Inzerce
Inzerce

Fyziologický porod online

Přirozený porod je vysněnou metou každé budoucí maminky. Pro ně se jedná hlavně o vaginální porod s co nejméně zásahy, klidem v nemocničním zařízení, kde jsou doprovázeny blízkou osobou, v téměř 100 % otcem dítěte. Největším pozitivním vlivem porodu je psychika a připravenost. Nejen na straně rodičky, ale i personálu. Problematika byla posouzena na základě anket vedených na toto téma v letech 2010 a 2022 na odborně garantovaném portálu Babyonline.cz, s pomocí podrobného dotazníkového šetření u právě porodivších 5 spolupracovnic a pročtení více než 1300 stran porodních příběhů a reakcí na ně (2007–2019) na stejnojmenném zdroji.

Inzerce

Úvod

Nadnesení tématu fyziologický porod na webu jsem brala od pana profesora Roztočila jako humornou nadsázku v jinak seriózním hovoru o článcích pro laickou veřejnost na portálu Babyonline.cz. Jako jeden z mála, možná jediný, přetrvává s odbornou garancí, tedy že všechny odborné texty jsou tvořeny s odborníkem z klinické praxe. Panu profesorovi jsem kontrovala slovy: „Máte na mysli fyziologický porod ONLINE?“ „No, to je výborný název,“ reagoval pan profesor a já pochopila, že již není cesty zpět, že se jednalo o vážně míněné zadání. Po prvních dvou týdnech, kdy jsem žila s tématem v hlavě doslova jako ve svém soukromém Alcatrazu, ale na rozdíl od Al Caponeho a dalších měla vážné obavy o svou profesionální budoucnost, jsem seznala, že s takovými obsáhlými zdroji, které se za 15 let na webu objevily, přece musím dát něco relevantního dohromady.

Důležité je zmínit, že portál Babyonline.cz je odborně garantovaný. S tím souvisí, že se na něm vyskytují uživatelky, které jsou schopné číst a porozumět sofistikovaněji psaným textům. Určitě zde nehovoříme o průměrném vzorku naší společnosti. Vědoma si tohoto rozdílu jsem seznala, že by bylo zajímavé srovnat některá čísla právě u inteligentnější části populace (mohu-li ji takto nazývat, ač to nemám podloženo žádnými IQ testy) oproti celkovým číslům. Takto jsem učinila právě ve srovnání čísel fyziologického porodu, resp. císařského řezu, ať již plánovaného, nebo akutně vedeného.

V souvislosti s tím by bylo vhodné pro náš účel probrat význam označení fyziologický porod ve smyslu, jak jej chápe právě sledovaná skupina. Ostatně v tom mi pomohly stovky porodních příběhů, ale často i více reakce na ně.

Inzerce

I po poradě s p. prof. si dovolím rodičky přímo citovat. Bude to pro vás lepší zpětnou vazbou než mnou stylisticky uhlazený slovník (úpravy do nutné míry pro celkovou čitelnost jsem však provedla).

Protože je největší nakupení příběhů v prvních deseti letech existence portálu, pak komunitní roli přebírají sociálních sítě, uvítala jsem odpovědi na realitu dnešních dní od svých kolegyň, které v nedávné době rodily, a to 4 z nich první dítě v posledním roce a půl, jedna druhé dítě před 2 a půl lety.

Inzerce

Jak uživatelky chápou fyziologický porod?

V literatuře se většinou píše, že fyziologický porod je jasně definován jako spontánně začínající mezi 37. a 42. týdnem těhotenství s délkou trvající do 18 hodin. U našich uživatelek je zřejmé, že za normální porod považují ten vaginální, a to s minimem medikamentózních zásahů. Jak uvádí jedna z maminek ve svém porodním příběhu: „Celé těhotenství jsem si přála aspoň jednou ‚porodit normálně‘ = bez vyvolávaček. Bohužel ani tentokrát se mi to nesplnilo.“ Většina maminek je však nakloněna k diskuzi nebo alespoň náhradnímu řešení, kdy místo oxytocinu bylo podáno alespoň spazmolytikum. Pouze v jednom případě jsem se setkala s výzvou: „Pokud to není nutné – braňte se vyvolávání … není nad přirozenost.“ A to od matky, která sama nemohla pro poruchu srážlivosti porodit přirozeně. Na to jí jiná odpověděla, že je za vyvolávaný porod kvůli cukrovce ráda, protože se díky tomu pro ni stal porod plánovaným. Pokud není urychlení porodu dostatečně rodičce objasněno, odnáší si z porodnice často pachuť. Pak doslova zvláště u konečných císařských řezů píší, že se nemohou zbavit dojmu, že kdyby na ně tak nepospíchali, mohly rodit přirozeně. Ale i k tomu doplní větu, že pro ně bylo nejdůležitější, aby se miminko dostalo v pořádku na svět.

