Horečka u dětí

   
 1. Co je horečka?
 2. Jak měřit teplotu?
 3. Příčiny vzniku horečky
 4. Kdy se snažíme teplotu ovlivnit?
 5. Jak snížit teplotu bez léků (jak provést zábal)?
 6. Jak ovlivnit teplotu pomocí léků?
 7. Komplikace horečky u dětí a jejich řešení
 8. Souhrn zásad péče o dítě v horečce
 9. Rada na závěr
 10. Vaše dotazy

1. Co je horečka?

Horečkou rozumíme vzestup tělesné teploty nad 38,5 °C - měřeno v konečníku. Od 37,5 °C do 38,5 °C, opět měřeno v konečníku, mluvíme o zvýšené teplotě.

Teplota 41 °C a výše je většinou součástí rozvíjejícího se septického šoku a představuje vysoký stupeň rizika pro pacienta.

2. Jak měřit teplotu?

Nejběžnějším, bezpečným a nejsnadnějším měřením teploty je měření v podpaždí, kdy je třeba standardní rtuťový teploměr vložit do podpažní jamky a paži s teploměrem přitisknout k trupu na 5 minut. Přesnou informaci o výši teploty lze však získat pouze měřením v konečníku nebo ústní dutině. Teplota měřená ve zvukovodu je pouze orientační, elektronické teploměry se liší svou spolehlivostí.

U malých dětí můžeme s výhodou použít standardní rtuťový teploměr tzv. rychloběžku, kdy zasunutím pouze skleněné části obsahující rtuť do konečníku získáme po ustálení hodnoty informaci během cca 30ti vteřin. Hodnotu odečítáme na teploměru zasunutém v konečníku. Nikdy ne po vysunutí, neboť u rychloběžky se rtuť vrací rychle zpět a údaj již neodpovídá původně naměřené hodnotě.

POZOR! Vždy před měřením v konečníku je nutno teploměr potřít vazelínou nebo olejem, aby měření nebylo pro dítě bolestivé. Dítě je třeba také zklidnit, protože u vzpínajícího se dítěte můžeme snadno konečník poranit, proto v takovém případě měříme pouze v podpaždí.

3. Příčiny vzniku horečky

 • infekce virové, bakteriální
 • očkování
 • poruchy látkové výměny, poruchy žláz s vnitřní sekrecí (nemoci štítné žlázy)
 • poruchy obranyschopnosti organizmu
 • otravy léky, chemickými látkami, úpal, úžeh, extrémní fyzická zátěž, přehřátí kojenců nevhodným oblečením a navíc pobytem v přehřátých prostorách
 • onemocnění nervového systému - infekce mozku, úrazy, krvácení
 • nejrůznější nádorová onemocnění
  těžké úrazy spojené se zhmožděním tkání

Zvláštní skupinu dětí tvoří malé děti do 3 let věku, u nichž se s výskytem krátkodobě zvýšených teplot či horeček setkáváme často. Problém nastane tehdy, jestliže se horečky bezdůvodně opakují, nebo přetrvávají, nebo přetrvává zvýšená teplota a dítě se chová zcela normálně, reaguje jako vždy, je při chuti a zdánlivě mu nic nechybí. V takovém případě je nutno situaci konzultovat s ošetřujícím dětským lékařem, zvláště, pokud jde o dítě ve věku do 3 měsíců (může jít o skrytou infekci, vyšetření je nezbytné).

4. Kdy se snažíme teplotu ovlivnit?

Do 38 °C teplotu neovlivňujeme, ale nad 38,5 °C vždy (měřeno v konečníku - rozdíl mezi teplotou v podpaždí a konečníku je zpravidla 0,5 °C, v konečníku je o 0,5 °C vyšší).

