Změny v rodičovském příspěvku od ledna 2020

 1. Navýšení rodičovského příspěvku na 300.000 Kč
 2. Navýšení měsíční částky pro studenty, nezaměstnané a další osoby bez vyměřovacího základu
 3. Zvýšení limitu pro pobyt dítěte v jeslích

Poslanecká sněmovna schválila navýšení rodičovského příspěvku. Zákon nyní čeká na podpis prezidenta. Změny u rodičovského příspěvku se týkají tří hlavních oblastí.

1. Navýšení rodičovského příspěvku na 300.000 Kč

Od 1. ledna 2020 se navýší celková částka rodičovského příspěvku ze současných 220.000 Kč na 300.000 Kč (pro rodiče dvojčat a vícerčat na 450.000 Kč). Koho se navýšení bude týkat?

 • Noví žadatelé: Rodiče nově žádající o rodičovský příspěvek od 1. ledna 2020 budou automaticky čerpat zvýšenou částku 300.000 Kč (450.000 Kč u vícerčat).
 • Současní příjemci rodičovského příspěvku: Rodičům, kteří k 1. lednu 2020 budou aktivně čerpat rodičovský příspěvek (nevyčerpali 220.000 Kč/330.000 Kč u vícerčat), se celková částka navýší automaticky. Není tedy potřeba o navýšení žádat. Rodiče však nadále budou dostávat stejnou měsíční částku jako dosud, pokud nepodají na Úřad práce žádost o změnu měsíční výše příspěvku. Změnu částky je možné provést 1x za 3 měsíce pomocí formuláře Volba výše rodičovského příspěvku, a to osobně, elektronicky nebo poštou. Rodičovský příspěvek lze čerpat maximálně do 4 let věku dítěte.

Zvýšení rodičovského příspěvku se netýká rodičů, kteří do konce roku 2019 vyčerpali 220.000 Kč (330.000 Kč u vícerčat), přestože nadále pečují o dítě mladší 4 let, které je nejmladším dítětem v rodině.

Inzerce

2. Navýšení měsíční částky pro studenty, nezaměstnané a další osoby bez vyměřovacího základu

Rodiče, kterým nelze stanovit denní vyměřovací základ, mohli dosud čerpat maximálně 7.600 Kč měsíčně. Jedná se především o studenty, nezaměstnané nebo OSVČ, které si neplatily dobrovolné nemocenské pojištění. Nově budou moci čerpat až 10.000 Kč měsíčně (15.000 Kč u vícerčat). Tato částka platí také pro rodiče, kterým by jinak jejich nízký vyměřovací základ umožňoval čerpat pouze nižší částku než 10.000/15.000 Kč. V ostatních případech zůstává maximální měsíční částka rodičovského příspěvku ve výše 70 % 30násobku doloženého denního vyměřovacího základu. 

O změnu výše měsíční částky příspěvku je možné požádat Úřad práce osobně, elektronicky nebo poštou prostřednictvím formuláře Volba výše rodičovského příspěvku.

Inzerce

3. Zvýšení limitu pro pobyt dítěte v jeslích

Dosud mohl rodič čerpající rodičovský příspěvek umístit dítě mladší 2 let do jeslí nebo obdobného zařízení maximálně na 46 hodin měsíčně, nově to bude možné na 92 hodin měsíčně. Docházku dítěte mladšího 2 let do zařízení je rodič povinen oznámit Úřadu práce i v případě, že nepřekračuje stanovený limit.

 
Autor: Ing. Lenka Kozlová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Autor: Ing. Lenka Kozlová
Diskuze » Poradna »
Sdílejte
Poslat odkaz příteli Vytisknout článek
Komerční sdělení

Související články

Změny v rodičovském příspěvku od ledna 2020 - diskuze

 • Změna čerpání rodičovského příspěvku z matky na otce
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možné, aby na první dítě pobíral rodičovský příspěvek otec a současně na druhé dítě matka. Mám kamarádku, která čeká druhé dítě, které se má narodit v srpnu 2020. Současně je ale aktuálně na rodičovské dovolené s prvním dítětem, kterému budou v prosinci 2020 tři roky. Měla zájem o nastavení rychlejšího čerpání příspěvku, ale měsíční částka by prý tak přesáhla strop. Otec dítěte pracuje a má velmi slušný příjem, nicméně si nehradí nemocenské pojištění. Hraje to nějakou roli při změně čerpání rodičovského příspěvku otcem? Pomohlo by, kdyby se rychlost čerpání změnila ze tří let na čtyři roky? Za odpověď předem děkuji.
  evyk   | 13.01.2020 11:50:07 | Reakcí: 1, poslední: 14.01.2020 16:27:54
  Reagovat | Zobrazit reakce | URL příspěvku
  • \
   RE: Změna čerpání rodičovského příspěvku z matky na otce
   Dobrý den, rodičovský příspěvek (RP) je možné čerpat jen na nejmladší dítě v rodině. Pokud není RP na starší dítě dočerpán v době narození mladšího, zanikne nárok k poslednímu dni měsíce, který předchází měsíci narození. V případě, že jeden z rodičů nastoupí na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) u druhého dítěte, náleží z RP na starší dítě v měsíci souběhu dávek pouze rozdíl mezi čerpanou výší RP a vyplacenou PPM v daném měsíci. Nehraje roli, který z rodičů dávku čerpá. Pokud otec nebyl před narozením dítěte účasten nemocenského pojištění, není možné použít jeho příjem k výpočtu výše RP. Pokud matka čerpala na starší dítě PPM nebo nemocenské v souvislosti s porodem a jde jí tedy zjistit denní vyměřovací základ (DVZ), může čerpat RP v maximální výši 70 % 30násobku DVZ. Pokud jí nelze zjistit DVZ, může čerpat RP v maximální výši 10 tis. Kč měsíčně.
   LenkaKozlová   | 14.01.2020 16:27:54
   Reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvekČlanky s diskuzí