V úplném kontrapunktu k tomu stojí kritika především dnešních rodiček příliš dlouhého čekání a snahy o přirozený porod, který nakonec stejně skončil císařským řezem.

Srovnání anket z let 2010 a 2022, také vs. celá ČR

Říká se, že data nelžou. Nicméně musím přiznat, že rozdíl, zejména v téměř dvojnásobku porodů císařským řezem na portálu Babyonline.cz oproti celorepublikové statistice i statistice z Jihlavy, mě velmi překvapil. Ještě více pak jedna zmínka o situaci dne 3. 3. 2013 v jablonecké porodnici: „Ten den se v Jablonci narodilo 9 dětí a minimálně 4 císařem (resp. já byla čtvrtá).“

Rozdíl ve vnímání porodu zdravotníkem a rodičkou

Maminky často na rodičkou sepsaný porodní zážitek, zvláště ten méně příjemný, reagují slovy, že velmi záleží, na jaký personál v porodnicích natrefí. Dokonce jedna z maminek, když zjistila, že má službu lékař, ke kterému nechová zrovna sympatie, zvažovala způsob, jak by to mohla vydržet do předání směny.

Obrázek 1. Srovnání typů porodů v % (první a druhý porod) rodiček na Babyonline.cz v letech 2022 (1586/1202 respondentek k 15. 10. 2022) a 2010 (715/453 respondentek). U Babyonline.cz se jedná o rok vyplnění ankety, ne o rok porodu.

Inzerce

Obrázek 2. Srovnání operačních porodů v ČR z roku 2021, v Nemocnici Jihlava za období 1–9/2022 a z dotazování na Babyonline.cz 2022. Za data patří velký dík panu prof. Aleši Roztočilovi, CSc., náměstku pro vědu, výzkum a školství a zástupci primáře Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava, Bc. Romaně Daňhelové, staniční PA na porodním sále tamtéž (Jihlava, 2022) a panu MUDr. Petru Velebilovi, CSc., vedoucímu Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze (ČR 2021).

Většina maminek přichází do porodnice v dobrém, očekává, že jí tam pomohou, nesmírně si péče váží, ale nemohou přece za ty nepříjemnosti, které se v průběhu dne staly před jejich příchodem. Uvědomují si, že před takovými 100 lety by mohly být bez dětí a mrtvé. Jedna z maminek to formulovala velmi pěkně, když po svém třetím císařském řezu napsala: „Můžu říct, že mám děti a jsem naživu jen díky moderní gynekologii a lékařské vědě.“

Hlavním rozdílem ve vnímání jednotlivých porodů je fakt, že zatímco žena tento maximální, emočně velmi vypjatý okamžik zažije buď pouze jednou v životě, nebo část dvakrát, zlomek pak vícekrát, tak pro zdravotníky je to rutinní záležitost. Když se stane nějaká nepříjemnost v jednom z tisíců provedených porodů, nikdy to na ně nemá takový vliv, jako kdyby ten porod vedli jediný.

Zatímco personál je ve familiárním prostředí, rodička se dostává často do prostředí neznámého, pokud si nejde předem prohlédnout alespoň porodní sál. Nemá ve většině případů domluvený personál, který by důvěrně znala. Vše při porodu navíc vnímá mnohem intenzivněji a vše si také trvale při takto emotivním zážitku ukládá do paměti. Výsledkem pak může být zjednodušeně jedna reakce z níže uvedeného shrnutí a trvalé vzpomínky na porod a také vysvětlení, proč ženy vyhledávají domáčtější prostředí k porodu, vodí si k němu „zástupy“ blízkých odborníků, nebo dokonce přemýšlejí o domácím porodu.