5. Jak snížit teplotu bez léků (jak provést zábal)?

 • zábaly:
  Dítě zabalíme do osušky namočené ve vlažné vodě cca 18 °C teplé a ponecháme je v zábalu 10-15 minut, balíme pouze hrudník a břicho, končetiny ponecháme volné, ničím nepřikrýváme. Opakujeme 3x během 2 hodin dle potřeby. Vždy je nutno dbát na přísun chlazeného nápoje, teplota místnosti má být 24 °C, vždy po sundání zábalu necháme dítě odpočinout, lehce jej přikryjeme a po 20 minutách změříme teplotu. Pokud teplota neklesne, proceduru opakujeme. Nikdy se nesnažíme dosáhnout normální teploty, stačí, když se podaří snížit teplotu o 1-2 stupně. Abychom nepromáčeli postel, můžeme pod dítě podložit buď jednorázovou podložku, nebo silnější osušku. Nikdy ne igelitovou fólii.
 • přikládání ledových kostek do třísel:
  Je to velmi efektivní, ale málo používaná metoda, která spočívá v tom, že na obě třísla dítěte položíme tenkou látku (např. kapesník) a na ni položíme 2-3 kostky ledu vložené do igelitového sáčku, ponecháme cca 10 minut, dítě jen lehce přikryjeme, po uplynutí 10ti minut led odstraníme a po 20ti minutách teplotu přeměříme. Pokud teplota neklesne, postup opakujeme. Tuto metodu děti velmi dobře snáší, protože je neobtěžuje a hlavně je efektivní proto, protože třísly prochází velké tepny, takže krev se rychleji chladí. Vzhledem k anatomickým poměrům se tato metoda nedá použít u kojenců.
 • omývání houbou:
  Vaničku zčásti naplníme vodou teplou cca 29 °C, dítě posadíme nebo položíme a pomocí houby omýváme trup a končetiny. Teplota místnosti má být 24 °C. Délka omývání 10 - 30 - 40 minut - v závislosti na reakci dítěte. Pokud se objeví třes nebo „husí kůže", proceduru ukončíme. Opět musíme cca po 30 minutách kontrolovat teplotu.
 • sprchování:
  Použijeme opět vlažnou vodu zhruba kolem 30 °C, po dobu cca 2 minut, pak dítě vytřeme, po 20 minutách teplotu zkontrolujeme a v případě potřeby opakujeme. Pokud dítě sprchování nesnáší, použijeme jiné metody.

POZOR! Nikdy nepoužijeme popsané metody, jestliže má dítě studené končetiny nebo mramorovanou kůži na těle, vyrážku na kůži a pokud se dítě proceduře nepřiměřeně brání!

6. Jak ovlivnit teplotu pomocí léků?

K ovlivnění teploty můžeme dítěti po konzultaci s lékařem podat:

 • paracetamol (např. Paralen, Panadol, Mexalen) - 10-15 mg/kg váhy po 6 hodinách (po konzultaci s ošetřujícím lékařem lze dávku v případě nutnosti zdvojnásobit)
 • ibuprofen (např. Ibalgin, Nurofen) - 5-10 mg/kg váhy po 8 hodinách
 • kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) - 5-10 mg/kg váhy po 6 hodinách - !do 15 let nepodávat pro riziko vzniku krvácivých stavů! Kyselinu acetylsalicylovou nikdy dítěti sami nepodávejte, měl by ji vždy předepsat jen lékař u specifických onemocnění.

Lékové formy:

U malých dětí je lépe použít čípky, sirupy podle tolerance dítěte, tabletovou formu lze použít od 3 let věku dítěte, opět dle tolerance. Nikdy léky nekombinujte, lze kombinovat čípky a sirup či tabletu, ale nikdy druh přípravku! Změnu přípravku provede lékař, je-li původní lék neúčinný. Léky na snížení teploty lze podat v případě nutnosti i po 4 hodinách.

Samozřejmě, že je účelné kombinovat léky na snížení teploty se zábaly či sprchováním, ale vždy je nutno teplotu kontrolovat a stav dítěte trvale sledovat, podle situace konzultovat dětského lékaře. Vždy je nutno dbát na podávání chladných tekutin, dodržovat přiměřenou teplotu v místnosti častým větráním, do jídla nenutit, dítě přiměřeně obléci.

7. Komplikace horečky u dětí a jejich řešení

U dětí do 5 let, nejčastěji však u dětí do 3 let se mohou při teplotách nad 38 °C objevit křeče, připomínající epileptický záchvat. V takové situaci je nutno ihned volat RZP, protože takový stav vyžaduje rychlou odbornou pomoc a následné neurologické vyšetření. Protože se situace může opakovat, rodiče jsou vždy poučeni jaké léky při teplotách preventivně použít a jak postupovat. Ošetřující dětský lékař potom zváží vhodnost případných očkování po konzultaci s odbornými lékaři.

8. Souhrn zásad péče o dítě v horečce

 • nikdy nechladit končetiny
 • nikdy nepoužívat k zábalům alkohol (slivovice) - odpařováním a následně vdechováním může dojít k otravě alkoholem
 • nikdy nepoužívat k zábalům igelitové fólie!
 • nikdy nesrážet teplotu na normální hodnotu, maximálně o 2 °C - poznámka se týká především vysokých teplot 39 °C - 40 °C (horečka je obranná reakce organizmu)
 • neustále sledovat reakce dítěte, stav dítěte se může velmi rychle měnit
 • nikdy nestřídat druh podávaného léku, lze však střídat formu přípravku, tzn. tablety místo čípku apod. podávat v malých porcích, třeba po lžičkách chlazenou tekutinu, nejlépe slabý ruský čaj nebo vodu. Oboje je vhodné přisladit Glukopurem nebo medem (cukr zde obsažený je pro organizmus snadno využitelný zdroj energie)
 • pokud se na kůži objeví mramorování nebo začervenalé skvrny, je nutno konzultovat lékaře a v zábalech či jiných procedurách nepokračovat
 • dbát na přiměřenou teplotu místnosti, často a krátce větrat