Poradna

Nárok na porodné

| Janice78 | 19.02.2020, 13:46

Dobrý den,
ráda bych se na Vás obrátila s dotazem či pomocí ve věci zamítnutého nároku na porodné.
Jsem samoživitelka, OSVČ.
Dotaz, proč nedosáhnu na porodné jsem zaslala úředníkovi, který mou žádost vyřizoval na jeho email i do datové schránky. Níže zasílám svůj dotaz a jeho odpověď. Nechápu ale, proč po mě chtěl úředník dokládat i zálohy z pssz a ze zdravotní pojišťovny pro účely zjištění nároku na porodné, když se ve finále odkazuje na odstavec ze zákona, kde vycházejí z průměru a ne z mých skutečných příjmů.
Z jakého důvodu se neřídili odstavcem 4?
(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo
b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak.

Zde zasílám emailovou komunikaci
Dobrý den,

odkazuji Vás na ustanovení § 5 odst. 5 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře:

„Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.“

a odst. 7)

„Částka průměrné měsíční mzdy se zjišťuje za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku a vyhlašuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.“

Více Vám již sdělit nemohu. Proti vyrozumění se neodvoláváte, odvolání je proti rozhodnutí. Vyrozumění je pro Vás možnost se písemně nebo osobně vyjádřit, vyjádření e-mailem není považováno za písemnou formu, protože e-mail není opatřený elektronickým podpisem, a vysvětlení Vám poskytuji pouze jako odpověď na dotaz. Vzhledem k tomu, že jste s dítětem sama, pak hranice příjmů, pod které se musíte dostat, je velmi nízká a díky tomu nárok pak podle platných ustanovení zákona nevzniká.

Považuji tuto odpověď za dostačující a dále na případné e-maily nemohu odpovídat, mám zde dalších 500 žádostí o dávky, které čekají na zpracování.

S přáním hezkého dne,

cid:image001.png@01D5B035.29F5AF60

Lukáš Marek
Odborný referent – pracovník SSP a dávek PP pro správní obvod Praha 15 a 22
E: lukas.marek@uradprace.cz

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Praha 10
Vršovická 1429/68
Vršovice
101 00 Praha 101

Datová schránka: w7aznwp
http://www.uradprace.cz

From: Jana Dlouhá <D.Jana@seznam.cz>
Sent: Tuesday, February 18, 2020 4:57 PM
To: Marek Lukáš (UPA-ABJ) <lukas.marek@uradprace.cz>
Subject: Porodné, spis.zn.2730-20-AB

Dobrý den, pane Marku,

na základě Vašeho vyrozumění ohledně možného nároku na porodné bych se chtěla touto cestou
odvolat a požádat o vysvětlení, jak jste k finální příjmové částce 14700Kč dospěl.
Dle DAP za rok 2017, z kterého se má nárok vypočítávat byl základ daně 153.070,-Kč,
což je po vydělení 12, měsíční příjmová částka 12755,80 Kč
Jiné příjmy jsem v tomto roce neměla. Není mi tedy známo, jak jste k výsledné částce dospěl
a žádám tedy o vysvětlení

Předem děkuji

S pozdravem

Dlouhá J.


Neobtěžovala bych Vás s tímto dotazem, ale podle pana Marka je jeho odpověď dostačující a už se k ní zřejmě nehodlá vyjadřovat. Proto zkouším Vás, zda by jste byli ochotni mi danou záležitost vysvětlit, případně pomohli s odvoláním a přezkumem jejich výsledku

Předem velice děkuji

S pozdravem

Jana Dlouhá

Dobrý den,

postup úřadu je v souladu se zákonem. Pokud jste v rozhodném období vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, zjišťují se příjmy podle § 5 odst. 4). Pokud se ale jedná o hlavní činnost a jsou takto zjištěné příjmy nízké, tedy nedosahují nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, započítává se místo Vašich skutečných příjmů právě těchto 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, tak jak to uvádí § 5 odst. 5) a související odst. 7). Pokud byste vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v rozhodném období, ale v předchozím zdaňovacím období byste ji nevykonávala, postupovalo by se podle odst. 6).

Ing. Lenka Kozlová | Babyonline | 21.02.2020, 09:54
Položit dotaz Všechny dotazy a odpovědi
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce