Fotoreportáž z porodnice Ústí nad Labem (2009)

[ << Zpět na úvodní stranu porodnice ]

Fotoreportáž

Gynekologicko-porodnické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (Krajská zdravotní, a.s.) je jedním z 12 perinatologických center v ČR.

Nemocnice pořádá předporodní kurzy, které se konají přímo v jejích prostorách.

Gynekologicko-porodnické oddělení je nově vymalováno - takto vypadá příjmová místnost a vyšetřovna.

V první době porodní mohou maminky k úlevě využít vanu. 

Porodní sál tvoří samostatné porodní pokoje, na nichž maminky tráví I. dobu porodní i dobu samotného porodu.

Na porodních pokojích jsou adaptabilní postele, které po úpravě slouží i jako porodní lůžka. Každý pokoj je kompletně zařízen - na každém pokoji je observační box pro 1. ošetření novorozence i box s inkubátorem, kde je dítě umístěno vedle matky 2 hodiny po porodu.

Takto sympaticky je vybavena chodba Oddělení šestinedělí s otevřenou sesternou.

Pokoje jsou zde nadstandardní jednolůžkové - s prostorem pro koupání a ošetřování miminka.

A standardní dvoulůžkové - každý také s prostorem pro koupání a ošetřování miminka.

Novorozenecké oddělení zajišťuje péči o donošené novorozence a na novorozenecké JIP pečují o děti narozené předčasně. Maminky předčasně narozených dětí mají k dispozici 4 pokoje, díky kterým mohou být stále se svým miminkem.

Rozhovor s panem MUDr. Ivo Blšťákem, primářem Gynekologicko-porodnického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (Krajská zdravotní, a.s.).

Tato nemocnice je nemocnicí nadregionálního typu, menší nemocnice k Vám posílají všechny případy, na které nemají specializace ani přístrojové vybavení. Čím přesně je Vaše oddělení pro region jedinečné?
Na našem oddělení funguje perinatologické a onkogynekologické centrum, rozsahem poskytované péče a počtem ošetřených pacientů jsme na úrovni bývalých krajských či fakultních nemocnic.
V roce 2008 bylo v Masarykově nemocnici zřízeno robotické pracoviště, byl zakoupen nejnovější robotický systém Da Vinci HD. Tím se Masarykova nemocnice zařadila k pracovištím poskytujícím vysoce specializovanou péči nejen v rámci ČR, ale i celosvětově. Po proškolení jsme provedli úspěšně první gynekologické operace s robotem i na našem oddělení, do budoucna počítáme s využitím při operační léčbě gynekologických malignit.

Jak jsem se dočetla na Vašich stránkách, porodnice je velmi kvalitně a moderně vybavena, dokonce je jedním z mála pracovišť v ČR, kde je akreditované perinatologické centrum. Jelikož toto nebývá běžné, můžete rodičkám popsat, jaké výhody pro ně přítomnost centra skýtá?
Perinatologické centrum je personálně a přístrojově zajištěno tak, aby mohlo poskytovat péči o ženy s rizikovou a patologickou graviditou. Perinatologické centrum tvoří porodnice a specializované novorozenecké oddělení. Obě oddělení spolu úzce spolupracují.

Díky perinatologickému oddělení jste spádovou oblastí pro riziková a patologická těhotenství. Kolik dětí s porodní váhou pod 1000 gramů se u Vás narodilo v roce 2007/2008? Vzpomínáte si, kolik vážilo to s nejmenší porodní váhou?
V roce 2007 to bylo 30 dětí, nejmenší s hmotností 530g.
V roce 2008 to bylo 28 dětí, nejmenší s hmotností 560g.

Víte, jaký byl další vývoj těch nejmenších předčasně narozených dětí?
Nejmenší dítě, které se narodilo, přežilo a ve 4 letech se normálně vyvíjí, vážilo 550 g.

Kolik dětí se ve Vaší porodnici narodilo v roce 2007/2008?
V roce 2007 jsme měli 1985 porodů a narodilo se při nich 2051 dětí.
V roce 2008 to bylo 2087 porodů a 2161 dětí.

Jak vypadají a jakým vybavením disponují Vaše porodní sály?
Porodní sál je moderně vybavený přístroji k monitorování průběhu porodu, je možno využívat i alternativní způsoby porodu.