Reakce negativní: „Takže jsem si porod moc neužila a přiznám se, že ani pobyt v porodnici nebyl ideální. Vlastně by byl, kdyby tam nebyly dvě sestřičky, které mně fakt pobyt znepříjemnily. Všichni na naši nemocnici nadávají, já si stěžovat nemůžu, ale rodit už tu určitě nikdy nebudu, protože nové setkání s těmi dvěma sestřičkami bych už asi nepřežila.“

Reakce pozitivní: „Hořovice a porod v Hořovicích můžu jen a jen doporučit všem maminkám, které nechtějí rodit v ‚továrně‘, ale v příjemném a lidském prostředí s profesionálním přístupem lékařů a věřím, že i většiny zdravotních sestřiček a porodních asistentek. Doporučuji a lidičky tam chválím :) Díky nim jsme všichni tři v pořádku a zdraví doma :)“

Trpělivost maminek se začátečníky

V celostátních odborných zdrojích mě překvapilo, že maminky odmítají při porodu zaučující se lékaře nebo porodní asistentky. V příspěvcích na Babyonline.cz to maminky braly jako naprostou samozřejmost, proti které se žádná neohradila. Citovala bych velmi pěknou pasáž jedné z nich, kde je vidět, že maminka, i když jí to přináší větší utrpení, chová pro mladičkou lékařku více empatie než její starší kolegyně-lékařka: „Dneska se moc nerodí (myšleno v dané porodnici), a tak jsem tady asi jako atrakce, u noh mám tři doktorky. Ta nejmladší je asi v zácviku, znám ji už z poradny, ještě není tak šikovná. Kontroluje, jestli je vše tak, jak má být. Auuuuu, opatrně, prosím v duchu. Nejstarší doktorka obrátila oči v sloup a jiná se jí ptá, co se děje. Je evidentní, že přede mnou nechce do mladičké doktorky nijak rýpat, tak jí jemně naznačí, že ta zrcadla má příště dávat jinak, že takhle je to bolestivé. No, držím, musí se to přece na někom naučit.“

Další z maminek si dokonce pochvalovala přítomnost budoucích porodních asistentek (PA) v době, kdy manžel musel vyzvednout jejich další dítě a ona by zůstala na porodním sále sama: „Studentky PA mě nenechaly ve štychu a postaraly se o mě úplně bezvadně.

Psychika nade vše

„Psychika nade vše“ je mým celoživotním mottem a dovolím si jej nyní použít jako alfu a omegu všech porodů. Zdravotníci často, když vidí ženy s porodními plány, které mají vše nastudováno z knih, kurzů i internetu, na tyto ženy koukají s obavami. Ale nemusí tomu tak být. U připravené rodičky nejde o to, znát všechny situace a úskalí, ale dostat se získáním potřebných informací do naprosté psychické pohody. Je vhodné připravit i otce dítěte, bude-li u porodu. Nemohu nevzpomenout, jak jsem si s manželem pouštěla v roce 2000 před prvním porodem DVD porodu zapůjčené mým gynekologem. Manžel-lékař tehdy zkonstatoval: „Ještěže jsi to přinesla, aspoň vím, kam si u porodu stoupnout.“ Dalším pravidlem by pro rodičku mělo být ukončení všech prací, i těch domácích, a plné soustředění na nadcházející porod, který může přijít dříve. Očekávat den D s připraveností a radostí. Srovnat si vše v hlavě. A to s dostatečným předstihem. Bohužel někdy mohou zasáhnout nenadálé události. Porod se rozběhne dříve nebo lékař sezná, že jej rozběhne dříve. Tuto situaci je důležité s rodičkou probrat. Nebudete věřit, jak může s její psychikou zacloumat vyvolání porodu, aniž by k tomu byl důvod, např. jen o den dříve. Kdy se ona celé těhotenství připravuje na ten předem určený den. Zvláště když předchozí děti porodila přesně v lékařem stanoveném termínu. Na psychiku ženy nepůsobí dobře ani rozporuplná rozhodnutí zdravotníků, kdy je v jednom případu citována snaha porod vyvolat a směřovat k císařskému řezu. Po změně směny, kdy již rodička byla mentálně připravená na tuto možnost, nastala změna a rodilo se přirozeně, samozřejmě zdlouhavě a v nedobrém psychickém rozpoložení rodičky.

Co ženám vadilo?