9. Rada na závěr

Vzhledem k tomu, že každé dítě reaguje při teplotách jinak, nelze dát úplně přesný návod, jak postupovat. Nikdy tedy neuděláte chybu, když situaci budete konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, zvláště když vaše dítě dosud teplotu nemělo nebo pokud si nejste svým postupem jisti.

autor: MUDr. Květoslava Ludvíkovská

garant: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

10. Vaše dotazy:

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně měření teploty u kojence. Máme nyní šestiměsíční dceru. V porodnici to vypadalo, že má jen jednu ledvinu, nyní na kontrole jí druhou ledvinu naštěstí objevili, je sice menší a níže uložená, ale má ji. Naše paní doktorka říkala, že je dobré pro jistotu sledovat teplotu, kdyby se nám zdála vyšší, abychom včas předešli příp. zánětu např. močových cest nebo ledvin. Během čtvrtého měsíce věku jsem tedy dceru měřila asi tak obden a zjistila jsem, že má občas teplotu zvýšenou, po odečtu 5 stupínků při měření v konečníku se teplota pohybovala někdy kolem 37,1; 37,2. Tak jsme ji pak v průběhu 5. měsíce věku měřili každý den v podvečer asi 3x (v 17.00, ve 20.00 a ve 22.00), abychom vypozorovali, zda najdeme s něčím souvislost. Teplotu měla mírně zvýšenou třeba dva dny po sobě, pak zase dva dny v normě a tak se to různě střídalo, ráno teplotu nemívala, a večer někdy jen při jednom měření a při dalším už také ne. Paní doktorka pro jistotu vzala odběr moči, vyloučila tak zánět a uzavřeli jsme to s tím, že občas takto zvýšená teplota může být normální a už jí budu měřit jen třeba jednou za 14 dní, nebo kdyby se mi zdála teplá. Můj dotaz je, zda jsem nemohla takto častým měřením cca 3x v podvečer po dobu cca 1,5 měsíce dceři nějak poškodit konečník, prý se to může stát? Teploměr jsem vždy namočila do oleje a konečník mi připadá v pořádku, ale aby třeba v budoucnu fungoval správně. Za odpověď předem děkuji.

Odpověď: Především konečník nemůžete ani častým šetrným měřením poškodit, musíte samozřejmě dbát na to, abyste jej při neklidu dítěte nezalomili, to by pak byl malér (lépe než olej požívejte vaselinu nebo Infadolan).
Dále z dotazu není zřejmé, jaký používáte teploměr, zda digitální nebo rtuťový, rychloběžku nebo klasický. Rozdíly totiž mohou být několik dílků, dále pro kojence a malé děti je vhodnější rychloběžka, protože teplota je změřena prakticky ihned. Obecně stále platí, že rtuťové teploměry jsou přesnější než digitální.
Pravidla pro měření teploty během dne u jinak zdravého dítěte: nikdy neměřte teplotu bezprostředně po jídle, po křiku, ve večerních hodinách, pokud k tomu není jiný důvod. Teplotu byste totiž  měli měřit jen tehdy, jestliže dítě jeví nějaké známky únavy či nemoci. Zvýšená teplota v hodnotách, jak uvádíte, není u malých dětí opravdu nic mimořádného. I když je mi jasné, že vzhledem k nálezu na ledvině máte ze všeho obavy, zvýšená teplota do 37,5 st. po odečtu (měříte-li v konečníku) nic neznamená, zvláště když dítě dobře prospívá.

Odpovídala:  MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Horečka u dětí - diskuze

Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 2  (diskuzí: 19)
2 | 1 |
 • Stomatitida
  Dobrý den, Davídek má pusinku plnou aftů. Měl vysoké teploty, může to být stomatitida? Lze jí nějak předcházet? Děkuji 
  lenki   11.09.2014 15:15:50
  reagovat | URL příspěvku
 • horečka
  Dobrý den,malej dneska o půl druhé ráno vstal a měl teplotu,dai sme čípek,ráno taky,je horkej ale ruce,nohy ne,,,není to divný děkuji a horečka původ vůbec netuším :( děkuji
  valihrasek   07.09.2014 12:25:25
  reagovat | URL příspěvku
 • Souhlasím, taky srážím až vyšší horečku, nebo podle toho jak jsou holky v pohodě nebo nepohodě. Používáme sirup, čípky nemají rády. A hodně je hlídám.
  silta   29.07.2014 12:12:58
  reagovat | URL příspěvku
 • srážíme až od 38,5´
  Moc hezký přehledný článek.
  Souhlasím a také srážíme teplotu až od 38,5´. Doktorka nám doporučila po očkování koupit Nurofen, takže ho máme doma v lékárničce a dáváme při zoubkách nebo při teplotách... musím říct, že jsem byla příjemně překvapená, jak rychle nám zabral ... A při horečkách omýváme vlažnou žínkou.
  emmakodym   07.03.2014 12:04:02, reakcí: 1, poslední: 20.03.2014 10:13:15
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE: srážíme až od 38,5´
   Tak já přiznám, že do 38,5 nevydržím, při 38 hned dávám Nurofen, teda ne hned, ale na noc v každým případě, aby se syn vyspal a nebudil. Dělám to tak od miminka, a vždycky to fungovalo. :)
   Madeni   20.03.2014 10:13:15
   reagovat | URL příspěvku
 • horečka
  Na horečku když překročí 38,5 dávám Nurofen sirup po šesti hodinách. Pokud teplota neklesá poradily mi střídat s paralenem. Naštěstí sirupy malej dobře snáší a nezvrací ...jinak by museli nastoupit Nurofen čípky. Dávám Nurofen i po očkování a musím říct,že i na zoubky...takže ho mám vždycky po ruce...
  vapta   04.03.2014 18:36:06
  reagovat | URL příspěvku
 • tak u nas tiez funguju panadol na striedacku s nurofenom (ale az ked nam teplomer nameria viac ako 38) a je zaujimave, ze u dcery LEN cipky a u syna LEN sirup .. btw uz sa vam stalo, ze vam dieta vytlaci cipok aj niekolko minut po jeho vlozeni?  
  elilly   16.12.2013 21:30:41, reakcí: 1, poslední: 27.12.2013 19:45:56
  reagovat | zobrazit všechny reakce | URL příspěvku
  • \ RE:
   Tak to je jasné, to funguje u nás taky, čípek je venku vytlačenej raz dva, ani to netrva minuty rekla bych :-D
   sirupy teda u nas zabiraji vic :-)
   A kde vetsinou meris teplotu? Nekdy je to o nervy, kdyz treba nefunguje teplomer nebo nefunguje proste tak, jak bych si predstavovala.
   JTinacz   27.12.2013 19:45:56
   reagovat | URL příspěvku
 • horečka
  nám na horečku zabírají obklady a nurofen sirup. když je jen zvýšená teplota, což se nám stalo naštěstí jen párkrát - hlavně po očkování, tak jsem dávala jen ten sirup od nurofenu..malý chutnal a fakt zabral rychle
  lenuchapok   20.05.2013 11:55:25
  reagovat | URL příspěvku
 • no při horečce nejvíc dávám sirup nebo čípky od nurofenu. záleží na rozpoložení mimča. nejvíc jsme si užili po očkování, doktorka jí píchla 2 očkování najednou a malá to hrozně těžko nesla. měla horečku a furt spala. dala jsem jí po šesti hodinách sirup a ráno bylo fajn.
  helounek   17.05.2013 09:36:26
  reagovat | URL příspěvku
 • Taky dávám čípky,ale jen když je teplota vyšší než 38C - http://www.malypacient.cz/pomuzeme/bezna-onemocneni-deti/horecka-snizovani-horecky/ . Až bude malá starší tak vyzkoušíme i sirup. Když měla chuděrka angínu, otírala jsem jí hrudníček
  leeloo16   01.05.2013 21:13:50
  reagovat | URL příspěvku
Vložit příspěvek   Přehled článků s diskuzí   
Celkem stran: 2  (diskuzí: 19)
2 | 1 |

Na Baby On Line to žije

Kdo je přihlášen ONLINE?

(v seznamu se objevíte, jste-li přihlášen/a a v nastavení máte tuto funkci zakliknutou)

Baby On Line vám nabízí mnohem více

 • Příběhy BOL

  Příběh adopce. Hanka popisuje, co vše musí podstoupit rodiče, kteří chtějí adoptovat dítě. Jaká úskalí překonali?

 • Autosedačka

  Jak správně vybrat autosedačku? Do kdy ji musí dítě používat? Jaké jsou typy autosedaček?

 • Dítě v bytě

  Jak co nejpraktičtěji a nejúčelněji vybavit domácnost s dítětem? Přinášíme Vám rady a tipy.

 • Kojení, výživa dětí

  Jak kojit? Správná technika kojení je důležitá. Jak často dítě kojit a jak dlouho? Jaké léky mohou kojící užívat?