Umožňujete při porodu přítomnost mimoústavní porodní asistentky?
Přítomnost mimoústavní porodní asistentky u porodu umožňujeme, ale pouze jako doprovod.

Jste Vy i Váš personál nakloněni porodním plánům rodiček a vycházíte jim vstříc?
Porodní plány rodiček po dohodě respektujeme, ale upozorňujeme, že v případě komplikací nemusí být porodní plán dodržen.

Jak často používáte za porodu analgezii a jakou?
Možnosti analgezie využíváme individuálně podle průběhu porodu, spolupracujeme s proškolenými anestesiology, rodičky mají možnost epidurální analgesie.

Upřednostňují rodičky ve Vašem zařízení porod v alternativních polohách nebo se spíše kloní k porodu v klasické poloze na gynekologickém křesle? Jaké alternativní polohy rodičkám umožňujete?
Ženy většinou rodí v polosedě na polohovacím lůžku. Lůžko je nastavitelné, umožňuje při porodu řadu poloh. První dobu porodní mohou trávit maminky ve vaně.
Z alternativních technik porodu je ještě oblíbený porod na balónu, vkleče a na porodnické stoličce.
Dostupná je také aromaterapie, relaxační hudba atd.

Stále častěji se setkáváme s diskuzemi, které se týkají vzrůstajícího počtu porodů císařským řezem. Jaké je zhruba procento těchto porodů u Vás? Je možné, aby si rodička císařský řez takříkajíc sama naordinovala? Vyhověl byste jí?
Procento císařských řezů závisí na tom, jaký je podíl patologických porodů na celkovém počtu porodů. Obecně perinatologická centra mají vyšší procento císařských řezů než porodnice, kde jsou převážně fysiologické porody.
V roce 2008 jsme měli na naší porodnici 27 % císařských řezů, což odpovídá srovnatelným zařízením.
Rodička si císařský řez sama ordinovat nemůže, každý operační zákrok je spojený s určitým rizikem závažných komplikací.

Umožňuje Vaše porodnice odběr pupečníkové krve?
Odběry pupečníkové krve provádíme pro komerční i dárcovské účely.

Vaše oddělení se věnuje i onkologické problematice, tj. prevenci, diagnostice a léčbě nádorů pohlavních orgánů. Zaznamenal jste po dobu své praxe případy nádorů u těhotných žen? Mívají šťastný konec?
Nádory u těhotných žen jsou naštěstí velice vzácné. Většinu těchto onemocnění řešíme na našem pracovišti, někdy jsme nuceni konzultovat postup s kolegy z fakultních nemocnic, případně tam pacientku k další léčbě předáme. Uplatňujeme multidisciplinární přístup, např. případy karcinomu prsu v graviditě jsme řešili společně s chirurgem a onkologem.
Výsledek léčby záleží na histologickém typu nádoru, jeho pokročilosti a lokalizaci. Pro osud plodu je rozhodující stáří gravidity.
Systém prenatální péče je nastaven tak, abychom na nádor přišli v počínajícím stadiu. To nemůžeme zaručit u pacientek, které do prenatální poradny nechodí vůbec a dostaví se až k porodu.

Máte pro budoucí maminky nějakou další zajímavost týkající se Vašeho pracoviště nebo Vás samotného?
V poslední době překračujeme kapacitní možnosti porodnice i novorozeneckého oddělení. Z kapacitních důvodů nejsme schopni vyhovět všem ženám, které u nás chtějí rodit. Dochází opakovaně k situaci, kdy jsou všechna místa na porodnici obsazená, vyhlašujeme tzv. „stop-stav“ a rodičky dokonce i z Ústí nad Labem vozíme do jiných nemocnic.
Po dohodě s vedením Masarykovy nemocnice jsme byli nuceni začít regulovat počty pacientek zapsaných k porodu podobně jako v pražských porodnicích. Tato informace se opakovaně objevila ve sdělovacích prostředcích.
Maminky s doprovodem se mohou zúčastnit předporodních kurzů, kde se seznámí s porodnicí, naučí se relaxační techniky.  Cvičení rodiček probíhá pod odborným dohledem.

Děkuji za rozhovor.

Reportáž připravila Věra Tautová.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
Inzerce