 • Nátlak k přirozenému porodu, nevím, jestli je to způsobeno onou současnou poptávkou po přirozených porodech, ale dvě kolegyně zažily nepostupující porod, stav naprostého vyčerpání, následně velký stres u nich i tatínků, aby vše dobře dopadlo. Porody nakonec skončily císařským řezem. Musím upozornit, že všechny informace čerpám z úst laiků, možná je to v dokumentaci rozvedeno, ale i přesto je tady minimálně vidět problém v komunikaci, kdy rodičky s tatínky odcházejí s pocitem, že něco mělo být jinak.
 • Nedostatečná komunikace personálu s rodičkami, očekávají lepší práci s rodičkou ve smyslu vysvětlování. Velmi smutně působí komentář jedné z maminek, která kvůli 2x omotanému pupečníku skončila akutně na císařském řezu: „Přítel byl špatný, protože mu nikdo nic neřekl, kolem mě začalo lítat pět sestřiček a pak se mnou rychle odjeli. Bylo mi ho líto, takový strach a beznaděj v jeho očích jsem ještě neviděla.“
 • Rodičky si rovněž stěžují, že současně s objasněním se již příslušný úkon rovnou provádí, aniž by se počkalo na formální souhlas nebo vstřebání dané informace. Jedna z maminek ventilovala svou naštvanost, kdy ji sestra nenechala po ošetření miminka po císařském řezu se s ním ani trochu seznámit a už cítila, že jí podává injekci pro následné šití, po které cítila, že usíná, aniž by ji na to upozornila.
 • Jedna z maminek nám velmi trefně napsala, že: „Fyzická bolest se zapomene, ale rány na duši, těm to trvá dýl.“ Maminku dle jejích slov museli připoutat, protože „prostě jsem nechtěla, nemohla a nešlo to“. Její manžel se pak s odstupem času vyjádřil, že to byl pro něj hrozný zážitek, hlavně ten pocit bezmoci.
 • Maminky velmi oceňují, když se jim v rámci možností ponechá klid a soukromí: „Všichni byli milí, respektovali, že chceme soukromí, PA tam jen vždy nahlídla, maximálně mě prohlídla a samozřejmě miminku poslechla ozvy, vše bylo ok. Chválila mě, že jde všechno jako po másle, že to ani nečekala, že to půjde tak hladce.“
 • Zatímco maminky chválily porody, stěžovaly si zhruba 10 let zpět na oddělení šestinedělí. Jedna doslova napsala, že chápe, že dělají tu samou práci pořád dokola, stále to samé vysvětlování, ale že jim nějak uniklo, že tam jsou mladé holky, které to všechno zažívají poprvé. „Prostě jim chybí lidská stránka věci, osobní zainteresovanost. Takoví lidé by neměli s miminky dělat. Myslím, že dělat v porodnici je to nej nej nej, co sestra může mít. Alespoň z mého pohledu. Neberou to jako poslání, ale jako ‚opruz‘ za málo peněz.“
 • Maminky někdy zažívaly stres z tlaku na kojení, kdy se v klidu rozkojily až doma.
 • Zazněl i komentář na prostředí sekčního sálu: „Poprvé v životě vidím operační sál jako ve filmu, všichni v rouškách, sterilizované a chladné prostředí.“
 • Nebo touha po obyčejné věci: „Na pokoji chyběla úplně obyčejná normální lampička.“ Zářivka totiž při akci jedné vzbudila i další dvě rodičky na pokoji.

Není nad připravenou rodičku s pozitivním myšlením

„Můžu vám říct, že jsem měla spousty přečtených článků, co dělat při porodu, v tu chvíli ale jako kdybych nic nečetla. Nevěděla jsem nic!“ napsala nám jedna z rodiček. Oproti této mamince jsem natrefila na další, která měla za sebou otřesný zážitek z prvního porodu císařským řezem, který následoval ihned po vyvolání porodu kvůli tísni plodu. Ta v příspěvku Můj nádherný porod odhodlaně píše: „Tentokrát jsem se rozhodla udělat všechno, aby to byl nejkrásnější zážitek mého života. Přečetla jsem téměř všechny knihy o přirozeném porodu, co v Česku vyšly, cvičila jsem doma těhu jógu na uvolnění pánve, jedla lněná semínka, cvičila s balónkem na roztažení hráze, pila maliník – no víc jsem toho se starším synem fakt udělat nemohla. No a asi to nejdůležitější – rozhodla jsem se, že to dopadne tím nejlepším způsobem pro nás oba a myslím, že nakonec to pozitivní myšlení zapůsobilo nejvíc.“

K porodu si přizvala dulu.

„Na příjmu nás čeká úžasná PA, milá a vstřícná, nezatěžuje mě zbytečnými dotazy a nechává mi prostor na uvolnění. V pohodě přijímá náš porodní plán, který personál naprosto skvěle dodržuje (poznámky slyším jen o tom, že nechci píchnout vodu, že to by prý porod urychlilo, ale já mám blbé zkušenosti z minulého porodu, kterým se to urychlilo směrem k císaři, takže se nenechám přemluvit). Mezi kontrakcemi se mě snaží vyšetřit a zjišťuje, že jsem na 8 cm a že jdeme rovnou na box. ... No a pak už se jde tlačit – ve vertikální poloze, kterou jsem si sama určila – tlačím jak o život, ale kontrakce zeslábly, tak to nejde úplně ideálně. Vždycky vykoukne hlavička a zase se vrací zpět – asi 4x. Dula mě povzbuzuje, vysvětluje mi, že teď musím sakra zabrat, že už to máme za chvíli za sebou. Tak jsem si řekla, že teď už ho konečně vytlačím, a bylo to tu – malej vyklouzl úplně nádherně –, voda mi praskla těsně před tlačením, takže mu tam spousta vody zbyla a mohl po ní krásně vyjet jak na toboganu :-)

Když to hodnotím zpětně – dopadlo to přesně tak, jak jsem si přála, byl to nádherný zážitek, na který v životě nezapomenu. Trvalo to 6,5 hodiny od prvních pravidelných kontrakcí, ale zvládla bych i déle, přišlo mi to hrozně krátké. Chvíle, kdy jsem se mohla o manžela opřít – symbolicky i fyzicky –, jsou jedny z nejkrásnějších a nejdůležitějších v našem vztahu – strašně moc nás to posílilo jako manžele i jako rodiče. Mě osobně porod hrozně posílil a zahojil traumata toho minulého. Užíváme si oba naše kloučky a jsme moc rádi, že je máme.“

I další velmi připravená maminka měla negativní zkušenost z prvního vyvolávaného porodu u přenášeného těhotenství, který se jí nelíbil, a proto se začala o přirozené porody zajímat a o ničem jiném nesnila. S porodní asistentkou probrala svůj porodní plán, kdy upozornila, že je to psáno pro bezproblémový porod. U komplikací jim do ničeno mluvit nebude. Bohužel ty nastaly, kontrakce začaly slábnout, matka souhlasila s podáním oxytocinu. Zhodnotila to slovy: „Maličká byla prostě moc velká a v porodních cestách se trochu zasekla, a tak jsme jí tím oxytocinem trochu pomohli.“

A ještě jedna ukázková maminka v příspěvku Psychická pohoda: „V průběhu celého těhotenství jsem měla relativně učebnicové problémy, takže nevolnost v prvních měsících, druhý trimestr pohodička, v třetím trimestru mě pálila žáha. Jinak všechno v pořádku, do poslední chvíle jsem byla aktivní, navštěvovala jsem předporodní kurz, kurz cvičení pro těhotné spojený s plaváním a cvičením v bazénu. Na doma jsem si koupila balon, měsíc před porodem jsem pravidelně 1x večer masírovala hráz. Hlavně jsem byla úplně v pohodě, těšila jsem se na miminko i na porod. Věděla jsem, že to zvládnu, ničeho jsem se nebála. Na oplátku za toto všechno mě opravdu čekal velmi pohodový a dejme tomu bezbolestný porod. Kontrakce se daly jednoduše vydýchat, skoro jsem nevěřila, že už je to ono, a manžela jsem posílala do práce. No, sotva jsme dojeli do porodnice, rodila jsem. Fakt super zážitek, který pokračuje doteď v podobě moc hodného miminka. Věřím, že celková psychika a připravenost dopomůže tomu, aby vše proběhlo hladce.“

Důležitá podpora partnera

Zajímavý může být s tatínkem miminka už samotný nástup do porodnice. Jeden se po zazvonění na ambulanci hlásil slovy: „Dobrý večer, tady Dostál, my bychom chtěli porodit.“

Jinak úplně všechny maminky hodnotily přítomnost tatínka u porodu velmi pozitivně, u těch, kde to manžel nestihl, to naopak maminky velmi mrzelo. Jaké byly nejčastěji reakce maminek?

 • „K možné diskuzi Manžel u porodu – ano/ne. Za mě jednoznačně ano. Nemám manžela třasořitku, který by nesl porod a krev špatně. Druhý porod dokonce nestál za hlavou, ale vedle mě, takže i viděl, co se dole děje. V obou případech to náš vztah upevnilo, protože jsme byli oba u narození všech našich dětí. A to je zážitek pro oba na celý život!“
 • „Jarda u porodu zůstal, za což mu budu do smrti vděčná.“

Jedna z maminek se setkala na porodním sále se zajímavým typem povzbuzování tatínkem: „Vedle na pokoji bylo slyšet, jak tatínek povzbuzuje maminku: ‚To dáš, máš na to, pojď, pojď, zaber, máš na to!‘ Styl jako fotbalovej trenér. Říkám manželovi, ne že ho napadne něco podobného.“

A jaké jsou reakce tatínků? Tady je jedna za všechny: „Děkuji ti, miláčku, za nádhernou dceru! Krásná je po tobě.“

Co dle žen urychlilo a usnadnilo jejich porod? Kdo si jej vyvolal sám?

