti infekčním chorobám podáváním vakcín nebo hotových protilátek

imunostimulace

nespecifické zvyšování obranných schopností organizmu postupy aktivujícími imunitní systém

imunosuprese

potlačení obranné reakce organizmu

imunoterapie

léčení chorob využitím imunitních reakcí

in vitro

ve zkumavce

in vivo

za života organizmu, v živém organizmu

inaktivita

nečinnost, neschopnost reakce

inaktivní

nečinný

inaktivovat

činit nečinným

inaparentní

neprojevující se, bez příznaků

incest

pohlavní styk mezi blízkými příbuznými

incidence

počet nových případů onemocnění za časovou periodu

incize

operační řez

indispozice

přechodná nezpůsobilost

inervace

zásobování nervovými vlákny

inervovat

zásobovat nervovými vlákny

infantilní

nevyspělý, dětinský

infarkt

místní odumření tkáně v důsledku náhlého zamezení přívodu krve z uzavřené tepny

infaustní

nepříznivý, se špatnou prognózou (o průběhu onemocnění)

infekce

nákaza organizmu choroboplodnými zárodky

infekcionista

lékař zabývající se diagnostikou, léčením a výzkumem infekčních nemocí

infekciozita

nakažlivost

infekční

nakažlivý

infekt

zánětlivé ložisko v orgánu, odkud se nákaza šíří do celého těla

infektolog

lékař zabývající se diagnostikou, léčením a výzkumem infekčních nemocí

infektologie

nauka o infekčních nemocech

inferior

spodní

infertilita

neplodnost

infertilní

neplodný

infikovat

přenést nákazu

infiltrace

pronikání, např. prostoupení tkáně nebo orgánu zánětlivými nebo nádorovými buňkami či jinou látkou, také druh místního znecitlivění prováděné pomalým vstřikováním znecitlivující látky (tzv. lokální / místní znecitlivění / anestézie)

infiltrát

nahromadění tekutiny nebo buněk v tkáni

inflamace

zánět

inflamatorní

zánětlivý

influenza

chřipka

infraskapulární

podlopatkový

infrasternální

pod hrudní kostí

infuze

přívod léčebných tekutin do krevního oběhu

ingesce

pohlcení, polknutí, příjem, např. potravy organizmem, látek buňkou

ingredience

přísada

inhalace

vdechování

inhalátor

přístroj sloužící k inhalaci

inhibice

zábrana, tlumení

injekce

vstřikování látky do organizmu

injikovat

vpravovat roztok do organizmu injekcí

inkapsulace

opouzdření, vytvoření obalu ze tkáně kolem cizorodého organizmu vniklého do těla

inkontinence

neschopnost udržet moč a stolici

inkubace

doba mezi nákazou organizmu a propuknutím choroby

inokulovat

naočkovávat

inoperabilita

nevhodnost k operaci

inoperabilní

nevhodný k operaci

insenzibilita

necitlivost

insomnie

porucha spánku

instinkt

vrozený pud

instrumentářka

zdravotní sestra asistující lékaři na operačním sále nebo v zubní ambulanci, podává lékaři nástroje / instrumenty

insuficience

nedostatečnost, neschopnost orgánu plnit funkci

insuficientní

nedostatečný

insuflace

vhánění vzduchu nebo prášku do tělních dutin za diagnostickým nebo léčebným účelem

integrita

celistvost, neporušenost

intelekt

rozum, schopnost myslet

inteligence

schopnost chápat, samostatně myslet, řešit nové situace

interakce

vzájemné působení

interdentální

mezizubní

interdisciplinární

mezioborový

interferon

bílkovina tvořící se v buňkách po styku s virem, brání ostatní buňky před virovou infekcí, rovněž synteticky vyráběné látky sloužící k léčbě některých virových onemocnění (hepatitidy apod.)

interkostální

mezižeberní

interkurentní

přidružený

intermuskulární

mezisvalový

interna

interní oddělení nemocnice nebo interní lékařství

internista

lékař zabývající se diagnózou a nechirurgickou léčbou chorob vnitřních orgánů (srdce, plic, zažívacího ústrojí, žláz s vnitřní sekrecí atd.), někteří z nich se následně dále specializují pouze na určitou oblast, podle které je jejich specializace pojmenována (např. kardiolog, hepatolog, infektolog, endokrinolog apod.)

interoseální

mezikostní

interrupce

umělé ukončení těhotenství

intersticiální

vmezeřený, související s vmezeřenou tkání, což je řídké pojivo, v němž probíhají cévy a nervy

intestinální

střevní

intestinum

střevo

intima

vnitřní vrstva cévní stěny

intoxikace

otrava

intra-

uvnitř, dovnitř

intraalveolární

uvnitř plicních sklípků

intraarteriální

nitrotepenný, uvnitř tepny

intraartikulární

uvnitř kloubu

intracelulární

nitrobuněčný

intracerebrální

uvnitř mozku

intradermální

nitrokožní, uvnitř, mezi vrstvami kůže

intrakraniální

nitrolební

intrakutánní

nitrokožní

intramedulární

uvnitř míchy

intramurální

uvnitř stěny orgánu

intramuskulární

nitrosvalový

intraokulární

nitrooční

intraperitoneální

v břišní dutině

intratracheální

uvnitř průdušnice

intrauterinní

nitroděložní

intravaginální

uvnitř pochvy

intravaskulární

v cévě

intravenózní

nitrožilní

invalida

osoba nezpůsobilá k práci zpravidla pro tělesnou vadu v důsledku úrazu, nemoci apod.

invalidita

nezpůsobilost k vojenské službě nebo práci vůbec

invalidní

nezpůsobilý k práci zpravidla pro tělesnou vadu v důsledku úrazu, nemoci apod.

invazivní

pronikající, šířící se do okolí, narušující okolí, např. invazivní léčba = chirurgická léčba

inzulin

hormon vylučovaný slinivkou břišní, jehož nedostatek vede ke vzniku cukrovky (diabetus mellitus)

ireparabilní

trvale nenahraditelný

ireverzibilní

nevratný

iridektomie

odstranění duhovky z oka

irido-

iris - duhovka, tj. týkající se duhovky

iridocyklitida/iridocyklitis

zánět duhovky a řasnatého tělíska oka

irigografie

rentgenové vyšetření tlustého střeva naplněného kontrastní látkou, která je podána v podobě nálevu konečníkem

irigoskopie

vyšetření tlustého střeva naplněného kontrastní látkou (podána v nálevu konečníkem) přímým prosvícením rentgenovým zářením

iris

oční duhovka

iritabilita

dráždivost

ischemie

místní nedokrevnost tkáně a orgánu vedoucí k jejich poškození až odumření / nekróze

ischiadický

patřící ke kosti sedací

ischiadikus / nervus ischiadicus

sedací nerv, inervuje dolní končetinu

ischialgie

bolest podél sedacího nervu

ischias

bolest v kříži vystřelující do jedné nebo do obou končetin

izotonický

stejného osmotického tlaku

Související články

Komerční sdělení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×