Maminky si velmi chválí, když zůstane ve vaku blan plodová voda, že je porod snazší, klouzavější, méně bolestný.

Jedna z maminek vyzkoušela přirozeně vyplavené prostaglandiny: „Ráno v neděli jsme s Mišákem ještě trochu sexovali, pak jsme vstali… začala jsem cítit divnou bolest v podbřišku … jako bych měla dostat měsíčky.“

V porodních příbězích mě zaskočilo, kolik z toho počtu vyvolávaných porodů nakonec končilo císařským řezem.

Odlišně pak skončily dva vyvolávané porody jedné z maminek, která je zhodnotila jako procházku růžovou zahradou. Prý byl pouze rozdíl v poporodní bolesti břicha u dvou váhově odlišných plodů 2 a 4 kg.

Nástřih hodnotí jako nebolestivý

Často se zvláště v dřívějších porodních příbězích objevoval nástřih hráze, vůči kterému se žádná z rodiček nevymezila a většina jej hodnotila jako nebolestivý.

Řeší ženy v online prostředí porodní polohu?

Před porodem samotným ženy rády využívají teplou koupel, posed na balonu apod. Ale můžete se setkat i s názorem – cituji: „Teplá voda mi dělala při kontrakcích zle a na balon jsem se nemohla ani podívat.“

Porodní poloze nevěnovaly přílišnou pozornost, jestli jsem našla jeden příběh, kde se rodilo jinak než horizontálně, bylo to hodně. Samozřejmě se nejedná o klasickou horizontální polohu, ale různě polohované gynekologické křeslo.

Neprofesionální chování personálu

V porodních příbězích se objevily i stížnosti na neprofesionalitu personálu, 2x jsem zaznamenala, jak se u rodičky v jejích nejtěžších chvílích buď samotné sestry, nebo i s lékařem chichotali. Možná vám to přijde nevinné, ale i to rodičky vnímají negativně.

Dále výrazy, že sestra na rodičku vyštěkla, „seřvala mě“, ale není to časté.

Jednou si vysílená rodička s kňourajícím hlasem stěžovala na lékaře, že si z ní dělal legraci a opakoval její odpovědi stejně kňouravým hlasem. Jiná zase na hloupé poznámky lékaře při šití.

17letá rodička, vyděšená úplně ze všeho a s neskutečnou bolestí, se vyjádřila slovy: „Sestra na mě koukala jak na odpad i přesto, že věděla, že je to rizikový a další už mít nebudu… Možná mít na sále lepší kolektiv sester, zvládala bych bolesti lépe, ječely na mě a já jim tou bolestí omdlela ještě dřív, než se dostavili naši.“ Příspěvek měl naštěstí pozitivní pokračování: „Po 6 letech od prvního porodu jsem sebrala síly a péčí gynekologa to vyšlo, i když šance na druhý porod byla nulová.“

Jiná rodička se svěřuje: „Sestra, co mě měla na starosti, mi jen říkala, že to přeháním a že to tak strašně bolet nemůže.“

Na stránkách se objevil, naštěstí ojediněle, názor: „S lékaři jsem si užila své, vím, že jim člověk nemůže bezhlavě důvěřovat a je nutné se informovat a vyžadovat, ale když je člověk v takto choulostivé situaci, má velký strach nejen o sebe, tak věří lékařům, že se o něj postarají.“

Jedna z maminek byla překvapená, když jí lékařka při přijetí k plánovanému císařskému řezu u polohy koncem pánevním sdělila: „Tak dneska už děláme císaře dvacetiletejm holkám, jo? No, kdyby to bylo na mně, tak jdete rodit normálně, máte štěstí, že jste prošla tím sítem a už máte císař schválenej.“

Srovnání císařského řezu s přirozeným porodem

 • „Z hlediska bolesti a způsobu prožití porodu – jednoznačně hlasuju pro císaře. Nic jsem necítila, na poporodním JIPu jsem si pěkně odpočinula. Z hlediska schopnosti postarat se o sebe a miminko po porodech – jednoznačně hlasuju pro klasický porod. Byl hodně náročný, ale rychle jsem se z něj vyhrabala.“
 • „Pokud můžu srovnat císař a přirozený porod: císař – totální horor psychicky i fyzicky, porod – krásnej, přirozenej zážitek.“

Zajímavá byla diskuze několika maminek, z níž 4 reakce vybírám:

 • „Nemám rada ty holky, co mi řeknou: císař je fajn, máš to rychle za sebou, přitom se člověk probere z narkózy a nestačí se divit, jaké má bolesti.“
 • „Tak ono to je většinou tak, že si rodička moc volit a vybírat nemůže. V tu danou chvíli a každém konkrétním případě jde o zdraví dítěte i matky. No a vzhledem k tomu, že i já mám za sebou císařský řez, takže osobní zkušenost, nemám zase ráda holky, co straší a tvrdí, že to je to největší zlo. Je to velice subjektivní a nepřenosná zkušenost. Já jsem po probrání z narkózy byla naprosto v pohodě, injekci na bolest jsem měla jen jednu (nikdo se mě neptal), od druhého dne jsem měla syna 24 hodin u sebe a týden po porodu jsem byla naprosto v pořádku, bez bolesti.“
 • „Já měla výýýýbornej císař a rodit svoji dceru KP bych v životě nechtěla.“
 • „Možná mě některé odsoudíte, ale pro mě byl císařský řez vykoupením při prvním porodu, a možná proto jsem si jej vyžádala i při druhém.“

Ne každá maminka musí s ostatními souhlasit, vnucování jediného správného přístupu

Co je velmi odlišné na portálu Babyonline, tak naprosto tolerantní diskuze, kdy se matky nebály vyjádřit svůj vlastní názor, nebyly hned z něčeho osočené. K tomu mi napsala kolegyně, že ji dostala kamarádka na třídním sraze, kdy se do ní obula: „Tys rodila bez epidurálu? Proboha proč?“ Na podobný styl narazila i na ostatních mateřských webech, kdy je běžné vědomé či nevědomé vnucování toho jediného správného přístupu k porodu. Jedna skupina je zhrozena z použití analgetik, druhá zase rodičky, které je odmítají, osočuje z hraní si na hrdinky.

Za ukázku tolerance různých přístupů považuji příspěvek jedné z uživatelek, který se jmenuje „Nikdy více“. Je velmi stručný a uzavřen slovy, že „porod byl hnus a bolestivej. Jaká úleva, když vylezl“. Kromě reakcí, že možná změní názor, se setkala i s tím, že: „Pokud by měly všechny maminky takovýto názor, tak je svět plný jedináčků.“ Další jí napsala, že takto to vypadá, když jde k porodu psychicky nepřipravená matka. Ale i tento příspěvek je plný podpory a víry, že to snad příště u maminky bude lepší. Našla zde i zastánkyně, které jsou rády, že natrefily na někoho se stejným názorem: „Nejvíce mě baví, když tady někteří tvrdí, že jsi nebyla na porod připravená. … Pro mě teda porod nebyl to nejkrásnější v životě a ani bych to neabsolvovala znovu a znovu a nerodila bych pro tety, sestry, kamarádky atd. Nechápu, proč to někteří (spíš většina) nedokáže pochopit. Já bych teda třeba 100x raději zubaře a taky někomu nevnucuji svoji teorii o tom, jak oprava zubů je prostě bomba zážitek. … A taky mě pobaví odpovědi typu, že po epidurálu přece nic nebolí. … A teď asi namíchnu další skupinku maminek, do týdne se mi nepodařilo rozjet pořádně kojení, měla jsem strašně málo mléka. … Ano, vím, matčino mléko je pro dítě to nej, ale já se prostě nesnažila a ani mi to vlastně nic neříkalo, tak jsem začala krmit umělým mlékem a dcera nádherně prospívá a všichni jsme spokojení :-) A svoji dceru miluji nade vše!!! (pro další rýpavé jedince, co by mě chtěli nazvat krkavčí matkou).“

Plán oproti realitě

„Předem chci napsat, že cokoliv si naplánujete, zřejmě nevyjde :) I když bych to všem přála.“ Takto začínal příspěvek „Můj porod“ jedné z maminek. A další přidala:

„Musím tedy říct, že jsem ani vyvolat porod nechtěla, ani jsem nechtěla epidurál, ani jsem nechtěla nástřih a ani revizi, ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo.“ Maminka podstoupila vše ze jmenovaného.

U polohy koncem pánevním si maminka po rozhodnutí pana primáře, že to bude určitě císař, posteskla: „Holky, mně bylo hrozně, tak jsem se těšila na normální porod.“

A ještě jedno humorné nesplněné přání: „Měla jsem v plánu porod do vody, ale bohužel, můj tlak byl příliš vysoký na nějaké plavání a potápění.“

Porody v zahraničí

Již před mnoha lety probíhaly porody v zahraničí bez epiziotomie, bez klystýru a byl spíše problém, aby personál k porodu přišel včas. Maminky často upozorňovaly na mnohem kvalitnější péči jak v těhotenství, tak v době porodu u nás. Ale to je asi českým lékařům všeobecně známo.

Další zajímavé citace z porodních příběhů a slovník maminek

I když se na Babyonline.cz nesetkáte s pojmy typu snažilka, těhulka, bydlenka apod., někdy je slovník také zajímavý:

 • „Po dvaceti minutách ale mudra zkonstatovala, že jsem na čtyři prsty a že si dáme klystýrek, že to jde krásně.“
 • „Tlačila jsem a tlačila. Hrozně mě překvapilo, jak je to fyzicky náročné. Nádech a šíleně moc na pokraj sil zatlačit, tak jsem si to vůbec nepředstavovala, ale prý mi to šlo, dost mě chválili, měsíce masturbačního tréninku se projevily.“
 • „Poučená babičkou, že když se u toho křičí, tak se dítě může zamotat do pupeční šňůry (mamka měla šňůru kolem krku), jsem se snažila být co nejvíc potichu. Stačilo třikrát zatlačit a v 19:35 Ještěrka vykoukla na svět.“

V jednom z příspěvků byly postupně použity výrazy jako: „na gyndu, do porodky, kapačku magneska, císaře“ a následně „na observaci“.

Jiná zase šla na porodní sál s „příťou“ a tam se zrovna učil „praktik rodění dětí“.

Diskuze

Tento svůj příspěvek jsem sepisovala s plným vědomím toho, že se nejedná o exaktně vedenou studii se statistikami v pozadí, ale spíše o odpočinkové čtení, které může být zdravotníkům cennou zpětnou vazbou. Co o něm mohu 100% říci, je, že se jedná zatím o nejobsáhlejší sondu na základě mnoha stovek porodních příběhů rodiček co do důležitosti jednotlivých faktorů, zvláště psychiky v porodním procesu. Může být pro zdravotníky o to významnější, že vychází ze zdroje pro inteligentnější část populace, která se o své i zdraví dítěte aktivně zajímá a pečuje o ně.

Závěrečné poselství

Z příspěvků rodiček bylo patrné, že stačí málo, aby ve vzpomínkách na porod u rodiče převládalo to dobré, které se přetaví do pozitivních referencí, zejména v dnešním online prostoru. Ty následně povedou apriori k pozitivnímu přístupu budoucích rodiček k danému zařízení. To pak zcela nepochybně může zjednodušit práci i komunikaci zdravotnického personálu s rodičkami i jejich doprovodem. Porodník, sestry i další zaměstnanci zařízení si v podstatě dnešními porody vytvářejí podhoubí těm budoucím. Úrodu tak mají pevně ve svých rukách.

P. S.: Lékaři, kteří mají zájem pro své pacientky o stručného průvodce těhotenstvím nebo prvním půlrokem péče o dítě, zpracovaného lékaři, mohou psát na info@babyonline.cz. Stejně tak o informační brožury pro rodiče o významu předškolní přípravy a sexuální výchovy. Všechny brožury jsou do ordinací zasílány v požadovaném počtu ZDARMA.

 

Literatura:

1. Babyonline [online]. Brno: Babyonline, 2007–2022 [cit. 2022-10-10]. Dostupné z: www.babyonline.cz

 

Článek Fyziologický porod online byl součástí monografie Fyziologický porod lékařského časopisu Moderní gynekologie a porodnictví 29, 2022, č. 4, 342-353.

Souhlas s vydáním na Babyonline.cz udělila společnost A-medi management, s. r. o., vydavatel časopisu Moderní gynekologie a porodnictví www.amedi.sk.

Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: MUDr. Jana Martincová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Fyziologický porod online - diskuze

Poradna

Sex s kondomom

| anonymkakak | 25.05.2024, 22:15

Dobry den, chcela by som sa opytat ci mozem byt tehotna. sex sme mali 12DC s kondomom 2x. mam cca 30-33 DC. kondom nebol poskodeny ale na druhy krat co sme skoncili sa mi zdalo ze na kondome nieco je.... uistil ma ze kondomy su v poriadku... hodinu na to som si zobrala ellaone. na 10 den po styku som si robila test a je negativny.

Dobrý den,

zde je pravděpodobnost otěhotnění opravdu mizivá.

MUDr. Pavla Zahrádková | Babyonline | dnes, 16:18
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Odmítnout Další informace
×